Pak de armoede aan en niet de armen!

Marc Van Peel (CD&V) wil de problemen in een aantal Antwerpse wijken aanpakken door mensen met een laag inkomen te weren. Mensen zullen 120% van het minimuminkomen moeten verdienen om in een bepaalde wijk te mogen gaan wonen. Je zou dus concreet meer dan 1260 euro moeten verdienen om naar zo’n wijk te verhuizen. Van Peel wil ook allochtonen uit de wijken weren, want volgens hem moeten we de problemen “een kleur durven geven”. Op die manier wil hij de sociale mix in de wijk verbeteren en extreem-rechts bestrijden.

Karel Mortier

De politici van de traditionele partijen slagen er niet in om de armoede te bestrijden, dus schiet er niets anders over dan de armen zelf te bestrijden. Van Peel stelt zich uiteraard niet de vraag waarom mensen naar zo’n wijk verhuizen. Zou het misschien kunnen dat ze geen andere keuze hebben? Is het misschien de enige plaats waar ze nog een betaalbare woning kunnen huren?

Van Peel heeft de “moed” om concreet te zeggen wat hij wil, hoe hij de sociale mix van bepaalde wijken wil veranderen. Andere partijen zoals de VLD, SP-a en zelfs Groen! hebben dezelfde doelstellingen. Ze hebben alleen het lef niet om daar openlijk voor uit te komen. Dat zou immers niet sociaal zijn. Er zijn echter geen wetten nodig om mensen te verjagen uit die wijken, dat doet de huisvestingsmarkt wel. De politici hoeven hun handen dus niet vuil te maken.

In buurten als het Rabot en de Brugse Poort in Gent worden de projecten van Stad Gent en de federale overheid nu al gebruikt door immobiliënkantoren om de huurprijzen te verhogen.

Een ex-eigenaar van een woning in de Brugse Poort, die omwille van het project “Zuurstof in de Brugse Poort” op zoek moet naar een nieuwe woning, is al tot in Knesselare op zoek moeten gaan naar een betaalbare woning! Tot daar de mooie woorden van het stadsbestuur, dat stelde dat dit project niet zou leiden tot sociale verdringing.

LSP/MAS wil strijd voeren om dit asociale huisvestingsbeleid om te gooien. Wonen – een basisbehoefte – zou niet arm mogen maken. Daartoe moet de samenleving over middelen beschikken: een uitgebreide markt van sociale woningen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist