De NSV in gebouwen van de KULeuven

Donderdag 16 oktober had de NSV een filmavond in gebouwen van de KUL gepland. De NSV die wegens haar fascistische achtergrond niet erkend is aan de universiteit kreeg toegang tot een lokaal op basis van het recht op vergaderen. De universiteit gaat daarmee volledig voorbij aan haar taak om de democratisering van het onderwijs te beschermen en bevorderen, iets waar de NSV tegen is (er mogen immers geen allochtonen aan de unif studeren volgens hen, tenzij ze alles zelf betalen). De universiteit geeft een forum aan deze fascisten, waardoor ze de kans krijgen om hun ideeën te verspreiden.

Sven De Deken, ALS-Leuven

Vermits wij tegen elke vorm van racisme en fascisme in verzet willen komen, hadden we een tegenactie gepland. We hebben opgeroepen om een kleine protestactie te voeren, om druk te zetten op de universiteit om geen lokalen meer te voorzien voor deze fascisten, en om te vermijden dat de NSV nieuwe contacten zou kunnen aantrekken. Dat dit wel degelijk effect had en dat de fascisten in Leuven schrik beginnen te krijgen bleek uit de campagne die op onze oproep volgde. De fascisten begonnen pamfletten en affiches te verspreiden waarop ze ons beschuldigden de oorzaak te zijn van problemen tussen studenten en inwoners van Leuven. Wij veroorzaken volgens hen vertroebelde relaties. Ik vind het tof dat ze denken dat we zo veel macht hebben in Leuven dat wij de 50.000 mensen die in Leuven verblijven (inwoners en studenten) op dergelijke schaal zouden kunnen beïnvloeden, maar dat is niet correct.

Een tweede en nog veel belachelijkere beschuldiging van de NSV aan ons adres is die dat wij de ramen van het café "Den Artiest" zouden hebben ingegooid. De week voordien ging er een vergadering van de NSV door in dat café, waarvan ze het zaaltje onder een valse naam gehuurd hadden, maar toen de cafébaas er achter kwam dat het de NSV betrof heeft hij hen verzocht buiten te gaan en nooit meer terug te komen. Twee dagen later zijn er van dat café dan ramen ingegooid en stond er op de muur "NSV" met een kruis erover. Alle mensen die ons een beetje kennen weten dat wij nooit zulke terroristische acties ondernemen, zeker niet tegen iemand die de NSV juist lik op stuk heeft gegeven.

De actie zelf was klein maar radicaal. Wij waren met een 40-tal studenten om de actie te voeren, en ondanks een nationale oproep is de NSV er niet in geslaagd om een grotere groep te verzamelen op hun filmavond. Op de vergadering na deze actie is er gediscussieerd over hoe fascisme en racisme te bestrijden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist