Universitaire overheden willen ALS de mond snoeren

Net voor het begin van de blokperiode werd onze studentenwerking, Actief Linkse Studenten/Etudiants de Gauche Actifs (ALS-EGA), het voorwerp van een lastercampagne vanuit de rectoraten. Zowel aan de ULB, RUG als aan de UA trachten de academische overheden linkse ideëen – en de ALS is quasi de enige die dat soort ideëen verdedigt aan de belangrijkste universiteiten – te muilkorven door middel van de meest repressieve en leugenachtige methodes.

Emiel Nachtegael

Zo werd aan de UA maar liefst 2 maal de hulp van de politie ingeroepen om onze kameraden te beletten een politieke stand op te stellen. Die stand mobiliseerde tegen het NSV en tegen de Bologna-akkoorden. Aan de ULB werd de voorzitter van EGA-ULB opgeroepen door de rector omwille van een incident op de opendeurdag voor nieuwe studenten (18 februari). Onze kameraad zou de vice-rector hebben beledigd door in zijn aanwezigheid gespuwd te hebben (!), toen die onze stand kwam “bezoeken”. Nochtans had het beveiligingspersoneel die dag de orders gekregen om geen enkele politieke studentenorganisatie toe te laten om een stand te houden. Dankzij de mobilisatie van onze sympathisanten en de onbuigzaamheid van onze organisatie liep de intimidatie uiteindelijk uit op een waarschuwing. Maar we hebben weinig vertrouwen dat het hierbij zal blijven.

Aan de RUG koos men voor het intrekken van onze erkenning voor een maand, als gevolg van een klacht van een onbekende tegen ons. Deze onbekende was blijkbaar niet opgezet met de blokkade van een meeting met Blok-voorman Dewinter, waarvoor onder meer wij hadden gemobiliseerd. ALS is de enige studentenorganisatie die zich op een actieve manier verzet tegen de Bologna-akkoorden, die een onderwijs op 2 snelheden beogen.

Bologna leidt – zoals we in de omringende landen al kunnen zien – tot een afbouw van de sociale voorzieningen en de democratische verworvenheden van de studenten en het personeel. Het is in die context dat wij stellen dat deze poging tot intimidatie slechts een voorbode is van wat Bologna ons nog te bieden heeft. ALS zal niet buigen voor de neoliberale logica in ons hoger onderwijs! Organiseer je tegen besparingen en vecht mee voor het behoud van de verworvenheden van ’68 en voor gratis en toegankelijk onderwijs. Sluit aan bij de Actief Linkse Studenten.

Delen: Printen: