Stem tegen het “sociaal akkoord”

Stem ‘nee!’ tegen het sociaal akkoord dat het verraad van de vakbondstop bezegelt, en kom in verzet om de bezuinigingen te stoppen!

Bak-ellende 2 wil werkelijk alles afbreken: onderwijs, zorg, WAO, WW, bijstand, pensioen, openbaar vervoer… Terwijl de werkloosheid met 13.000 mensen per maand toeneemt, wordt het sociaal vangnet afgebroken. Gewone mensen, arbeiders en jongeren, draaien op voor de crisis, terwijl de rijken weer rijker worden.

De vakbonden hebben een akkoord met het kabinet gesloten waarin ze een absolute loon-stop van 2 jaar hebben afgesproken. En daarvoor heeft de vakbondstop toezeggingen aan het kabinet gedaan, waarvoor wij nu moeten betalen.

Naast de grote bezuinigingen die voornamelijk de arbeidersklasse zullen treffen zijn er ook nog een aantal maatregelen slechts een of enkele jaren vooruit geschoven. Waardoor mensen “de tijd krijgen om aan deze maatregelen te wennen.” Zoals ontslag voor mensen met een gesubsidieerde baan, de toekomst van de WW, en de VUT en het prepensioen.

Hierdoor kan je je terecht afvragen wat er nou werkelijk is bereikt door onze vakbonden. Het antwoord hierop is: Zeer weinig. In ieder geval veel te weinig. De grootste aanslagen op de koopkracht gaan gewoon door en daarvoor hoeft in de eerstkomende jaren geen looncompensatie gegeven te worden. Sterker nog: Er mag niet eens een looncompensatie gegeven worden! Daarnaast blijven de vaste lasten doorstijgen, waardoor natuurlijk met name de minima getroffen worden.

Dit is onacceptabel. Stem dus tegen het akkoord binnen je bond. Maar dat is niet genoeg! Daarom is het nodig om zelf buurtcomite’s of in jouw bedrijf actiecomite’s op te richten en daarin op te komen voor een landelijke 24 uurs-staking! We moeten toewerken naar een algemene staking om alles plat te leggen – de enige manier om de afbraak te stoppen.

Om de beweging tegen de bezuinigingen massaal te maken, is het nodig moeten we mobilisatiecomité’s op te richten in scholen, buurten en bedrijven. Die kunnen mobiliseren voor alle acties, en de acties coördineren.

Economische crisis is onvermijdelijk onder een kapitalistisch systeem. Door strijd kunnen verslechteringen tegengehouden worden, maar als we de maatschappij niet veranderen zullen de rijken ons steeds weer proberen uit te kleden. Vecht daarom mee met Offensief voor een socialistische maatschappij, die niet langer draait om de winst van enkelen, maar om de behoeften van allen!

HET VERRAAD VAN DE WAAL & TERPSTRA

Even kort de ‘bereikte resultaten’ op een rijtje:

 • De afschaffing van kortdurende WW gaat niet door
 • Aanvullingen op de WW in het kader van sociale plannen bij ontslag kunnen blijven
 • Alle ziekenfondsverzekerden krijgen 25 Euro verlaging van de nominale premie ziekenfonds
 • Partnertoets voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is van de baan
 • Minima krijgen in 2004 een bedrag ineens. Hoeveel is niet bekend
 • Strafheffing VUT is van de baan

Nu zetten we ook nog even op een rijtje wat er door de vakbonden is ingeleverd, over de ruggen van de arbeiders in Nederland:

 • Een nullijn voor de CAO-lonen in 2004 en 2005. De prijzen mogen wél stijgen (De niet-CAO-lonen gaan natuurlijk gewoon omhoog)
 • Ontkoppeling lonen en uitkering, zeker tot 2006
 • De grote verslechteringen in de Bijstand gaan gewoon door
 • De vervolguitkering van de WW wordt afgeschaft
 • Veel zaken worden geschrapt uit het ziekenfonds
 • Verhoging van de eigen bijdrage AWBZ gaat gewoon door
 • Het eigen risico (250 euro per jaar) gaat door
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen geen WAO meer
 • In het tweede ziektejaar maximaal 70% ziekengeld – geen aanvulling meer
 • Herkeuringen alle WAO’ers tegen de nieuwe regel
 • Bezuiniging op reïntegratie gaat gewoon door
 • Bezuiniging op de gesubsidieerde banen gaat door
 • Sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar en ouder
Delen: Printen:
Voorpagina van de De Linkse Socialist