VS berecht voormalige bondgenoot Saddam

Op 1 juli verscheen Saddam Hoessein voor het eerst voor een rechtbank. Hij wordt beschuldigd van een grote lijst van misdaden. Formeel gezien is hij momenteel in handen van de Irakezen, maar in werkelijkheid zijn het nog steeds de Amerikanen die het voor het zeggen hebben en die zullen beslissen over het lot van de voormalige dictator.

Kevin Parslow

De CIA en de FBI hebben Saddam ondervraagd. 50 vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van justitie waren betrokken bij het opmaken van de beschuldigingen. De rechter werd uitgekozen door de Amerikanen en vreesde dermate voor zijn leven dat hij eiste dat zijn naam niet bekend werd gemaakt. De rechtbank wordt geleid door Salem Chalabi, neef van de vroeger door de VS gesteunde Ahmed Chalabi die nu op zijn beurt gevlucht is voor zijn voormalige heersers.

De rechtbank zou sterk bewapend zijn met VS-militairen in volle uitrusting. Maar tegelijk werd de media uit Irak de toegang ontzegd tot hun ‘eigen’ rechtbank. De heersende klasse in de VS, en westerse regeringen in het algemeen, waren mee verantwoordelijk voor het aan de macht komen van de Baath partij in Irak en van Saddam Hoessein zelf.

De CIA steunde de staatsgreep van de Baath partij in 1968 in een poging om grotere sociale en politieke onrust te vermijden. Ze steunden de promotie van Saddam tot president in 1979 als een bastion in de strijd tegen de opkomende politieke islam in Iran en ze dwongen Saddam om Iran de oorlog te verklaren in 1980. Dit leidde tot een bloedig conflict dat duurde tot 1988. Donald Rumsfeld, de huidige VS-minister van defensie, stond in 1983 op een foto toen hij de handen schudde van Saddam bij een bezoek aan Bagdad. De VS-regering bleef zwijgen toen de Koerden vergast werden in 1988.

De Amerikaanse ambassadeur in Irak was erg dubbelzinnig toen Saddam hem vroeg wat de mogelijke reactie van de VS zou zijn bij een inval in Koeweit begin jaren ’90. Het was pas toen de invasie plaats vond en een bedreiging vormde voor de oliebevoorrading en voor de strategische positie van de VS in het Midden-Oosten, dat de VS-regering (toen geleid door Bush senior) haar mening over Saddam wijzigde.

Het VS-imperialisme kan ernstig geschaad worden tijdens het proces van Saddam. Daarom wordt een schijnproces gevoerd, waarbij het waarschijnlijk niet zal afgelopen zijn voor de presidentsverkiezingen in de VS in november. Onthullingen over de echte graad van samenwerking tussen de VS en Saddam, wat Saddam ongetwijfeld zal inroepen bij zijn verdediging, zouden een bedreiging vormen voor de herverkiezing van Bush.

Een Iraakse commentator schreef: "Als ze Saddam een rechtvaardig proces toekennen, zullen ze allemaal moeten voorkomen: Kissinger, Reagan, Thatcher, Blair, de twee Bushes en de nieuwe Iraakse premier Allawi."

Delen: Printen: