Rostock (Duitsland): linkse socialist verkozen in gemeenteraad

Het Duitse Rostock is vooral bekend geworden omwille van de aanslagen tegen asielzoekers begin jaren ’90. In het voormalige Oost-Duitsland blijft de werkloosheid veel hoger dan in de rest van het land. Er zijn enorme sociale problemen, wat begin jaren ’90 leidde tot gewelddadige aanvallen op vreemdelingen.

In Oost-Duitsland behaalt de ex-communistische partij PDS nog steeds hoge scores, maar de partij heeft in tal val deelstaten (o.a. in Berlijn) verantwoordelijkheid opgenomen in een coalitie die een rechts beleid voert. De PDS voert vandaag zelf besparingen door en verliest daardoor een deel van haar steun. Dit leidt tot het sterker ontwikkelen van een politiek vacuüm waarbij wij mee onze verantwoordelijkheid moeten opnemen in het verdedigen van de idee dat een nieuwe arbeiderspartij nodig is.

Om dat standpunt kracht bij te zetten, is het belangrijk dat we met onze Duitse zusterorganisatie (SAV, Sozialistische Alternative) hebben aangetoond dat er ook bij verkiezingen heel wat potentieel is voor een linkse kracht. In Rostock kwamen onze kameraden op met een lijst SAV – Lijst tegen sociale afbraak, een open lijst met ook kandidaten die niet tot onze partij behoren. Bij de verkiezingen van 13 juni haalde deze lijst 2,5% waardoor SAV-lid Christine Lehnert verkozen is als gemeenteraadslid! Christine Lehnert zal op basis van een socialistisch programma de strijd tegen alle aanvallen op de arbeiders en jongeren ondersteunen.

Delen: Printen: