LSP: strijd, solidariteit en socialisme. Ook op het internet

Enkele foto’s uit onze archieven1999: betoging tegen de afdanking van een delegee bij Carnoy in GentGöteborg: protest tegen EU-top in 2001Internationaal Verzet op actie tegen EU-top in Brugge, september 2001Jongerenmars in Gent, oktober 2001Betoging tegen de oorlog, Brussel, november 200215 februari 2003: internationale actiedag tegen oorlogMassaal jongerenprotest op 20 maart 2003 (Dag X, het begin van de oorlog)Luxemburgse politie pakt LSP-leden zwaar aan na betoging tegen massa-ontslagen bij Cockerill in LuikBetoging tegen de afdankingen bij Ford Genk, oktober 2003Conferentie van LSP, november 2003Anti-NSV betoging in Antwerpen, maart 2004

Met enige trots stellen we u de vernieuwde website van de Linkse Socialistische Partij voor. Teneinde te voldoen aan de verwachtingen inzake professionaliteit en om optimaal gebruik te maken van de technologische mogelijkheden, is de site volledig omgegooid. Er is een database gemaakt van alle artikels die reeds verschenen zijn en daarnaast is er een grafische vormgeving gemaakt die er beter uitziet. De komende weken werken we de site verder af, nostalgische lezers kunnen de oude site hier blijven raadplegen.

De vorige website kende reeds een lange geschiedenis. In 1996 werd van start gegaan met een site van Militant Links op een persoonlijke account aan de Gentse unief. Aanvankelijk verschenen er af en toe eens nieuwe artikels op, maar de nadruk lag eerder op een algemene voorstelling van toen nog Militant Links.

Tegen eind jaren 1990 verhuisden we naar een account op pandora. Pas in 2002 maakten we een stap vooruit door een eigen domeinnaam aan te kopen. In de loop van 2002 en 2003 versterkten we dit door een aantal verschillende domeinnamen op te kopen (socialisme.be, socialisme.info).

Anti-globaliseringsbeweging

Het belang van perspectieven werd erg duidelijk in de antiglobaliseringsbeweging. Reeds in 2000 schreven we hoe het noodzakelijk is om jongeren te organiseren in campagnes tegen het globale kapitalisme. Naar aanleiding van de EU-top in Nice werd deze discussie ook concreet gevoerd binnen Militant Links en namen we het initiatief voor de oprichting van Internationaal Verzet.

In juni 2001 stond onze website plots in het midden van de belangstelling naar aanleiding van de acties in Göteborg tegen een top van de EU. de Belgische media ontdekte plots de antiglobaliseringsbeweging en sprak er schande over. Premier Verhofstadt zei dat dit "rondreizend circus" een gevaar betekende. Later zou hij zijn kar draaien en open brieven sturen naar de ‘andersglobalisten’. De media ging op zoek naar een Belgische vertegenwoordiger en vond ‘Internationaal Verzet’. Onze oproepen voor acties tegen de EU-toppen in België bleken een schot in de roos te zijn. Het frustreerde sommigen blijkbaar zodanig dat ze er parlementaire vragen over stelden.

Tijdens de Belgische acties tegen de EU-toppen vormde onze site een bron van informatie en mobilisatie. Internationaal Verzet bleek een sterke campagne in de acties tegen de EU-toppen in Brugge, Leuven, Luik, Gent en Brussel.

Ook nadien bleef Internationaal Verzet een belangrijke rol spelen. In de anti-oorlogsbeweging mobiliseerden we honderden jongeren in anti-oorlogscomités die actie voerden op Dag X,de dag dat de oorlog begon. Ook nadien namen we nog deel aan tal van anti-oorlogsacties en acties tegen internationale toppen.

Arbeidersstrijd

In de antiglobaliseringsbeweging stelden we reeds dat de radicalisatie van jongeren een breuk betekende met het ideologische offensief van de burgerij in de jaren ’90. We zeiden ook dat de acties van de jongeren slechts een voorbode was van een bredere radicalisatie in de arbeidersklasse.

De afgelopen jaren stond LSP vooraan in de strijd van de arbeidersbeweging: tegen afdankingen, tegen sluitingen, tegen privatiseringen,… In Forges de Clabecq waren we er van in het begin bij en mobiliseerden we mee voor de Multicolore Mars van maart 1997 waarop 70.000 mensen betoogden. Ook toen de arbeiders van Clabecq door zowat iedereen aangevallen werden, bleven wij hen uiteraard steunen. Ook werkten we mee met de poging om een linkerzijde binnen de vakbond uit te bouwen in de vorm van de Beweging voor Vakbondsvernieuwing.

Daarnaast namen we in 1999 deel aan de staking bij Carnoy in Gent waar vakbondsdelegee Raf Verbeke werd afgedankt wat leidde tot een staking van 7 weken. Onze leden waren dagelijks op de piketten en werden deel van de beweging.

De voorbije jaren was LSP telkens aanwezig op belangrijke afspraken voor de verdediging van de rechten van de arbeiders. Denk maar aan de acties tegen de afdankingen bij Ford Genk, Cockerill, Renault,… Ook bleven we opkomen voor een strijdbare en democratische vakbond. Daarom protesteerden we bvb. tegen de liquidatie van Faust bij de Brusselse BBTK in 2002.

Op dit ogenblik is LSP actief in tal van sectoren. Bij de recente sociale verkiezingen behaalden LSP-leden goede resultaten waardoor onze aanwezigheid in de bedrijven versterkt werd.

Anti-fascisme

LSP heeft door de jaren heen door haar werking met Blokbuster een enorme traditie opgebouwd van strijd tegen het fascisme en tegen extreem-rechts. Begin jaren 1990 werd Blokbuster opgericht als militante jongerencampagne en meer dan 10 jaar later, staat Blokbuster er nog steeds.

Zo voerden we eind 2000, begin 2001 aan de Gentse unief een campagne tegen Roeland Raes. Die was aangesteld in de Raad van Bestuur van de unief, maar heel wat studenten en personeelsleden gingen niet akkoord met de aanstelling van de ondervoorzitter van het Vlaams Blok in de Raad van Bestuur van de unief. Na een uitgebreide campagne waarbij Raes telkens de toegang tot de unief werd ontzegd door betogers en waarbij we ook inspeelden op de media, moest Raes uiteindelijk ontslag nemen. Een Nederlandse journalist, waarmee wij op voorhand een uitgebreid gesprek hadden, slaagde erin Roeland Raes verklaringen te laten afleggen over de holocaust en door zijn negationisme moest Raes afstand nemen van zijn posities in het Blok.

De jaarlijkse anti-NSV betogingen, gericht tegen de racistische studentenvereniging van het Vlaams Blok, hebben onze positie binnen de anti-fascistische beweging verder versterkt. In maart 2004 organiseerden we bvb. in Antwerpen één van de grootste lokale anti-fascistische jongerenacties in jaren.

Andere campagnes

Uiteraard is LSP doorheen de jaren ook bij andere campagnes actief geweest. Zo voerden we midden jaren ’90 in Gent campagne tegen de dure vuilzakken na een privatisering van de afvalophaling. In de Brugsepoort (Gent) voerden we de afgelopen jaren campagne tegen de afbraak van 89 arbeiderswoningen die moeten wijken om de "sociale mix" in de wijk te versterken… (lees: de armen moeten uit de wijk weg).

Alle campagnes opnoemen waar LSP-leden in betrokken waren is onbegonnen werk. Om maar een idee te geven van de verscheidenheid: in 1999 voerden we in Kortrijk een actie tegen een piercingverbod op school, in 1996 voerden we een nationale solidariteitscampagne tegen de rol van Shell in Nigeria, aan de universiteiten voerden we campagne tegen prijsverhogingen en privatiseringen,…

Verkiezingscampagnes

In 1999 nam Militant Links voor het eerst deel aan de verkiezingen en dat op bescheiden schaal: we kwamen enkel op in Gent-Eeklo voor het Vlaams parlement. Bij deze verkiezingen behaalden we zo’n 400 stemmen. In Wallonië was er op hetzelfde ogenblik een lijst voor de Europese verkiezingen geleid door Roberto D’Orazio van Clabecq. Deze lijst, ‘Debout’, verenigde zowat alle linkse krachten en behaalde zo’n 2% van de stemmen, een erg goed resultaat voor een radicale linkse lijst in België. Hierna lanceerden we een voorstel om linkse allianties op te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. De meeste organisaties bleken niet geïnteresseerd. Enkel in Gent kwam er een eenheidslijst onder de naam LEEF, deze lijst behaalde een vrij goed resultaat met 0,7% van de stemmen.

In 2003 kwamen we voor het eerst op een grotere schaal op met de verkiezingen. Bij de Senaatsverkiezingen kon iedereen in Vlaanderen voor ons stemmen en in Oost-Vlaanderen kwamen we ook op voor de Kamer. We behaalden 8.337 stemmen (0,2%). Nu komen we in 2004 op voor het Europees parlement en dat zowel langs Nederlandstalige als langs Franstalige kant.

Internationalisme

Als deel van het Committee for a Workers’ International (CWI) is LSP geen ‘Belgische’ of ‘Vlaamse’ partij, maar een afdeling van een wereldwijd georganiseerde revolutionaire partij. Het volstaat niet om de strijd tegen het wereldwijd kapitalisme enkel in één land te voeren, we moeten ons eveneens internationaal organiseren.

Als internationalisten leggen we nadruk op solidariteit met onze afdelingen in de ex-koloniale wereld en op gezamenlijke activiteiten met afdelingen uit buurlanden (zo trokken een aantal LSP-leden recent naar Ierland om deel te nemen aan de campagne tegen een nieuwe huisvuilbelasting). Om de 4 jaar is er een wereldcongres van het CWI. Het laatste vond plaats in 2002. Ieder jaar is er ook een Europese vormingsschool met een 300-tal deelnemers.

Marxisme

Als marxisten hechten we ook veel belang aan het begrijpen van de samenleving waarin we leven. Onze aandacht voor theorie wordt bvb duidelijk door de publicatie van onze website Marxisme.Net. Deze site is een vrij recent initiatief gelanceerd in juni 2003. Maar ook daarvoor besteedden we reeds heel wat aandacht aan de publicatie van achtergrondartikels en marxistische klassiekers. Zo waren we in 1996 de eersten die ‘Het Communistisch Manifest’ van Marx en Engels online publiceerden.

>>> SLUIT AAN BIJ LSP

We roepen alle lezers van socialisme.be op om niet enkel op het internet de standpunten en activiteiten van de Linkse Socialistische Partij te volgen. Het is belangrijk om een beeld te vormen van de standpunten die we innemen, maar het is nog veel nuttiger om zelf mee de LSP uit te bouwen. In tegenstelling tot traditionele ‘partijen’ die veelal kiesmachines geworden zijn waar de reclamebureau’s beslissen welke standpunten worden ingenomen, is de LSP een levendige partij waar de leden wekelijks samenkomen om over politiek te discussiëren. Het is op basis van die discussie dat uiteindelijk standpunten ingenomen worden, acties ondernomen worden en de partij ook kan versterkt worden, zowel inhoudelijk als op vlak van tussenkomsten in bewegingen.

Daarom vragen we jou om lid te worden van LSP. Aarzel niet en contacteer ons nog vandaag!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist