Britse regering zet aanval in op de ambtenaren

De Britse regering kondigde aan dat het van plan is 104.000 jobs te schrappen onder de ambtenaren. De vakbond van de ambtenaren, de PCS, gaat hiertegen in het verzet. We laten enkele leden van onze organisatie in de PCS aan het woord.

Ken Smith

Janice Godrich, voorzitter van de PCS:

"Brown veronderstelt dat er openbare diensten zijn die nuttig zijn en openbare diensten die niet nuttig zijn. Ik verwerp die stelling. De openbare diensten moeten erop gericht zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving en daartoe is het nodig dat er voldoende middelen zijn.

"De aankondiging van de aanval op de ambtenaren plaatst een mes in de rug van de vele ambtenaren die hard werken tegen een achtergrond van lage lonen, onredelijke doelstellingen en slechte arbeidsomstandigheden.

"New Labour en de Tories maken er blijkbaar een spelletje van waarbij ze nagaan wie het grootste aantal jobs kan schrappen. Dit leidt tot een enorme woede onder de leden van de PCS die vastberaden hun jobs en de openbare diensten willen verdedigen.

"We hebben momenteel zo’n 310.000 leden met de PCS, we zullen de krachten van onze leden maximaliseren en zowel politiek als syndicaal campagne voeren. Het is daarbij niet uitgesloten dat er over de verschillende openbare diensten heen actie gevoerd wordt."

Marc Everden, PCS activist uit Brighton:

"De mensen op mijn kantoor waren geschokt toen de aankondiging kwam van de jobs die moeten verdwijnen. De schok veranderde vlug in woede. Collega’s omschreven dit als het ultieme verraad van Labour.

"De centrale vraag is nu: wat gaan we er tegen doen? Wie zou wegbespaard worden? We begrijpen ook niet wat er met het overblijvend personeel zal gebeuren als er zoveel ontslagen komen. De mensen zijn woedend en hebben het gevoel dat ze niets hebben te verliezen. Ze zijn het beu dat ze in de media bestempeld worden als lui en overbetaald, terwijl ze in realiteit bij de laagst betaalde werknemers behoren!

"In het algemeen is iedereen het er over eens dat de vakbond niet mag terugschrikken voor actie. Gaan we terug vechten of ons laten doen? Er is nood aan een georganiseerd verzet, niet enkel vanuit de PCS, maar vanuit de volledige vakbeweging. Zo zou er kunnen gedacht worden aan een algemene staking in de volledige openbare sector.

"De bereidheid om zo’n actie te voeren, is enorm. Op mijn kantoor sloten gisteren nog eens drie mensen bij de vakbond aan en we komen aan een gemiddelde van twee à drie nieuwe leden per week waardoor we bijna aan een vakbondslidmaatschap van 100% komen."

Chris Baugh, vice-algemeen secretaris PCS

"We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om duidelijk te maken wat de catastrofale gevolgen zijn van deze besparingen voor het leven van onze leden en voor de kwaliteit van de openbare diensten. Er wordt vandaag volledig voorbijgegaan aan de belangrijke sociale en economische bijdrage die geleverd wordt door onze leden.

"Deze aanval is het gevolg van de neo-liberale agenda van de regering Blair-Brown. In plaats van in te grijpen bij de uitgaven (denk maar aan de oorlog in Irak), wordt uitgekeken naar een besparingsoperatie van 21 miljard pond, waarbij de ambtenaren zich in de eerste linie bevinden.

"We zullen dit niet aanvaarden, het is één van de zwaarste aanvallen op de openbare diensten onder de huidige regering. We zullen een sterk antwoord uitwerken waarbij er protestacties zullen zijn in alle openbare diensten. We zullen de noodzaak van algemene acties ook naar voor brengen in de nationale overkoepelende vakbondsorganen.

"De huidige besparingsplannen zijn een onderdeel van een algemene aanval op de arbeidscondities in de openbare diensten. Het is een politieke aanval waarbij Brown erop rekent dat hij kan gebruik maken van de vooroordelen die bestaan tegenover ambtenaren.

"Dit is een test voor de PCS en we zullen met de leden van onze vakbond moeten aantonen wat het belang is van vakbonden in de huidige periode. We zullen aantonen dat we de strijd op een ernstige wijze kunnen voeren."

Delen: Printen: