Volvo: meerderheid verwerpt akkoord, maar toch terug aan de slag. Voorbode op nieuwe conflicten?

De meerderheid van de arbeiders stemde ‘niet akkoord met het verzoeningsbesluit’, namelijk 57,71%. Toch werd het verzoeningsakkoord aanvaard, zo vertelden de media ons. De reden is dat een 2/3 meerderheid nodig is om een staking verder te zetten. Dit werd zo vastgelegd in andere akkoorden. De productie werd dan ook geleidelijk aan terug opgestart. Onder het personeel is er veel wrevel over die 2/3e regeling. We spraken met een arbeider van Volvo.

Interview door Mauro (Gent)

Wat staat er in het verzoeningsbesluit? Komt dit voldoende tegemoet aan de eisen van de arbeiders?

“In het verzoeningsbesluit worden nauwelijks meer punten opgenomen dan in de vorige overeenkomst die op dinsdag al werd voorgesteld. Het akkoord gaat eigenlijk voornamelijk over tijdelijke maatregelen. Het was dus niet te verwonderen dat een ruime meerderheid tegen dit verzoeningsvoorstel gestemd heeft.”

Wat is de motivatie van de tegenstemmers? Is dit een middelvinger naar de directie en de vakbonden die het verzoeningsbesluit onderhandelden?

“De werkdruk wordt in het verzoeningsbesluit alleen tijdelijk verminderd en we krijgen tijdelijk een extra tegemoetkoming voor overuren op zaterdag en zondag. Dit eerder met de bedoeling om ons te motiveren zo snel mogelijk de opgelopen achterstand in de productie op te halen. Aan het verplichte karakter van het zaterdagwerk wordt ook niet geraakt.

“Het lijkt me dat de meeste tegenstemmers net het gevoel hadden dat de middelvinger naar hen werd uitgestoken door de directie. Het gevoel heerst dat de hoofddelegaties van de 3 vakbonden onvoldoende voeling hebben met de arbeiders en de werkdruk die er heerst.”

Met een meerderheid die tegen stemt, is er dan geen draagvlak voor een verdere staking?

“Langs de ene kant was er waarschijnlijk nog wel een draagvlak om verder te staken, langs de andere kant zou het voor velen financieel moeilijk worden om enkele weken te staken. De grote inspanning van de stakende arbeiders staat in elk geval niet in proportie met de minimale toegevingen die bekomen zijn.”

Kunnen we wel zeggen dat het conflict werkelijk “opgelost is” of is het wachten tot de volgende uitbarsting?

“De maatregelen van het verzoeningsbesluit zijn vooral tijdelijk, dus het conflict is uiteindelijk ook maar tijdelijk opgelost. Veel zal afhangen van de houding van de directie en de leidinggevenden. Misschien kunnen kleine oprispingen van conflicten in de toekomst tijdelijk binnen de teams of de zones uitgeklaard worden, maar op lange termijn moeten de directie, maar ook de hoofddelegees, een andere houding innemen als ze nieuwe uitbarstingen willen vermijden. Het buikgevoel bij velen zegt dat net die attitudeverandering er niet inzit.”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist