Corbyn moet verkeerde bocht rond de interne markt rechtzetten!

Foto: Flickr/theo_reth

“De aankondiging van Labour dat het wil dat het Verenigd Koninkrijk in alle structuren van de EU blijft in de jaren meteen na de Brexit, is het beste nieuws van de Britse politiek sinds lange tijd.” Dat was wat de Financial Times, een van de belangrijkste spreekbuizen van big business en de superrijken, op 28 augustus in een edito schreef. De lofbetuigingen van zowat alle gevestigde media, samen met de pro-EU-vleugel van de Tories en Blairistische Labour-politici, tonen wie voordeel haalt en tevreden is met deze verkeerde bocht.

Standpunt van de Socialist Party

Het standpunt werd vier weken voor de nationale conferentie van Labour bekend gemaakt. Partijleden en sympathisanten hadden gedacht dat ze daar hun zeg konden doen over de partijkoers. Miljoenen mensen die voor ‘Leave’ stemden, zullen ongetwijfeld woedend zijn. Dit dreigt de hard bevochten steun voor Jeremy Corbyn tijdens de verkiezingscampagne te ondermijnen. Die steun kwam er op basis van zijn manifest dat de belangen van de werkenden verdedigde.

Het zou verkeerd zijn te denken dat dit tot tevredenheid zal leiden onder de Labour-kiezers die vooral Remain stemden uit afkeer van de reactionaire, racistische leiding van de gevestigde Leave-campagne en als uitdrukking van een wil om de rechten van EU-migranten te verdedigen. De nieuwe bocht lijkt een stap achteruit te zijn rond deze kwesties. De partij sluit niet uit dat het land permanent in de eenheidsmarkt en de douane-unie blijft – voor zover een akkoord mogelijk is om uit het vrij verkeer van personen te blijven. De boodschap wordt hierdoor dat het enige effect van de Brexit een beperking van migratie is.

Waar blijft de ‘Brexit van de werkenden’ waar Jeremy Corbyn het over had tijdens de verkiezingscampagne? Waar is de belofte om de Europese regels te verwerpen die een obstakel zijn voor nationalisaties (zoals van de spoorwegen en de energiebedrijven zoals beloofd in het verkiezingsmanifest van Corbyn) of die bepalen dat het recht van bedrijven om winst te maken voorgaan op het stakingsrecht? Zoals we vorige week in weekblad ‘The Socialist’ stelden: “Van bij haar ontstaan, was het doel van de EU om neoliberale asociale maatregelen op te leggen om de winsten van de kapitalistische elite te maximaliseren.” Dit feit werd ook lange tijd naar voor gebracht door Jeremy Corbyn en John McDonnell.

Enkele weken geleden verklaarde Corbyn nog dat een Brexit onder een Labour-regering zou betekenen dat de interne markt wordt verlaten. Twee maanden geleden was Corbyn na de massale steun voor zijn verkiezingsprogramma nog zelfvertrouwd genoeg om drie rechtse parlementairen aan de kant te schuiven toen die tegen de richtlijn van de partij in voor een amendement stemden om in de interne markt te blijven. Er is dringend nood aan een verklaring van Corbyn en McDonnell om in te gaan tegen de positie van Starmer en op te roepen tot een socialistische Brexit in het belang van de werkende klasse. Zoniet zal het lijken alsof Corbyn en McDonnell net zoals met hun akkoord om voor ‘Remain’ campagne te voeren in het referendum toegeven aan de rechterzijde.

Dit is een fout die de positie van Corbyn en de linkerzijde in Labour verzwakken. Het ondermijnt hun positie onder de werkenden in het algemeen. Zoals de Socialist Party heeft opgemerkt sinds Jeremy voorzitter werd, zal elke toegeving in de burgeroorlog binnen Labour enkel leiden tot meer agressie en zal het onder werkenden leiden tot scepticisme over de standvastigheid van de linkerzijde om de partij te veranderen en het programma effectief te realiseren.

De Blairisten waren verzwakt door het resultaat van de parlementsverkiezingen, maar ze gebruikten de kwestie van een ‘soft Brexit’ als belangrijkste punt om tegen Corbyn in te gaan. In dienst van de kapitalistische klasse wordt openlijk samengewerkt tussen pro-EU parlementsleden uit alle partijen, ook de conservatieve Tories. Als de aankondiging van Starmer niet beantwoord wordt, zal dit een belangrijke overwinning zijn voor deze pro-kapitalistische neoliberale krachten.

Jeremy Corbyn en John McDonnell moeten dringend naar buiten komen om alle werkenden en jongeren te mobiliseren die bij Labour aansloten, aan meetings deelnamen of Corbyn steunden. Doorheen deze mobilisatie moet de partij helemaal omgevormd worden.

De Socialist Party eist:

  • Verplichte herselectie van parlementskandidaten zodat leden een democratische zeg hebben in wie hen vertegenwoordigt – schop de Blairisten eruit!
  • Open de Labour partij. Herstel de rechten van de vakbonden binnen Labour. Laat de socialisten terug toe, met het recht om georganiseerd te zijn binnen een inclusieve federatie.
  • Geen besparingen meer door Labour-gemeenteraden! Laat de Tories de gemeenteraden die onze lokale diensten beschermen maar eens aanpakken…
  • Voor een socialistische Brexit. Organiseer een campagne met Europese socialisten en arbeidersorganisaties om de Brexit-onderhandelingen aan te grijpen voor verzet tegen het Europa van het kapitaal. Voor een nieuwe samenwerking van de bevolking in Europa op socialistische basis.