Verkiezingen 2004. Eerste reacties en updates

De verkiezingen zitten er op. Tot 13u en 15u (waar elektronisch gestemd werd) kon iedereen zijn/haar stem uitbrengen. De bolletjeskermis is hiermee afgelopen waardoor we de komende weken in plaats van grote beloftes van allerhande politici vooral zullen geconfronteerd worden met asociale maatregelen, besparingen,… Met de Linkse Socialistische Partij gaan we hieronder in op de verkiezingen met een aantal eerste reacties, opvallende feiten,…


maandag 14 juni, 9u Eerste reactie

De verkiezingen hebben geleid tot een nieuw politiek landschap. Zoals vorig jaar reeds aangegeven door de LSP zien we een groeiende onstabiliteit bij verkiezingen waarbij kiezers gemakkelijk van partij veranderen. Op zich is dat niet vreemd, ook de politici en zeker hun ideeën verwisselen even gemakkelijk van partij. De verschillen tussen de traditionele partijen wordt erg klein, wat de ‘beeldvorming’ belangrijker maakt in verkiezingscampagnes. Groen! is daar, ondanks haar palmares in de nationale en de Vlaamse regering, goed in geslaagd. Dit betekent echter geen soliede basis voor de groene partij, het verdwijnen van de groei van de SP.A van vorig jaar heeft dat wel erg duidelijk gemaakt. De grote verliezen voor SP.A en VLD zijn een afstraffing van de regering. Het enige probleem is dat er geen echt alternatief voor handen is. CD&V-NVA wil meer van hetzelfde en het Vlaams Blok kan zich wel profileren als oppositiepartij (wat electoraal enorm lonend bleek te zijn), maar komt ook meer en meer naar buiten met neo-liberale standpunten op sociaal-economisch vlak.

De uitdaging voor de linkerzijde is om te bouwen aan een politiek instrument dat in staat is om het aanwezige ongenoegen niet enkel passief tot uiting te laten komen in het stemhokje, maar actief in een verzet tegen het huidige beleid.

0u55 Andere Europese resultaten

In het Duitse Rostock is een gemeenteraadslid van onze Duitse zusterorganisatie verkozen! In Dublin behalen we uiteindelijk 5,5% van de stemmen bij de Europese verkiezingen (23.218 stemmen).

23u30 Uitgelaten sfeer

LSP/MAS is bijzonder tevreden over de behaalde resultaten. Het overstijgt onze verwachtingen: we halen 0,35% langs Nederlandstalige kant en 0,29% langs Franstalige kant!

21u00 Opvallende tendenzen

De resultaten voor het Vlaams parlement beginnen volledig te worden. Het valt op hoe er enorme verschuivingen zijn tegenover vorig jaar. Groen gaat sterk vooruit en verdubbelt in heel wat plaatsen haar score. In Gent scoren de Groenen zelfs meer dan de CD&V-NVA. Ook de vooruitgang van het Vlaams Blok is spectaculair. In de provincie Antwerpen komen ze rond de 30% met 34% in Antwerpen zelf.

Voor LSP zijn er enkel resultaten in Oost-Vlaanderen. Daar blijven we min of meer stabiel in vergelijking met vorig jaar. Wellicht wordt onze score wat beperkt door het gevoel onder veel progressieven dat de aanwezigheid van Groen! in het parlement toch belangrijk zou zijn.

We begrijpen die houding, maar stellen vast dat de huidige enorme sterke verschillen in uitslagen (en dat op één jaar tijd!) vooral een uitdrukking zijn van het falen van àlle traditionele partijen. Het is in dat kader dat wij met deze verkiezingen opkwamen.

17u00 Eerste resultaten

De eerste resultaten beginnen binnen te komen voor de Oostvlaamse LSP-lijst. Het zijn uiteraard nog erg beperkte cijfers: 8 stemmen in Deinze (1 bureau, 0,18%), 14 stemmen in Beveren (4 bureau’s op 16, 0,18%), 19 stemmen in Zottegem (5/11 bureau’s, 0,24%) en 4 stemmen in Hamme (1 bureau, 0,23%). In Waarschoot zijn alle stemmen geteld. LSP haalt er 0,22% (12 stemmen). Naarmate de resultaten voor Oost-Vlaanderen binnenkomen, publiceren we deze hier.

15u30 LSP-kandidaat Tauke Adriaensen op Radio 4 FM

Alle stemmen zijn uitgebracht. Deze middag kwamen we toch even aan bod bij een aantal media. Op Radio 4 FM kwam de jongste kandidaat bij deze verkiezingen aan het woord. Dat was Tauke Adriaensen die op de LSP-lijst in Oost-Vlaanderen staat. Ze bracht kort en krachtig ons standpunt naar voor, legde nadruk op het feit dat huisvesting een belangrijke bron van armoede is en verdedigde de nood aan arbeidsduurvermindering (32-urenweek). Op TV1 verklaarde een kiezer uit Zurenborg (Antwerpen) voor de LSP te hebben gestemd, waarvoor onze dank.

Delen: Printen: