Bedienden bij De Lijn staken op 26 juli

Niet alleen bij de chauffeurs van de openbare vervoermaatschappij De Lijn is het ongenoegen groot (zie: artikel over de acties bij De Lijn in West-Vlaanderen begin juli). Ook bij de bedienden rommelt het.

Een ACOD-militant

Vorig jaar werd begonnen met een studie over de verschillende studiediensten (Kennis en Techniek)van De Lijn om deze op een rationele manier te organiseren. Hiertoe werden verschillende werksessies georganiseerd, soms ook met de betrokken personeelsleden, wat niet direct evident is. Begin dit jaar werd ook voor de diensten Marketing eenzelfde studie aangevat.

De herstructureringen dienen natuurlijk niet alleen gezien te worden in het kader van een efficiëntere bedrijfsvoering, maar eveneens in het klaarstomen van het bedrijf voor een latere privatisering. Rationaliseren betekent altijd goedkoper werken en de gebruikelijke manier is hierbij om zoveel mogelijk functies te schrappen of minder te betalen.

Groot was de verbazing toen de directeur-generaal, mevrouw Ingrid Lieten (van SP.a signatuur), tijdens een toelichting aan de personeelsleden van de dienst Marketing verklaarde dat alle functies vacant zouden worden verklaard en dat iedereen opnieuw diende te solliciteren zelfs voor de eigen ongewijzigde functie. Dezelfde regeling zou toegepast worden voor Kennis en Techniek en op termijn zouden alle afdelingen onder de loep genomen worden. Zo zouden alle functies binnen De Lijn vacant worden verklaard.

Tijdens de werkvergaderingen en door de externe firma die de doorlichting uitvoerde, werd nooit gesproken over zodanig drastische maatregelen. Integendeel, de conclusie was eerder dat er iets schortte bij de leiding van het bedrijf, dat sommige afdelingshoofden eerder stokken in elkanders wielen stak om persoonlijk goed uit de verf te komen in plaats van de belangen van De lijn en dus ook van de gebruikers van het openbaar vervoer te behartigen.

De kladversie van de nieuwe organisatie voor Kennis en Techniek ging ook die richting uit en zou zorgen voor een betere verdeling van de middelen en aanwezige expertise binnen de verschillende afdelingen.

Door de eenzijdige maatregel om alle functies vacant te verklaren en iedereen opnieuw examens te laten doen voor de functies die sommigen al jaren naar ieders tevredenheid uitoefenen, treedt de directeur-generaal alle geldende regels met de voeten.

Wat zal er trouwens gebeuren met wie niet slaagt voor het nieuwe examen? Hoe zit het met de mogelijke aanpassing van de lonen die beloofd was na de analyse van alle functies binnen De Lijn, een ander project dat nog onder de vorige directeur-generaal werd opgestart en nog lang niet afgerond was. Wat met verplichte overplaatsingen naar alle mogelijke uithoeken van het land?

De vakbondscomités “bedienden” van de drie vakbonden wezen het voorstel van mevr Lieten unaniem af en beseffen dat onmiddellijk moet overgegaan worden tot de actie. Daarom werd besloten om op maandag 26 juli een gemeenschappelijke actie te voeren aan de kantoren van De Lijn te Mechelen en aan het bedrijf waar de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Jos Geuens (eveneens SP.a), die dag aanwezig is.

Delen: Printen: