Home / Edito - Belgische politiek / Na koud zomerakkoord hete herfst organiseren

Na koud zomerakkoord hete herfst organiseren

Belastingparadijzen floreren  … maar regering haalt het geld bij ons

“De tering naar de nering zetten,” is één van de favoriete uitspraken van Bart De Wever. Maar dat geldt niet voor iedereen. Terwijl de miljarden worden gezocht in de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenen en overheidsdiensten … hebben 853 bedrijven, in 2016 alleen, 221 miljard geparkeerd in belastingparadijzen.

Artikel door Michael Bouchez uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Het exacte bedrag is voor interpretatie vatbaar. Welk land meetelt als een belastingparadijs, wordt namelijk jaarlijks aangepast. Hoeveel daarvan  ervan fraude is, is ook onduidelijk. Maar voor deze regering is die fiscale fraude een detail. Daarentegen zou de strijd tegen sociale fraude in 2016 180 miljoen opgebracht hebben: 1.200 keer minder dus dan wat er in datzelfde jaar op de belastingparadijzen stond.

Toch legt het zomerakkoord van 2017 opnieuw de prioriteit bij het opjagen en controleren van invaliden, studenten die een leefloon hebben en al wie recht op een uitkering heeft. De regering weet alles van uitkeringstrekkers om zeker te zijn dat ze niet ‘te veel’ krijgen. Om wie gaat het? Een invalide die aangaf alleenstaand te zijn, maar eigenlijk samenwoont bijvoorbeeld. In tijden van cumulerende politici die al pensioen krijgen terwijl ze nog werken, is het wraakroepend dat diegenen die moeten vechten om rond te komen, als profiteurs worden weggezet.

Die aanpak van sociale fraude moet 52,7 miljoen extra opleveren. Extra inspecteurs worden aangeworven om onder meer elektriciteit- en watermeters uit te pluizen. Daartegenover moet de “strijd” tegen fiscale fraude eveneens 50 miljoen opleveren. Het is een choquerende grap dat er evenveel extra inkomsten moeten komen uit sociale fraude als uit fiscale fraude. Met dezelfde energie en middelen die in sociale fraude gestoken worden, kan een veelvoud gevonden worden in de fiscale fraude.

Op 1 jaar tijd konden 953 bedrijven vele malen de besparingen die wij op 4 jaar moesten slikken, opsparen. 221 miljard is 245 keer de besparingsronde op gezondheidszorg (900 miljoen). De strijd tegen sociale fraude zou in 2016 180 miljoen opgebracht hebben: 1200 keer minder dan wat er in datzelfde jaar op de belastingparadijzen stond. Het is ook 440 keer meer dan wat het zomerakkoord van 2017 voorziet aan nieuwe besparingen op de sociale zekerheid (502 miljoen). Om de begroting tegen 2019 in evenwicht te krijgen zou momenteel nog 8 miljard nodig zijn. We weten nu al waar het niet gehaald zal worden…

De enigen die dubbel scoren zijn de grote bedrijven. Zij zullen hun offshore kapitaal nog zien aangroeien, want de vennootschapsbelastingen dalen van 33% tot 25% in 2020. Op die manier worden de middelen nog schaarser. Wat De Wever en de regering eigenlijk bedoelen met “de tering naar de nering zetten”: de werkende bevolking nog meer dan voorheen doen bijdragen aan de vetpotten van de kapitalisten.

Een echt linkse regering die evenveel inspanningen doet voor de gewone bevolking als de huidige voor de kapitalisten, zou die miljarden gebruiken om via publieke investeringen de infrastructuur, het onderwijs, de sociale woningbouw en hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Op die manier komt de geproduceerde rijkdom niet enkele een kleine minderheid, maar de hele maatschappij ten goede.

Een aanpak van fiscale fraude en belastingparadijzen, en een echte vermogensbelasting zouden goede stappen zijn. Anderzijds weten we ook dat dit niet zal gebeuren met de goedkeuring van de grote aandeelhouders. Zij zullen dreigen met delokalisatie en kapitaalvlucht. Daarom zou een linkse regering zich moeten baseren op de organisatie, mobilisatie en participatie van de werkende bevolking om kapitaalvluchten tegen te houden via de nationalisatie van de financiële sector onder democratische controle en beheer.

Een breuk met het besparingsbeleid is nodig, maar zal ook een breuk met het systeem vereisen. We moeten ons organiseren om dat doorheen onze strijd mogelijk te maken!