Het asociale programma van het Blok. Enkele citaten die sommige Blokkers liever niet al te breed verspreid zien.

Het Blok stelt zich graag voor als een ‘sociale’ partij. Nochtans blijkt uit verschillende teksten van de partij dat dit absoluut niet het geval is. Het Blok komt op voor meer flexibiliteit, beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd, privatiseringen,… U gelooft ons niet? Lees dan hieronder enkele citaten uit materiaal van het Blok zelf.

Blok: voor meer flexibiliteit, lagere lonen, privatiseringen,…

“Van de kant van de arbeid moeten flexibiliteit en productiviteit zo hoog mogelijk zijn”

(Vlaams Blok verkiezingsprogramma 1994)

“Vakbonden hebben dikwijls een al te grote greep gekregen op de loonvorming en hebben dus de kostprijs van arbeid nodeloos in de hoogte gejaagd zonder daarbij voldoende oog te hebben voor het behoud van de productiviteit.”

(Vlaams Blok verkiezingsprogramma 1994)

“Privatiseren: alles of niks. Het privé-initiatief dient daar tussen te komen waar het de burger een merkbaar betere service kan leveren tegen een betere prijs. In het algemeen kan men stellen dat de efficiëntie van een privé-bedrijf hoger ligt dan bij een staatsonderneming… De opkomst van talrijke snelpostbedrijven, privé-luchtvaartmaatschappijen en bankinstellingen laten vermoeden dat een privatisering van De Post, Sabena, ASLK achteraf weinig problemen zal opleveren… De vraag is dan ook: welke delen van de dienstverlening gebeuren efficiënter (beter en goedkoper) door privé-maatschappijen dan door de overheid zelf?”

(Vlaams Blok partijblad maart 1992)

“Wij geloven niet dat arbeidsduurverkorting een wondermiddel is om de tewerkstelling te bevorderen. De onwrikbare economische logica eist bovendien dat iedere verkorting van de arbeidsduur gepaard gaat met een evenredige inlevering op het loon.”

(Vlaams Blok verkiezingsprogramma 1995)

“Een solidaristische gemeenschap is een prestatiegemeenschap die het Vlaams Blok bewust plaatst tegen de begoocheling en vervlakking van de moderne verzorgingsmaatschappij. Prestatie is plicht en alleen prestatie geeft rechten.”

(Vlaams Blok Grondbeginselen)

"Om de kosten van de pensioenen in te dammen zijn evenwel ook andere maatregelen nodig. Zo is het absoluut noodzakelijk dat mensen langer werken. De gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd is 57 jaar. In onze buurlanden ligt dat hoger. Die leeftijd omhoog krijgen moet niet alleen door inperking van het brugpensioen, men kan de bedrijven bijvoorbeeld ook fiscaal stimuleren om oudere werknemers in dienst te houden."

(F. Vanhecke, politics.be, 2004)

Vlaams Blok: sociale zekerheid = paradijs voor ‘gespecialiseerde beroepsprofiteurs’

“De sociale zekerheid is een paradijs voor gespecialiseerde beroepsprofiteurs. (…) Het OCMW is een bron van bestaan voor gemakzuchtigen, werkschuwen, vreemdelingen en politieke vluchtelingen.”

(Vlaams Blok sociaal-economisch programma, 1989)

“De Vlaming die tijdelijk in een noodsituatie verkeert, kan rekenen op een solidaire gemeenschap. Wat meteen degenen uitsluit die deze tijdelijkheid willen vervangen door een tijdloze nesteling in het circuit van sociale hulpverlening… De vrager wordt voor zijn financiële verantwoordelijkheid geplaatst door de tijdelijkheid van elke vergoeding indien ontwil tot zelf verdienen kan worden aangetoond… Het is immers onbillijk dat enig profitariaat zich tijdloos in het systeem kan nestelen… De eerste drie maanden ontvangt een werkloze 75% van zijn laatst verdiende loon. Nadien vermindert dat elke maand met 5%. Tot de bodem is bereikt.”

(Vlaams Blok werkgroeptekst OCMW 1993)

Vlaams Blok: ‘staken schaadt, werken baat’

“Het Vlaams Blok wil de gelijklopende belangen tussen arbeid en kapitaal benadrukken en streven naar een organische, harmonische volksgemeenschap”

(Vlaams Blok partijblad maart 1993)

“Staken schaadt, werken baat.”

(titel van een artikel in het Vlaams Blok partijblad van oktober 1983)

“Wij willen een economisch systeem zonder syndicale complexen.”

(Vlaams Blok partijblad januari 1996)

“Stakingspiketten tasten bij vele stakingen op een ongeoorloofde wijze het recht op arbeid aan.”

(Vlaams Blok partijblad april 1993)

Delen: Printen: