Sociale verkiezingen: als de MIVB ontspoort…

Sociale verkiezingen

Op 11 en 18 juni onderzocht de arbeidsrechtbank van Brussel de vraag tot rechtzetting van het resultaat van de sociale verkiezingen bij de MIVB, ingeleid door William Caers, buschauffeur (arbeider) en ACOD-delegee in het depot van Delta.

Guy Van Sinoy en Francine Dekoninck, militanten ACOD-Brussel

Bij de verkiezingen van 11 en 13 mei behaalde de ACOD 6 mandaten bij de arbeiders voor het Comité voor de Preventie en Bescherming op het werk. Door de vakbondsverantwoordelijken werd William op de 20e plaats op de lijst gezet. Daar behaalde William 147 voorkeurstemmen, het 5e beste resultaat van de lijst. Om te bepalen wie verkozen is, telt men de voorkeurstemmen en voegt men daar een stemverdeling uit de “gezamenlijke pot” bij (lijststemmen zonder een voorkeur voor een specifieke kandidaat).

Voor de 20e plaats op de lijst bleef van die “gezamenlijke pot” niets meer over. Op 3 stemmen na haalde William Caers geen effectief mandaat binnen. Hij werd echter verkozen tot opvolger. Het proces-verbaal van de stemmen van de MIVB vermeldt de lijst van effectieven en opvolgers in de orde waarin ze op de lijst staan en niet in de orde waarin ze verkozen zijn. Zo wordt William vermeld als 5e opvolger, terwijl hij de 3e opvolger is. Voor de effectieve delegees heeft de rangorde van verkiezing geen belang gezien ze allemaal zetelen in het Comité voor Preventie en Bescherming, maar voor de opvolgers is het onontbeerlijk de rangorde van de opvolgers te kennen om te weten wie effectief wordt indien een effectieve ermee ophoudt (bijvoorbeeld bij een vertrek wegens brugpensioen).

William Caers contacteerde dus de directie die zich verstopte achter het excuus dat ze het informaticaprogramma van de firma Kluwer had gebruikt en dat dus alles correct is. De secretaris van de ACOD vond dat het “weinig belang” had! William heeft dus in de korte tijd die de wet daartoe voorziet helemaal alleen een vraag tot rechtzetting moeten inleiden voor de arbeidsrechtbank.

In de rechtbank erkende de advocaat van de MIVB dat William Caers verkozen is als 3e opvolger. Hij legde nadruk op het feit dat de software voorzien door Kluwer niet de orde van opvolgers kon bepalen. Nochtans is de MIVB bereid de orde van opvolgers te publiceren… zonder te vermelden dat het om een rechtzetting gaat.

Van zijn kant baseerde William Caers zich op artikel 80 van het KB van 15 mei 2003, dat de orde van vervangingen van effectieven preciseert en op artikel 66, dat voorziet dat de publicatie van de resultaten duidelijk en precies moet zijn. Dat volstond niet om de voorzitter van de arbeidsrechtbank te overtuigen. Zij volgde de advocaat van de MIVB en veroordeelde William Caers tot het betalen van 102,63 euro aan gerechtskosten!

Verschillende vragen blijven onbeantwoord. Wat is de lijst van bedrijven die het programma van Kluwer hebben gebruikt? Moet men in al die bedrijven de opvolgerslijst herbekijken? Waarom vond de ACOD-secretaris dit alles “weinig belangrijk”? Waarom moet William uit zijn eigen zak meer dan 100 euro betalen om de verkiezingswetgeving te doen respecteren?

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist