GET IN SHAPE!

Stop de oorlogsstokers

Get in Shape. Een protest tegen het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Dé afspraak voor iedereen die wil protesteren tegen oorlog en de oorzaken van oorlog. Wat is de situatie vandaag en wat naar voor brengen als alternatief?

Nikei De Pooter

Het beleid van de VS is vandaag vooral geconcentreerd rond de vlucht vooruit. Bush probeert de economische recessie, en bijhorende besparingsmaatregelen, voor zich uit te schuiven door een economische politiek die men nog het best kan omschrijven als "omgekeerd Keynesianisme". Concreet betekent dit dat Bush de economische recessie probeert uit te kopen door massale investeringen in de wapenindustrie. Investeringen die wel zorgen voor een beperkte economische groei, maar niet leiden tot de creatie van nieuwe jobs. Integendeel. De voorbije maanden is het aantal jobs in de wapenindustrie nog gedaald.

Ook de interventie in Irak leverde niet de verwachte economische return op. De geschatte olieoprengst voor het komende jaar bedraagt 15 miljard dollar. Nog geen fractie van de kosten voor de heropbouw van Irak! De neoconservatieve haviken rond Bush hoopten om op korte tijd een stevige economische opbrengst uit hun interventie te halen. Vandaag merken we dat "mission creep", het systematisch sturen van meer troepen, realiteit dreigt te worden.

De interventie in Irak komt voort uit een doodziek VS-imperialisme dat via een openlijke imperialistische politiek haar interne tegenstrijdigheden probeert te overwinnen.

In het Midden-Oosten staat de situatie in Palestina op springen, sinds Israël openlijk het idee van het vermoorden van Arafat naar voor schoof. Saoedi-Arabië spreekt over de aankoop van atoom-wapens en tussen Pakistan en India is er nog steeds de kans op een regionale kern-oorlog .

Hoe langer hoe meer zullen er conflicten ontstaan over prestige en economische belangen. Wij denken dat het essentieel is om de strijd tegen de nieuwe wapen-wedloop en militarisering te koppelen aan de strijd tegen het kapitalisme, dat tot alles bereid is om uit haar doodlopend economisch straatje te geraken.

Naarmate de burgerij de sociale voorzieningen van de arbeiders meer aan-valt, zal ze zich ook meer gaan baseren op racisme om de aandacht af te leiden van de reële problemen en de beweging te verdelen. Juist zoals het Vlaams Blok in de arbeiderswijken het idee verspreid dat mensen hun job verliezen, niet omdat de multinationals meer winst willen maken, maar omdat de migranten de arbeidsplaatsen van de Belgen innemen.

Racisme zullen we niet kunnen bestrijden door moralistische argumenten, maar enkel door in de praktijk duidelijk te maken dat Belgen en migranten dezelfde belangen hebben: door de organisatie van collectieve strijd tegen de oorzaken van hun verslechterende materiële condities. Of zoals Malcolm X het stelde: "You can’t have capitalism without racism!".

Dit zijn de 3 peilers waarrond we met Internationaal Verzet, de jongeren-campagne van de Linkse Socialistische Partij, dit jaar actief zijn. Antiracisme, antimilitarisme en antikapitalisme. We waren met een levendige delegatie present op de betoging van 27 september tegen de bezetting van Irak, en mobiliseren volop naar Get in Shape op 25 oktober in Bergen (Mons).

Na de kerstvakantie zullen we met de aankomende verkiezingen meer nadruk leggen op het antiracistische werk en mobiliseren naar de anti-NSV betoging te Antwerpen in maart. Help ons om van deze acties een succes te maken en bouw mee aan een socialistisch alternatief! Sluit aan!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist