Delegee en collega’s Rode Kruis protesteren tegen ontslag

Het Rode Kruis op Linkeroever (Antwerpen) wil delegee Melissa afdanken. Daarvoor is een procedure voor de Arbeidsrechtbank opgestart die vandaag gepleit werd. Voor Melissa en de vele collega’s die haar kwamen ondersteunen, is het duidelijk: de directie roept een drogreden in om een gemotiveerd personeelslid die tevens kritisch delegee is buiten te werken. Bij het Rode Kruis, een organisatie waarvan je nochtans een zeker sociaal engagement zou verwachten, is dit niet de eerste keer. Er zijn al verschillende delegees afgedankt of thuis gezet met vrijstelling van prestatie in afwachting van een pensioen.

De reden die de directie inroept om Melissa af te danken, komt eigenlijk neer op het tonen van een sociaal engagement. Een oproep om deel te nemen aan een actie die pleit voor een menswaardige behandeling van asielzoekers in het kader van Wereldvluchtelingendag, werd door de directie van het asielcentrum uitgebaat door het Rode Kruis gezien als onaanvaardbaar. Het zou immers een kritiek zijn op het asielbeleid van de regering terwijl het Rode Kruis het asielcentrum uitbaat voor Fedasil. Directer gezegd: het huidige beleid en opkomen voor menselijke opvang van asielzoekers zijn twee zaken die met elkaar botsen.

Het is evident dat een menselijke opvang van asielzoekers zowel voor de betrokkenen als voor het personeel in een asielcentrum belangrijk is. Maar dus niet voor de regering. De rechter zal zich moeten uitspreken of dit kan ingeroepen worden als ontslagreden voor een delegee. Dit is uiteraard een politiek geladen uitspraak bovenop het feit dat nogmaals een delegee in de uitverkoop wordt geplaatst.

Het was hartverwarmend dat zoveel collega’s van Melissa naar de Bolivarplaats afzakten om haar te ondersteunen. Een aantal collega’s ging mee binnen om naar de pleidooien te luisteren, de rest wachtte buiten. Er waren ook een aantal sympathisanten van buitenaf, wat ons betreft had dit grootschaliger mogen zijn. De volledige vakbeweging wordt hier immers aangevallen. Als een strijdbare en kritische delegee bij het Rode Kruis zomaar kan afgedankt worden, dan zijn ook andere delegees vogel voor de kat. Niet alleen bij het Rode Kruis, ook elders zal dit als precedent gebruikt worden. Als we het afdanken van delegees willen stoppen, is een ernstige minstens regionale campagne noodzakelijk.

In de zaak van Melissa wordt volgende week een uitspraak verwacht.  Wordt vervolgd…

 

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist