Home / Kort / BLOG. Enkele korte stukjes vanop linkse socialistische blogs

BLOG. Enkele korte stukjes vanop linkse socialistische blogs

We publiceren elke zaterdag enkele korte stukjes die deze week verschenen op blogs die (al dan niet rechtstreeks) verbonden zijn aan LSP. Het gaat om opvallende of scherpe stukjes die ons waren bijgebleven.


Spectaculaire ineenstorting Europese economie

De economie in Europa is bijzonder hard aan het vallen. Vrijdag werden cijfers bekend gemaakt: in het eerste kwartaal van 2009 daalde het bbp van de 16 landen van de Eurozone met 2,5%. Op jaarbasis zou dat zowat 10% zijn. Duitsland kende een inkrimping van 3,8%. Sinds het begin van de recessie ging het bbp er reeds zo’n 7% achteruit. In Oost-Europa is het nog erger, zo ging de Slovaakse economie er in het eerste kwartaal met 11% op achteruit! Economen waarschuwen dat er geen beterschap in zicht is. Dit onheilspellende nieuws staat vreemd genoeg niet vooraan in de verkiezingscampagnes van de traditionele partijen.


Vrije markt niet in crisis?

Verhofstadt probeert het imago van “baby-Thatcher” van zich af te werpen. Vandaag doet hij dat in een interview met Metro waarin hij onder meer stelt: “Ik geef toe dat ik met het neoliberalisme en de zelfregulerende kracht van de markteconomie geflirt heb. Maar geen enkel argument heeft me daar ooit helemaal van kunnen overtuigen. Wel blijf ik overtuigd van de weldaden van de vrije markt. Dit is geen crisis van de markt, maar van gebrekkige en verkeerde regels.” Verhofstadt beweert dat hij afstand doet van zijn neoliberale imago, maar tegelijk beperkt zijn antwoord op de crisis van het kapitalisme zich tot de roep naar meer vrije markt. Hij wil meer neoliberalisme, maar noemt het anders. De stelling dat de economische crisis er geen van de markt is, klopt natuurlijk niet. Hoe anders zijn we in een overproductiecrisis terecht gekomen die heeft geleid tot een toename van financiële speculatie? Verhofstadt mag zoveel proberen te ontkennen als hij wil, het is wel degelijk de door hem gesteunde neoliberale visie die vandaag haar falen aantoont.


Liberale tegenspraak over De Lijn?

Als het van Open VLD afhangt, wordt de discussie opgestart over een privatisering van De Lijn. De liberalen nemen een erg negatieve houding in tegenover het openbaar vervoer. Antwerps VLD-kopstuk Annick De Ridder staat gekend voor haar uitspraken over de “lege bussen” die ze overal meent te zien (wellicht vanuit haar luxewagen waarvoor ze graag een chauffeur zou krijgen). De partij telt onder haar kandidaten in Antwerpen vreemd genoeg ook een liberaal vakbondsman van bij De Lijn, Hicham El Mzaihr. Die slaagde er bij de staking van het ACOD enkele weken geleden nog in om een dag syndicaal verlof op te nemen om iedereen te overtuigen om wel te werken… Naar wij vernomen hebben, ligt die dag syndicaal verlof moeilijk en werd El Mzaihr zelfs even aangeduid als een staker. Alleszins was zijn dag syndicaal verlof niet op tijd aangevraagd. Annick De Ridder stelde dat de stakers “onverantwoord” waren, maar staat wel met één van hen samen op de lijst.


Wie durft het opnemen tegen het Verdrag van Lissabon?

De aangepaste versie van de Europese Grondwet, omgedoopt tot het Verdrag van Lissabon, wordt door zowat alle traditionele partijen gesteund. Bij een referendum over het Verdrag van Lissabon in Ierland riepen alle traditionele partijen op om voor te stemmen. Ook de Groenen die mee in de Ierse regering zitten, waren nu voor. Toch stemde een meerderheid van de Ieren tegen. Bij ons lijken alle zogenaamd linkse partijen het Verdrag van Lissabon te steunen. Groen stelt dat het verdrag “een belangrijke stap vooruit” kan betekenen. SLP is eveneens voorstander. Op een debat antwoordde Geert Lambert op een vraag van een LSP’er over het Ierse Neen dat het verdrag best opnieuw in een referendum wordt voorgelegd in Ierland. Zo kan je blijven stemmen tot het gewenste resultaat wordt bereikt. Onze Ierse zusterpartij stond mee vooraan in het verzet tegen de Europese Grondwet en het Verdrag van Lissabon. We voerden ook samen actie aan het Europese parlement om duidelijk te maken dat “neen” effectief “neen” betekent.


Eén op vier economisch werkloos – arbeidsduurvermindering is nodig

In de maand april was bijna één op vier arbeiders in ons land minstens een dag werkloos. In Limburg waren 36% van de arbeiders economisch werkloos, in West-Vlaanderen 37%. Het aantal economisch werklozen blijft verder toenemen. In januari werd gesproken over een verdubbeling sinds oktober 2008, nu zitten we aan een stijging met 145% tegenover oktober. Het grootste probleem met deze economische werkloosheid is natuurlijk de vraag wie dit zal betalen. De middelen van de sociale zekerheid, gemeenschapsmiddelen dus, worden gebruikt om uitkeringen te betalen. Dit leidt tot een kostenbesparing bij het patronaat, terwijl de arbeider netto minder heeft en de gemeenschap een probleem heeft qua betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Het is een weinig verdoken financiële transfer van de gemeenschap en de werkenden naar het patronaat. En dat na de recordwinsten van de afgelopen jaren die evenzeer een financiële transfer vormden van de werkenden en de gemeenschap naar het patronaat. LSP verzet zich tegen deze transfers en pleit voor een arbeidsduurvermindering tot 32 uur per week met loonsbehoud en evenredige aanwervingen.


Pakistan: ergste vluchtelingenstroom sinds Rwanda

De strijd tussen regeringsleger en Taliban in de Noordwestelijke Grensprovincie van Pakistan leidt tot een immense vluchtelingenstroom. Honderdduizenden mensen proberen het conflictgebied te ontkomen. De VN spreekt over 1,5 miljoen vluchtelingen die deze maand hun huis ontvlucht zijn, in totaal zijn er meer dan 2 miljoen vluchtelingen in Pakistan. De meesten verblijven bij kennissen elders in het land of in vluchtelingenkampen. Een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR stelde: “We weten dat dit economisch moeilijke tijden zijn, maar volgens ons heeft de internationale gemeenschap, die miljarden vond om financiële systemen te redden, ook de verplichting om mensen in nood te redden.” De VS beloofde een bijdrage van 110 miljoen dollar, voor de banken werden de bedragen in miljarden uitgedrukt.


Geweld op school – onderwijsminister Vandenbroucke steekt kop in het zand

Het geweld van een leraar in Hoegaarden ging bijzonder ver. Het vernederen en fysiek aanpakken van “moeilijke jongeren” zal niets verbeteren aan de moeilijke omstandigheden waarin de leraars les moeten geven en de jongeren moeten opgroeien. Het volstaat echter niet om gewoon de leraar in kwestie aan de schandpaal te nagelen.

Een directeur van een school in het buitengewoon secundair onderwijs reageerde (anoniem) in De Standaard. Hij stelt onder meer: “Wat gebeurde in Hoegaarden kan gebeuren in gelijk welke school van type 3. Wie iets anders zegt, spreekt niet met kennis van zaken of wil zijn school mooier voorstellen dan ze is. Hoe komt dit? U moet weten dat wij maar beschikken over 180 paramedische uren voor deze moeilijke doelgroepen. Die uren dienen voor logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, waarna er nog weinig overblijven voor orthopedagogen, psychologen en leerlingbegeleiders. In zijn totaliteit komt dit dus neer op nog geen halfuurtje per leerling per week. U moet ook weten dat wij slechts 93,9 procent van onze middelen (uren) krijgen. Het gewone onderwijs krijgt toevallig meer.” Zijn conclusie: “En onze minister? Die beseft echt niet wat buitengewoon onderwijs is.” Minister Vandenbroucke steekt uiteraard de kop in het zand en weigert de onderfinanciering van het onderwijs aan te pakken.


Enkele video’s

Leave a Reply