Gebeten om te weten?

De zogenaamde kwaliteitskrant ‘De Morgen’ pakt graag uit met de slogan dat de krant "gebeten" is "om te weten". Daarmee wil de krant aangeven dat haar journalisten alles tot op het bot onderzoeken om de lezers zo volledig mogelijk te informeren. Met de berichtgeving in de aanloop naar de verkiezingen van 13 juni valt op dat ze bij ‘De Morgen’ blijkbaar erg selectief gebeten zijn…

Nadat wekenlang in alle talen gezwegen werd over de kleine partijen bij de komende verkiezingen, achtte de krant het nodig om journalist Walter Pauli in haar donderdageditie los te laten op deze partijen. Met de nodige flair van iemand die het allemaal al gezien heeft, probeert hij brandhout te maken van de kleine partijen.

‘De Morgen’ ontdekt de "Linkse Sociale Partij"

Dankzij dit artikel werd LSP voor het eerst in de verkiezingscampagne vermeld in ‘De Morgen’. We willen de heer Pauli daarvoor bedanken, maar toch moet er een kleinigheid rechtgezet worden. In tegenstelling tot wat de heer Pauli beweert, staat LSP niet voor ‘Linkse Sociale Partij’ maar voor ‘Linkse Socialistische Partij’. Een eenvoudige blik op de kandidatenlijsten die door de overheid gepubliceerd zijn, had volstaan om te weten waar de afkorting LSP voor staat. Nu heeft ‘De Morgen’ blijkbaar niet eens die moeite gedaan. Ze hadden horen waaien dat LSP een linkse partij was, en hierop zijn ze onze naam gaan invullen. De krant blijkt voor gebeten te zijn op de kleine partijen, het tweede deel van haar slogan ("om te weten") is duidelijk ondergeschikt aan het eerste deel ervan.

Dat we als socialisten ook sociaal zijn, willen we zeker niet betwisten. Maar dat we meer dan enkel sociaal zijn, is niet onbelangrijk. Als linkse socialisten komen wij op voor een ander systeem, wij willen breken met het kapitalisme omdat dit geen enkele weg vooruit aan te bieden heeft voor de meerderheid van de bevolking. Inderdaad, het kapitalisme is een asociaal systeem voor de meerderheid van de bevolking.

Media-cordon

De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er een systematisch media-cordon rond onze partij werd gelegd. We schreven een aantal keren de media aan hieromtrent. Zo slaagt de VRT-Nieuwssite erin om voor de Europese verkiezingen 5 van de 7 lijsten te vermelden. Die twee andere, daar hoeft u blijkbaar niet over geïnformeerd te worden. De media zal wel beslissen welke informatie relevant is. Op een mail van een LSP-militant kregen we van de VRT te horen: "Het is inderdaad zo dat er meer lijsten deelnemen aan de verkiezingen dan de 5 ‘grote’: er zijn in de verschillende kiesomschrijvingen nog plaatselijke lijsten en er zijn op Vlaams niveau nog minstens 2 lijsten. Gezien de belangrijkheid en de grootte van al die lijsten (meestal minder dan 1 procent van de stemmen) komen ze niet aan bod in onze reguliere berichtgeving. Hetzelfde procédé wordt gebruikt bij de concurrentie en bij de gescheven pers. Het is dus een kwestie van keuze. Te gepasten tijde (nl. naar aanleiding van de verkiezingsdag zelf) zullen wij die partijen ook aan bod laten komen in de uitslagen en de commentaren." Op onze vraag of ze de rest van de verkiezingsuitslag eveneens reeds wilden meedelen, kwam geen antwoord.

Uiteraard weten we dat LSP geen verkiezingsdoorbraak zal maken. Daar is het ons bij deze verkiezingen nog niet om te doen. Maar onze campagne is wel duidelijk verschillend van die van de meeste andere partijen: bij ons geen inhoudsloos gepalaver waarbij enkel de ‘perceptie’ telt, maar een duidelijk politiek alternatief. We willen met deze verkiezingen bouwen aan een sterker socialistisch alternatief. We zijn nog klein en moeten op geen medewerking rekenen van de traditionele media die volledig meestappen in de logica van het beleid van de grote partijen. Toch doen we een oproep om voor ons te stemmen. Een stem voor de aanvallen op de werklozen, zoals voorgesteld door bvb. SP.A-minister Vandenbroucke, een stem voor diegenen die wapens leveren aan Nepal,… zijn volgens ons geen nuttige stemmen. Een stem voor LSP is een stem voor de uitbouw van een krachtsverhouding die vandaag nog niet tot directe electorale resultaten zal leiden, maar die een versterking betekent van het verzet tegen het asociale beleid dat vandaag gevoerd wordt.

Delen: Printen: