Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-nieuws. In en om de partij

LSP-nieuws. In en om de partij

We brengen op socialisme.be een regelmatige rubriek met nieuws vanuit LSP zelf. Deze rubriek moet een plaats bieden aan korte verslagen van acties, campagne-momenten,… Maar even goed voor aankondigingen van bijeenkomsten of oproepen. Nieuwe leden kunnen hier uitleggen waarom ze onze rangen vervoegd hebben.


Noteer in je agenda

  • zaterdag 8 november. Bergen: etentje en drink bij de opening van ons regionaal secretariaat
  • zaterdag 8 november. Aalst: "vangfilmavond", een alternatief "cultureel" evenement… Meer info
  • zaterdag 15 november. Leuven: Grieks etentje ten voordele van het strijdfonds
  • zaterdag 15 november. Luik: Chili con carne ten voordele van het strijdfonds
  • dinsdag 25 november. Antwerpen: publieke bijeenkomst. Kapitalisme in crisis: Marx had gelijk. Spreker: François Bliki. Plaats: R212 (Stadscampus)
  • woensdag 26 november. Gent: publieke bijeenkomst. Kapitalisme in crisis: Marx had gelijk.
  • donderdag 27 november. Leuven: publieke bijeenkomst. Kapitalisme in crisis: Marx had gelijk.
  • vrijdagavond 13 – zondag 15 december. Nationaal Congres LSP/MAS
  • 5 maart 2009: anti-NSV betoging in Leuven

Kapitalisme in crisis – Marx had gelijk

Pamflet ALS-Antwerpen

Vandaag stellen commentatoren van het gehele politieke spectrum dat het niet onverstandig zou zijn om ‘Marx eens te herlezen.’ De verkoop van ‘Das Kapital’ is sinds 2005 verdrievoudigd. In een periode van economische crisis, waarin de inherente tegenstellingen van het kapitalisme eens te meer blootgelegd worden, worden de bijna 150 jaar oude theorieën van Karl Marx plots heel actueel.

Na de val van het stalinisme in 1989 werd luidkeels ‘het einde van de geschiedenis’ aangekondigd. Men was er toen van overtuigd dat het kapitalisme de strijd gewonnen had, en bewezen had dat het de enige werkbare manier was om de samenleving te organiseren. Er heerste toen een ongebreideld optimisme over de verdere ontwikkelingen: aanhoudende economische groei en een degelijke levensstandaard voor de hele wereldbevolking werden vooropgesteld.

Deze ‘ideologische overwinning’ van het kapitalisme werd door consequente marxisten echter steeds betwist. Zij waarschuwden ook toen dat de tegenstellingen die inherent zijn aan de kapitalistische productiewijze lang niet opgeheven waren. Het kapitalisme is een systeem waarbij geproduceerd wordt in functie van winsten, en niet in functie van de behoeften van de meerderheid van de bevolking. Dit veranderde zeker niet in de periode na de val van de Muur, toen er begonnen werd met een grenzeloze uitbreiding van het financiële systeem en ‘staatsinterventie’ een vies woord werd.

Vandaag betalen we met zijn allen de prijs voor het ongebreidelde neo-liberale model en de exuberante speculatie. (Kijk bijvoorbeeld maar naar studiekosten en de kosten voor studentenvoorzieningen: die blijven stijgen, terwijl de koopkracht daalt.) Nu het systeem in crisis raakt, wordt de eis van het nationaliseren van banken plots door de meest vooraanstaande commentatoren gedragen; steeds meer van hen beginnen zelfs naar de economische theorieën van Marx te verwijzen.

Marx was echter geen profeet. Zijn beschrijving van het kapitalisme was gebaseerd op een bijzonder grondige en diepgaande analyse van de wetmatigheden die in dat systeem blootgelegd kunnen worden. Op basis van die analyse voorspelde Marx de ineenstorting van het kapitalisme als gevolg van haar inherente tegenstellingen. Vandaag wordt – in de praktijk – opnieuw aangetoond dat hij het bij het rechte eind had. Zo zie je bijvoorbeeld dat wanneer de koopkracht daalt, de bevolking niet meer in staat is om alles te kopen wat er geproduceerd wordt. Dit noemde Marx overproductie, een probleem dat inherent is aan het kapitalisme.

Marxistische ideeën beschrijven echter niet enkel de situatie zoals ze op een gegeven moment is. Ze trachten ook steeds perspectieven naar voor te schuiven. Als we een uitweg uit dit systeem met zijn steeds terugkerende crisissen willen zoeken, zal het noodzakelijk zijn om de ideeën van het marxisme en het socialisme te bekijken. Wil je daar meer over te weten komen, aarzel dan niet en kom naar onze meeting.

DINSDAG 25 NOVEMBER, 19U30, R-212 (UNIVERSITEIT ANTWERPEN, RODESTRAAT)


Grote interesse in socialistische ideeën

Door Boris (Brussel)

De economische crisis leidt ertoe dat steeds meer mensen zich vragen stellen bij het functioneren van het kapitalistische systeem. In de maand oktober dook Karl Marx op in de media en zelfs in literaire magazines waren er titels als “Marx, de verrassende gast” op de boekenbeurs van Frankfurt. Andere artikels stelden dat de financiële crisis Marx terug in de actualiteit heeft geplaatst. De verkoop van marxistische boeken kent een sterke toename. Hier en daar zagen burgerlijke commentatoren zich verplicht om pogingen te doen om Marx te beantwoorden. In Parijs verdubbelde het aantal verkochte exemplaren van “Het Kapitaal” in september. In oktober was er een verdriedubbeling.

Paul Krugman, de winnaar van de Nobelprijs economie 2008, reageerde: “We zullen niet terugkomen op Karl Marx, we zullen een aantal zaken moeten herontdekken die reeds 75 jaar jaar geleden ontdekt werden door president Franklin Roosevelt. De markten aan hun lot overlaten, was rampzalig in de jaren 1930 en dat leidt ons nu opnieuw naar de rand van de afgrond.” De kapitalisten en hun politici zoeken naar methoden om hun financieel systeem te redden en hun belangen veilig te stellen. Ze doen dat door de arbeiders en jongeren de kosten te laten betalen. Op onze meetings aan de universiteiten en onder jongeren, gingen we het debat aan over een socialistisch alternatief op een ogenblik dat de ideologische basis van het kapitalisme steeds meer wordt ondermijnd.

De openingsmeetings van de Actief Linkse Studenten waren telkens succesvol, zowel qua opkomst als qua discussie. Er waren succesvolle meetings met als thema “Waarom is het kapitalisme in crisis? Een marxistisch antwoord”, en dat in Brussel (ULB en VUB), Gent, Leuven, Antwerpen en Luik. In Gent waren er 60 aanwezigen, in Luik, Brussel en Antwerpen 25 tot 30. Onze meetings rond een socialistisch antwoord op de situatie in Latijns-Amerika trokken zowat 50 studenten aan in Gent en 35 aan de ULB. Aan de VUB waren er ook succesvolle vergaderingen over China en Cuba.

Een nieuwe generatie jongeren begrijpt dat dit systeem geen weg vooruit kan aanbieden en gaat bijgevolg op zoek naar een alternatief. De groeiende interesse voor onze meetings is een eerste uitdrukking van de groeiende openheid voor socialistische opvattingen en voor het marxisme onder een laag van arbeiders en jongeren die de komende periode enkel maar groter zal worden. Blijf zelf ook niet aan de kant staan, neem deel aan onze vergaderingen (zo organiseren we marxistische vormingscycli aan verschillende universiteiten) en onze campagnes. Aarzel niet om lid te worden.


Gazet van Antwerpen over het anti-kapitalistisch milieufestival vorige zaterdag

Inzake milieu en ecologie valt er misschien niet veel goed nieuws te melden, maar het feit dat er verzet is tegen de afbraak van onze leefomstandigheden is voor Gazet van Antwerpen wel goed nieuws. Vandaar werd ons milieufestival vermeld in de wekelijkse bijlage "Goednieuwskrant" waarin activiteiten en/of bijzondere mensen uit Antwerpen in de bloemetjes worden gezet.

Leave a Reply