Gay Pride. Strijd voor holebirechten blijft nodig

De Gay Pride dit jaar werd opnieuw een vrij commerciële aangelegenheid in ons land. Van een strijdbare optocht rond holebirechten is jammer genoeg amper sprake. Nochtans is het duidelijk dat de strijd nog niet gestreden is. Een blik op de repressie tegen de Gay Pride in Moskou maakt duidelijk dat internationale solidariteit nodig is. Maar ook in eigen land dreigt het gevaar van een toename van homofobie. Tegen de achtergrond van crisis is er een grote openheid voor verdeel-en-heers methoden.

Crisis: voedingsbodem voor verdeeldheid

De afgelopen jaren kreeg de holebigemeenschap een aantal legale rechten, waaronder het huwelijk. Bovendien werden holebi’s door marketeers steeds meer voorgesteld als hip en welgesteld. Voor een kleine toplaag in de samenleving is holebi zijn inderdaad geen probleem. Voor de overgrote meerderheid van de bevolking is dat minder het geval.

Uiteraard juichen wij iedere stap naar legale gelijkheid toe, maar er zal meer nodig zijn om discriminatie en homofobie te stoppen. We dreigen er bovendien op achteruit te gaan in de komende maanden en jaren. Economische crisis leidt tot een scherpe toename van de tekorten en mogelijkheden om daarop in te spelen door verschillende groepen tegen elkaar op te zetten. Migranten kunnen daarvan meespreken, maar ook holebi’s kunnen onder vuur komen te liggen.

We zien nu reeds dat er een toename is van homofobie en wantrouwen tegenover holebi’s onder jongeren. Commentatoren in de media zoeken de oorzaak daarvan bij de jongeren zelf en omschrijven jongeren vandaag als minder tolerant. Wij zijn het daar niet mee eens. Het is het afbouwen van een toekomstperspectief en van de mogelijkheden van jongeren om een beter leven uit te bouwen dat openingen creëert voor allerhande verdelende opvattingen. Het aantal jongeren dat een betere toekomst kan uitbouwen dan hun ouders neemt steeds verder af. Dat verhoogt de druk op jongeren, wat niet wordt vergemakkelijkt door de jarenlange ondermijning van het onderwijs door de onderfinanciering. Dit biedt ruimte voor homofobie.

LSP gaat in tegen racisme, seksisme en homofobie. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. Om iets te doen aan de voedingsbodem van dergelijke verdeeldheden, moeten we ons organiseren rond een duidelijk anti-kapitalistisch programma.

Repressie in Rusland

De Gay Pride in Moskou heeft geleid tot een bijzonder repressief optreden van de politie. De autoriteiten hadden aangekondigd dat het voor hen nooit tot een echte Gay Pride zal komen in de Russische hoofdstad. Met bruut geweld werd een poging tot optocht voor holebirechten de kop ingedrukt. Ondanks de aanwezigheid van een honderdtal journalisten werd niet geaarzeld om repressief op te treden. Holebi-militanten riepen slogans als “rechtvaardigheid tegen homofobie” of “gelijke rechten voor iedereen”. Ze werden snel afgevoerd door de oproerpolitie…

Ieder jaar opnieuw is er een zelfde repressieve aanpak van de Moskouse Gay Pride (zie ons verslag van de repressie in 2007). Er werd even gehoopt dat het Eurosongfestival, dat op hetzelfde ogenblik plaats vond in Moskou, openingen zou bieden. Dat bleek niet het geval te zijn. Rusland staat niet alleen met een homofoob beleid, dit jaar werden holebi’s in diverse Afrikaanse landen vervolgd. In Senegal werden leden van een holebi-organisatie tot 8 jaar celstraf veroordeeld omdat ze aan aidspreventie deden. In Burundi werd homoseksualiteit bij wet verboden.

De repressie en vervolging van holebi’s moet ook hier worden opgenomen door de holebibeweging die tegenover discriminatie en verdeeldheid internationale solidariteit moet voorop stellen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist