Home / Edito - Internationaal / Frankrijk. Staking tegen Macron en zijn nieuwe ‘arbeidswet’

Frankrijk. Staking tegen Macron en zijn nieuwe ‘arbeidswet’

Vandaag wordt in Frankrijk gestaakt tegen het voorstel van nieuwe ‘arbeidswet’ van Macron. De Franse president werd overal in Europa enthousiast onthaald door het establishment. Er was hoop dat een establishmentkandidaat dan toch populair kon zijn. De verkiezingen wezen echter niet op enthousiasme voor Macron en ondertussen is zijn populariteit fors gedaald: hij concurreert met Trump voor de titel van de minst populaire nieuw verkozen president.

Een belangrijke reden daarvoor is het asociale beleid waar Macron voor staat. Zijn nieuwe ‘arbeidswet’ gaat nog een pak verder dan de wet-El Khomri waar vorig jaar massaal tegen betoogd en gestaakt werd. Vandaag is er een eerste stakingsactie door de CGT. Andere vakbondsfederaties doen niet mee, maar afdelingen ervan wel. France Insoumise, de politieke beweging van Mélenchon, steunt de staking en wil deze versterken met een brede betoging op 23 september.

Het ziet ernaar uit dat de hete herfst in Frankrijk op gang getrokken wordt. Hieronder het pamflet dat onze Franse zusterorganisatie ‘Gauche Révolutionnaire’ de voorbije dagen verdeelde.

“Allemaal samen staken en betogen op 12 september. Weg met het beleid van Macron en zijn nieuwe arbeidswet!”

Macron toont elke dag dat hij wel degelijk de president van de rijken is. Hij besliste enerzijds tot de vermindering van de huursubsidies (APL), een verhoging van de bijdragen op lonen en pensioenen, afschaffing van ondersteuning van extrascolaire activiteiten, … De werkenden, armen en hun gezinnen worden in onzekerheid ondergedompeld. Anderzijds besliste Macron dat de rijksten zullen genieten van een quasi-afschaffing van de vermogensbelasting: een cadeau van 3 miljard euro. Dit beleid willen we niet, we moeten er samen tegen strijden.

Ons niet laten doen!

Op 31 augustus stelden Macron en minister Pénicaud de nieuwe arbeidswet voor. Deze maakt collectief en individueel ontslag gemakkelijker, de ontslagvergoedingen worden eveneens beperkt. Er is de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op elk ogenblik aan te passen, niet alleen wat de duur ervan betreft maar ook inzake het loon, de gezondheid op het werk, de ‘mobiliteit’, … met uiteraard de mogelijkheid van ontslag bij weigering van de aanpassingen. Zelfs de duur van de proefperiode of de bepalingen inzake pauzes tijdens het werk kunnen aangepast worden.

In de droomwereld van Macron en co werken we 60 uur per week voor een minimumloon waarbij de overuren niet eens betaald worden. In die wereld zijn er enkel arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die steeds opnieuw moeten hernieuwd worden naargelang de werkgever dit wil. Het enige doel is om de grootste werkgevers toe te laten om steeds meer winst te maken op onze kap.

Het is een verderzetting van het asociale beleid van de afgelopen jaren die er al toe geleid heeft dat er 6,6 miljoen werklozen zijn. De werkloosheid neemt niet af omdat wie wel werk heeft harder moet werken tegen lagere lonen en in meer onzekere omstandigheden. Deze tweede arbeidswet die de regering wil doorvoeren met ordonnanties, dus zonder stemming in het parlement, is symptomatisch voor heel het beleid: een politiek van sociale afbraak.

Samen staken en betogen op 12 september

De vakbonden – vooral de CGT – roepen op om te staken op 12 september. Laten we massaal deelnemen aan deze dag van strijd! Waar mogelijk gebeurt dit best door te staken en door op te roepen om zo massaal mogelijk te staken. Laten we personeelsvergaderingen houden om de mobilisatie collectief te bespreken zodat iedereen mee beslist. We kennen op elke werkvloer problemen: gebrek aan collega’s, dictatoriale kleine bazen, te lage lonen, … We hebben er genoeg van!

Er is nood aan massale strijd waarin de meerderheid van de werkenden in zowel de publieke als de private sector, werklozen, jongeren, gepensioneerden, … actief kunnen zijn. Zo kunnen we Macron stoppen nu zijn populariteit al in vrije val is in de peilingen.

  • Neen aan de arbeidswet
  • Werk voor iedereen: voor een 32-urenweek
  • Genoeg onzekerheid: geen enkel loon onder de 1.500 euro
  • Aanwervingen op basis van de noden

 

Voor een strijdbare en consequente linkerzijde!

De staking van 12 september mag slechts het begin zijn. Het gaat niet enkel over de arbeidswet, maar over het volledige beleid. De meerderheid van de bevolking gaat gebukt onder onzekerheid en ongelijkheid. Op hetzelfde ogenblik maakten de grootste Franse bedrijven in de eerste zes maanden van dit jaar 51 miljard euro winst (11 miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar). Het project van Macron is erop gericht om wat nog rest van openbare diensten en sociale bescherming aan de multinationals en de superrijken over te dragen. Dat is waar het kapitalisme voor staat: de dictatuur van de superrijken en grote aandeelhouders.

Er is massale strijd nodig maar ook een politiek alternatief: een strijdbare linkerzijde en verzet zijn beiden noodzakelijk. Op 23 september is er een betoging in Parijs van Mélenchon en France Insoumise. Gauche Révolutionnaire neemt deel aan France Insoumise en steunt de oproep voor een betoging tegen het asociale beleid van Macron. Die datum moet gebruikt worden om de strijd te versterken en om te bouwen aan een nieuwe politieke kracht van werkenden en jongeren. Laten we deze kans grijpen!

Wij roepen op om de strijd tegen Macron te verbreden, voor een nieuwe politieke kracht van de werkenden en jongeren en voor de omverwerping van het kapitalisme. Doe mee!