Betoging tegen de liberaliseringen van de EU

Op zaterdag 5 juni waren er in Brussel ruim 5.000 betogers om te protesteren tegen de liberalisering van de diensten in de Europese Unie, de zogenaamde richtlijn-Bolkestein. Deze richtlijn werd genoemd naar de Nederlandse VVD’er Frits Bolkestein die het voorstel voor de richtlijn deed. Concreet zou een liberalisering van de diensten betekenen dat de arbeids-en loonsvoorwaarden ondermijnd worden. Een werkgever zou met zijn Poolse arbeiders naar hier kunnen komen aan Poolse voorwaarden. Uiteraard moet daartegenover geplaatst worden dat iedereen gelijke arbeids- en loonsvoorwaarden moet krijgen. Zoniet worden we tegen elkaar opgezet om lagere lonen en slechtere condities te aanvaarden. Door samen te vechten kunnen we ingaan tegen de verdeel-en-heerspolitiek zoals door de EU wordt voorgesteld.

Op de betoging in Brussel waren de vakbonden aanwezig, zij het beperkt. 5.000 betogers is niet spectaculair voor de vakbonden. Blijkbaar was er niet echt goed gemobiliseerd, veel militanten wisten amper van de betoging. Ook opvallend was dat er heel wat traditionele politici opstapten, van Steve Stevaert over Frieda Brepoels tot Ivo Belet en een aantal Groen-militanten. Het is nogal vreemd dat deze politici plots de nood voelden om aan een betoging deel te nemen. Of is dit omdat er verkiezingen in aantocht zijn? Deze politici stellen allemaal een neo-liberaal beleid voor. Diegenen die de afgelopen jaren in de regering zaten hebben dit aangetoond, diegenen die willen in de regering komen, kondigen het nu al aan. De traditionele partijen zijn het erover eens dat er na de verkiezingen zal moeten bespaard worden en ze zijn het er ook over eens wie er zal moeten besparen… Het was dus nogal hypocriet dat ze op deze betoging stemmen kwamen ronselen, terwijl de betoging net inging tegen een asociaal voorstel van een EU-liberaal.

De Linkse Socialistische Partij was op de betoging aanwezig met een stevige groep leden. We verdeelden er pamfletten en verkochten ons maandblad. Hieronder publiceren we een aantal foto’s vanop de betoging.

Aan de start van de betoging stond een team LSP-leden

Stand op de betoging

LSP-leden in rode en groene vestjes

Onze affiches hingen op de meest verrassende plaatsen

ABVV: Neen aan Bolkestein

ACV’ers tegen de Richtlijn-Bolkestein

Onderweg stond een groep LSP’ers met pamfletten

LSP/MAS in actie

Havenarbeiders protesteren tegen Bolkestein en namen de kop van de betoging

Versterking voor de Belgische dokwerkers vanuit het buitenland

FGTB Charleroi – Henegouwen

ACV: Voor een sociaal Europa

Werk is noodzakelijk, werkloosheid niet

Onderwijs is geen koopwaar

Bolkestein: werken tot je 80ste?

Geen commerce in de gezondheidszorg

Delen: Printen: