Sri Lanka: socialisten verdubbelen stemmenaantal op vier maanden tijd

Op zaterdag 10 juli waren er provinciale verkiezingen in Sri Lanka waarbij de opkomst lager was dan normaal. Zowat de helft van de geregistreerde kiezers in de zuidelijke provincies (dus niet de provincies in het Tamilgebied in het noorden en oosten), bleven thuis. Alle belangrijke partijen verloren stemmen. De heersende New Freedom Alliance verloor meer dan 600.000 kiezers in vergelijking met hun resultaat bij de algemene verkiezingen in april dit jaar.

Clare Doyle, op basis van een telefoongesprek met Siritunga Jayasuriya

De United Socialist Party, onze zusterpartij in Sri Lanka, daarentegen was de enige partij die haar stemmenaantal zag toenemen. De USP haalde zowat het dubbel aantal stemmen van haar resultaat vier maanden geleden bij de algemene verkiezingen. In 14 provincies waren er kandidaten van de USP, dit is in alle provincies waar er verkiezingen waren met uitzondering van de hoofdstad Colombo waar we niet opkwamen als gevolg van een akkoord met andere linkse krachten. In de 14 provincies haalden we 21.300 stemmen in vergelijking met 12.210 in april.

De USP was in deze provincies de enige linkse partij die opkwam, maar had te kampen met het feit dat de partij weinig middelen heeft en niet aan bod kwam op de radio, televisie of in de media.

In Colombo kwam een links provinciaal raadslid op, Vickremabahu Karunaratne. Die had 50 medewerkers ter beschikking en 5 auto’s. Als lijsttrekker voor het ‘Nieuw Links Front’ slaagde hij er echter niet in om zijn zetel te behouden. Omwille van het feit dat hij er niet in slaagde een duidelijk socialistische alternatief naar voor te brengen tegenover de twee belangrijkste kapitalistische partijen, haalde hij een slechter resultaat. Hij ging achteruit tot 3.024 stemmen of 0,46%.

In Nuraya Eliya haalde de USP een mooie uitslag van 3.896 stemmen of 1,43%. Hiermee gingen we sinds april met 2.470 stemmen vooruit en hadden we net 160 stemmen tekort voor een verkozene. In Galle steeg ons stemmenaantal van 1.822 in april tot 2.278 stemmen of 0,60%.

Een gedetailleerder verslag van onze kameraden van de USP zal binnenkort volgen.

Vorige week was er een poging tot zelfmoordaanslag tegen een parlementslid uit het noorden van Sri Lanka, een Tamil die opkwam voor een groep gelinkt aan de New Freedom Alliance. Hierop werden de militairen opnieuw ingezet voor straatcontroles en zijn er daarnaast aanvallen op Tamils. De Sinhala nationalisten van de JVP (een partij die deel uitmaakt van de regering van Chandrika Kumaratunga) is op heel het eiland een affiche-campagne begonnen tegen ieder akkoord met de Liberation Tamil Tigers of Elam (LTTE). Tegelijk stelt Chandrika dat ze voorstander blijft van het vredesproces dat een einde zou moeten maken aan de 20-jaar durende oorlog in the noorden en oosten van het eiland. Na twee jaar van staakt-het-vuren, is er geen vooruitgang gemaakt bij de vredesonderhandelingen. De LTTE leiding begint haar ongeduld openlijk te kennen te geven en maakt weinig bedekte bedreigingen van het herstarten van de gewapende strijd.

De spanning neemt toe. Na de provinciale verkiezingen is er in Nuraya Eliya een aanval geweest door leden van de JVP op het huis van één van de kandidaten van de USP. In deze regio zijn er veel theeplantages en is er een Tamil-meerderheid. De USP-kandidaat was een Sinhalese arbeider van een plantage. Zijn deur werd ingestampt en zijn vrouw en kinderen werden bedreigd door de Sinhalese nationalisten.

Als onderdeel van de heersende coalitie, slaagde de JVP erin haar vertegenwoordiging in de provinciale raden te verdriedubbelen, waardoor de partij nu 72 raadsleden heeft. De partij zal dit schijnbaar succes gebruiken om politieke rivalen te bedreigen en om in het offensief te gaan tegen de Tamil-minderheid in het zuiden. De USP zal waakzaam blijven en ingaan tegen het zogenaamde ‘marxisme’ van de JVP door een alternatief naar voor te brengen met een duidelijk programma gericht op arbeiderseenheid. We zullen de rechten van de Tamils blijven verdedigen, met inbegrip van hun recht op zelfbeschikking in het noorden en oosten van het eiland.

In de verkiezingscampagne heeft de USP heel wat nieuwe aanhangers voor de partij gewonnen, er is ook een groei in lidmaatschap en in de verspreiding van het aantal afdelingen op het eiland. Alle dagbladen hebben na de verkiezingen commentaar geleverd op de stemmenwinst van de USP, maar ze blijven vermijden om in te gaan op het socialistisch programma dat aan de basis ligt van de groeiende steun onder arbeiders en jongeren.

Delen: Printen: