Het echte kiesbedrog

Terwijl de politici zich druk maken over het zogenaamde kiesbedrog omdat verkozenen elders gaan zetelen, wordt angstvallig gezwegen over het echte kiesbedrog. Het echte kiesbedrog is de dubbele houding van de traditionele politici, de grote beloftes, de mediageilheid om naar de gunst van de kiezer te dingen,… terwijl tegelijk een verdere aanval op de sociale verworvenheden van een meerderheid van diezelfde kiezers wordt voorbereid.

Een voorbeeld. Zaterdag betoogden we door Brussel uit protest tegen de Richtlijn-Bolkestein, een neo-liberaal Europees voorstel om de dienstensector te liberaliseren. Hierdoor zouden buitenlandse dienstverleners met hun eigen werknemers tegen de condities van het land van herkomst overal in de EU diensten kunnen verrichten. Dit is een asociaal voorstel omdat het in de praktijk leidt tot het ondermijnen van de arbeids- en loonsvoorwaarden en tegelijk de arbeiders tegen elkaar opzet.

Op de bijeenkomst van de Bilderberggroep in Italië zat Dehaene in een select gezelschap. Erevoorzitter was Etienne Davignon (Suez-Tractebel). Martin Taylor van Goldman Sachs International was ere-secretaris. Een niet-limitatief overzicht van de aanwezigen zegt veel: Josef Ackermann (Deutsche Bank), Franco Bernabe (Rothschild Europe), Antony Burgmans (Unilever), de vrouw van Bill Gates, een Amerikaanse onderminister van defensie, Henry Kissinger, de Nederlandse koningin Beatrix, de voorzitter van Daimler Chrysler, James Wolfenson (Wereldbank).

Hier kwam de Bilderberggroep samen. Journalisten waren niet welkom.

Op deze betoging vorige zaterdag zagen we politici van diverse pluimage. We zagen Steve Stevaert die door zijn chauffeur aan het begin van de betoging werd afgezet en ongetwijfeld op het einde opnieuw werd opgepikt. Toen Steve van ver een camera zag, begon hij al te wuiven. Nog wat verder zagen we zowaar Etienne Schouppe in het gezelschap van Ivo Belet en Frieda Brepoels. Was Etienne Schouppe niet de man van de voorbereidingen bij de NMBS op een liberalisering van het spoor?

Zowat alle kopstukken van de Europese lijsten van SP.A-Spirit, Groen!, CD&V-NVA en hun Franstalige tegenhangers waren op deze betoging aanwezig. Eén iemand misten we echter. Nuja, "missen" is een groot woord. Maar alleszins, de afwezigheid van CD&V-lijsttrekker Jean-Luc Dehaene viel op.

Zijn afwezigheid was echter geen toeval. Terwijl hij zijn partijgenoten liet betogen tegen asociale voorstellen van de EU, zat hij zelf aan tafel bij de Bilderberg-groep, een prestigieuze groep kapitalisten uit West-Europa en de VS. Daar zat Dehaene zelf mee te discussiëren over de volgende liberaliseringsaanval die door ons strot zal gejaagd worden.

Hoe kunnen we de pogingen van de traditionele partijen om aan te sluiten bij verzet tegen hun asociale beleid ernstig nemen? Die pogingen zijn wat ons betreft de grootste vorm van kiesbedrog die vandaag plaatsvinden in de campagne. Wie het rechtse beleid doorvoert, maakt niet direct een groot verschil. Het is immers het beleid zelf waartegen verzet nodig is.

De traditionele partijen doen er deze dagen alles aan om sympathiek over te komen in de media. We deden op de betoging vorige zaterdag een kleine steekproef naar de mediageilheid van enkele politici. We vroegen enkele toppolitici of we met hen op de foto mochten. Die politici deden niet eens de moeite om te kijken wat er op de rode vakbondsvestjes van onze militanten hing. Ze haalden direct hun vriendelijkste gezicht boven omdat er een fototoestel aan te pas kwam!

Hier kun je zien hoe Steve Stevaert graag poseert naast een LSP-militant. Bert Anciaux schuift al vlug wat op om zeker ook op de foto te staan en ook Ludo Sannen kwam snel wat dichter staan.

Terwijl Dehaene met een select gezelschap van bedrijfsleiders vergaderde, wilde Ivo Belet maar al te graag op de foto met enkele revolutionaire marxisten. Nadien zou hij zich naar verluidt wel gerealiseerd hebben dat het LSP’ers waren… Frieda Brepoels voelde zich inmiddels achtergestoken en keek al hoopvol uit om ook op de foto te mogen staan.

We kunnen al eens lachen met de optredens van de traditionele politici, maar uiteraard is het belangrijker om te begrijpen waarom ze vandaag zo’n platte a-politieke campagne voeren. Het zal alleszins niet zijn omdat ze antwoorden hebben op de problemen waarmee de meerderheid van de bevolking wordt geconfronteerd.

Met LSP zijn we nu de laatste loodjes aan het leggen voor onze verkiezingscampagne. Een compleet andere campagne dan de andere partijen. Geen lachende gezichten op de affiches, maar zowaar politieke slogans! Onze militanten hebben drukke weken achter de rug om onze ideeën bekender te maken en onze partij te versterken. Een aantal mensen sloot zich reeds aan bij LSP om samen de strijd aan te gaan, we doen hier een oproep aan diegenen die nog twijfelen. Waarom zou je zelf ook niet actief meewerken aan de uitbouw van een socialistisch alternatief? Waar wacht je nog op? Aarzel niet om de discussie met onze partij aan te gaan of om direct lid te worden en je te engageren!

Delen: Printen: