Kraft Herentals: 107 ontslagen omdat in Oost-Europa meer winst kan gemaakt worden

De aankondiging van 107 ontslagen bij voedingsproducent Kraft in Herentals maakt duidelijk waar de Europese eenmaking voor de grote bedrijven om gaat: het uitspelen van de arbeiders tegen elkaar om zo ‘goedkoop’ mogelijk te kunnen produceren. Het beperken van de lonen door naar lageloonlanden te trekken is niet zozeer een gevolg van het feit dat de lonen hier te hoog zouden zijn, maar wel van het feit dat er ginder schandalig lage lonen uitbetaald worden.

Als reactie op de aankondiging van Kraft gingen de werknemers 48 uur in staking. Er is immers ook grote onzekerheid over de jobs die nu behouden zouden blijven, de mogelijkheid dat nu een deel van de productie verhuist, kan erop wijzen dat het bedrijf in stappen tewerk gaat waarbij binnenkort de rest van de productie zou volgen. Nu worden drie van de zeven productielijnen overgeplaatst naar fabrieken in Oost-Europa.

Eind november bleek er in het bedrijf reeds ongerustheid te bestaan over een mogelijke verhuis. Toen verklaarde ACV-delegee Cleymans dat het bedrijf reeds een berekening had gemaakt waarmee aangetoond werd hoe snel een volledig nieuw bedrijf in Polen winst zou kunnen maken. Binnen de 5 jaar zou een dergelijk volledig nieuw bedrijf in Polen meer winst maken dan de Herentalse afdeling van Kraft.

Dit soort voorbeelden zal aangegrepen worden om de Europese verdeel-en-heerstactieken toe te passen. De bedoeling van de directie van Kraft bij het voorstellen van die cijfers in november 2003 was evident: het onder druk zetten van de arbeiders in het bedrijf en het lanceren van een discussie die erop gericht is de arbeids- en loonsvoorwaarden naar beneden te halen. De acties die nu gevoerd worden tegen de afdankingen bij Kraft in Herentals zijn belangrijk om aan te tonen dat er verzet komt tegen de houding van het patronaat om de loonsvoorwaarden aan te vallen. Deze strijd zullen we enkel kunnen winnen als we ons internationaal organiseren en ook in Oost-Europa zelf de strijd aangaan voor degelijke loons- en arbeidsomstandigheden.

Delen: Printen: