Velen waren geschokt door de tragische gebeurtenissen van vrijdag in Dendermonde. De moord op jonge kinderen en begeleiders in een crèche, is onbegrijpelijk. De gruwel raakte velen omdat het zo concreet was: ouders dachten meteen aan hun kinderen. Ook wij zijn geschokt en betuigen ons medeleven met de familieleden en kennissen van de slachtoffers.

Er kwamen veel reacties van onbegrip waarin de vraag werd gesteld hoe iemand zo ziek kan zijn dat hij onschuldige kinderen koelbloedig afmaakt. Dezelfde vraag dook nauwelijks enkele jaren geleden op toen Hans Van Themssche tekeer ging in Antwerpen en daarbij de kleine Luna en haar oppas vermoordde.

Het lijkt alsof er een toename is van het aantal incidenten en gevallen van onbegrijpelijke en zinloze gewelddaden waarbij onder meer kinderen het slachtoffer worden. In verschillende kranten wordt bovendien voorspeld dat er een verdere toename van dit soort incidenten zal zijn.

Zinloos geweld is een uitdrukking van een vervreemding van de samenleving. Uit iedere omschrijving van het leven van de Dendermondse dader blijkt dat deze totaal los leek te staan van de samenleving, geen sociaal contact had en volkomen geïsoleerd door het leven ging. Het is dat isolement dat leidt tot elementen van wat enkel als barbarij kan worden omschreven.

Tegen de achtergrond van een diepe economische crisis met massale afdankingen als gevolg, zullen we een verdere toename krijgen van het aantal mensen die op geen enkel sociaal weefsel kunnen steunen. De nadruk op het individuele doet het sociale wijken. Wij aanvaarden dat niet en gaan in verzet tegen een systeem dat niet in staat is om iedereen een plaats in de samenleving aan te bieden.