Hypocrisie bij het Blok: Rob Klop zetelt als ‘onafhankelijke’

Nadat Rob Verreycken in opspraak kwam omwille van het neerslaan van zijn vrouw op straat en voor de ogen van zijn kinderen, zag het Vlaams Blok zich verplicht om Rob wat naar de achtergrond te verwijzen. Niet dat ze afstand namen van Verreycken, integendeel. De jarenlange inzet van Rob voor het Blok werd beloond met een zitje in het parlement. Maar voorlopig zal hij als "onafhankelijke" zetelen om het imago van het Blok niet te veel te schaden…

In plaats van zich uit te spreken tegen het intra-familiaal geweld bij de Verreyckens, kiest het Blok nu voor een mosseloplossing: Rob dient tijdelijk zijn ontslag in bij de partij, blijft wel in de Blok-fractie zetelen als "onafhankelijke" en wil na zijn echtscheidingsproces terugkeren als ‘volwaardige’ Blokker. Hiermee geeft het Blok het signaal dat het eigenlijk geen fundamenteel probleem heeft met geweld binnen het gezin. Nochtans is dergelijk geweld een enorm probleem, zowat één op vier vrouwen wordt ooit geconfronteerd met geweld binnen het gezin. Huishoudelijk geweld is de belangrijkste oorzaak van overlijdens of handicaps voor vrouwen tussen de 16 en 44 jaar in Europa.

Het Vlaams Blok stelt vandaag dat de zaak van Rob Verreycken ten onrechte in de openbaarheid kwam en dat zo’n persoonlijke kwesties niets met politiek zouden te maken hebben. Voor LSP is huishoudelijk geweld niet iets puur persoonlijk. Huishoudelijk geweld is een maatschappelijk probleem en moet als dusdanig aangepakt worden. Erover zwijgen zal geen stap vooruit betekenen in de strijd tegen huishoudelijk geweld.

‘Onafhankelijk parlementslid’

Het Vlaams Blok zit verveeld met de zaak van Rob Verreycken. Niet omwille van het geweld op zich. Moesten ze daar een probleem mee gehad hebben, was Rob nooit een verkiesbare plaats op de lijst aangeboden. Neen, het Blok zit verveeld met Verreycken omwille van het feit dat het geweld tegen zijn vrouw openbaar gemaakt is in verschillende media. Ook het feit dat dit geweld tot protest leidt binnen het Blok zelf, is vervelend voor de partij.

Nu wil het Blok tegemoet komen aan die kritiek om aan te tonen dat de partij echt wel ‘respectabel’ zou zijn. Tegelijk tonen ze met hun ‘oplossing’ aan dat dit eigenlijk niet het geval is. Rob Verreycken zal net als Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Rosel als "onafhankelijke" zetelen. Hoe onafhankelijk Verstrepen en Rosel zijn, werd eerder duidelijk. Hoe "onafhankelijk" Verreycken als persoonlijke medewerker van Dewinter is, behoeft weinig commentaar.

Het feit dat het Blok nooit afstand genomen heeft van Rob Verreycken is opvallend. Hij kwam in opspraak met gewelddaden (o.a. tegen Kris Merckx op de Meir in Antwerpen, tegen twee Jongsocialisten,…) en negationisme (toen hij van het e-mailadres van zijn vader in de senaat een berichtje plaatste in een negationistische nieuwsgroep waarin hij zijn steun voor de holocaustontkenners van het VHO betuigde). Ook met de laatste verkiezingscampagne liet Verreycken zich van zijn platste kant zien met de slogan ‘Islam: stop, stem Rob’. Vervolgens mag hij nog zijn vrouw in elkaar slaan en toch blijft hij parlementslid voor het Vlaams Blok, ook al is het als "onafhankelijke" Vlaams Blokker…

Voor de ex-vrouw van Rob Verreycken en haar familie moet dit een zoveelste slag in het gezicht zijn (figuurlijk ditmaal). De vader van die ex-vrouw is actief bij het Vlaams Blok in Deurne en ook zijzelf heeft jarenlang het Blok gesteund. Blijkbaar is zelfs dit "eigen volk" voor het Blok van ondergeschikt belang.

Delen: Printen: