Ex-SS’ers en het Vlaams Blok

Dat het Vlaams Blok geen normale partij is, wordt de laatste weken gestaafd door een reeks in het weekblad HUMO over ex-SS’ers die actief zijn of waren in het Vlaams Blok. In het dossier werd wild met anti-semitische, negationistische en nazistische citaten en one-liners gespuid door André Van Hecke, Wim Wuyts, Willy (en vrouw) Levecke en last but not least André Colen. Enkele van deze heren zouden na de reeks een proces wegens negationisme aan hun been krijgen. Blokbuster zet alvast de opmerkelijkste citaten op een rij.

Reinhart Van Simaeys

André Van Hecke, voorzitter van vzw Hertog Jan van Brabant, ex-redacteur van het neonazistische magazine ‘Periodiek Contact’ (bestemd voor oud-oostfronters, met geregeld een gratis vierkleurenposter van SS-officieren), begroet de HUMO-journalist met de volgende one-liner: "Meneer Antonissen, twee s’en in uw naam, dat is een goed begin!". Direct het startschot volgen enkele verbijsterende uitspraken:

"Ik ben zeer tevreden dat ik op mijn achttiende voor de SS heb gekozen. Het heeft me op andere ideeën gebracht: ik heb geleerd mijn leven zélf in handen te nemen."

"Ik betreur mijn keuzes van toen niet. Ik heb maar van één ding spijt: dat we de oorlog verloren hebben."

"Wij vieren 20 april (geboortedag van Hitler). … Natuurlijk denken we nog aan Adolf Hitler, hij was onze chef, de hoofdbevelhebber, de eerste uitvinder van het nationaal-socialistische idee."

"Het woord negationisme bestaat niet, wij zijn revisionisten, wij hierzien de geschiedenis: we zoeken de fouten, gooien ze eruit en vertellen de waarheid."

Van Hecke blijkt bovendien bloed aan zijn handen te hebben. Toen HUMO naar zijn rol vroeg in de 2e wereldoorlog, antwoordde hij zonder schroom:"Wij werden ingezet tegen de partizanen. Wij bestreden het onwettige leger van de Russen…" Vervolgens licht hij toe wat voor een ‘schorremorrie’ die partizanen wel waren: "Als wij bij wijze van vergelding burgers gijzelden en op transport naar kampen zetten gaven ze er niet om, zolang zij maar niet aangehouden werden."

En als kers op de taart had Van Hecke nog een onthulling te doen:

"Ik zal u eens wat vertellen. Hertog Jan Van Brabant (Hitleriaanse beweging voor oud-nazi’s) had veel sympathisanten bij het Vlaams Blok, maar: als ze eenmaal verkozen waren, dienden ze hun ontslag in of betaalden ze hun lidgeld niet meer… Ik kan tien, twintig namen van Vlaams Blokkers noemen." Daar stokt het echter en uiteindelijk geeft hij geen namen vrij, maar dit geeft eens te meer aan dat fascistische opvattingen in de leiding van het Vlaams Blok geen uitzondering zijn.

Ook Wim Wuyts, die mee aan de wieg van het Vlaams Blok stond, is een rasechte fascist. Hij valt direct met de deur in huis: "Ik ben een Hitleriaan." Dit liet hij al blijken in zijn tijd als auteur bij ‘Periodiek Contact’, waar hij zijn symphatie voor Adolf Hitler liet uitschijnen, en tijdens de oorlog waar hij redactiesecretaris bij ‘De SS-man’ was. Trots laat Wuyts weten dat Heinrich Himmler ‘De SS-man’ "het beste blad van het Westen vond". Hij blijkt in ieder geval de beste te zijn in het spuien van schokkende citaten.

"We hebben ons niet vergist. Onze leer, het nationaal-socialisme, was een voorbeeld voor allen. Het was de ideale maatschappij."

De Humo-reporter antwoordt hierop dat het niet zo ideaal was voor de Joden. Hierop begint Wuyts een enorme tirade tegen de Joden.

"Kent u de Joden? Ik wel. De Jodenvervolging is een overtrokken feit. Eerst hadden ze het over zes miljoen slachtoffers, later over vier miljoen, twee miljoen, één miljoen, uiteindelijk hebben de Russen alle overlijdensaktes in Auschwitz opgesteld: achtenzeventigduizend!"Gemakshalve gaat Wuyts voorbij aan de andere kampen, de razzia’s en moordpartijen."En hoe zijn die in het kamp gestorven? Dat moet je grondig onderzoeken, je mag niet alles door de bril van de joden bekijken. Maar zij zijn de enigen die je in de discussie hoort. Voor hen komt het erop aan de Duitse staatskas te plunderen."

Het echtpaar Levecke heeft nog sterkere beschuldigingen in petto. Beiden zijn ex-SS’ers, waarbij Willy spijt lijkt te hebben van zijn verleden, maar zijn vrouw des te minder:"In de gaskamers zijn joden verbrand die waren omgekomen door honger en uitputting."Arme Willy moet lijdzaam toezien hoe zijn vrouw verdergaat; nadat ze het Verdinaso-lied nog eens voor de gelegenheid had gezongen (Ziet gij in het oosten het morgenlicht ten teken van vrijheid en zonne-Wij binden den strijd aan op leven en dood-Hier zijn de Dinaso-colonnen-Ten strijd voor ’t dinaso, voor arbeid en brood- Dietsland in orde: het Jodendom dood!) heeft ze nog een ver(r)assende beschuldiging in petto:

"U weet toch ook dat Hitler de joden op een bepaald moment heeft aangemaand Duitsland te verlaten. Sommigen zijn ook weggevaren, maar ze mochten de havens van de neutrale landen niet binnen- ze bleven buitengaats dobberen. Onverrichterzake zijn ze naar Duitsland moeten terugkeren. Dan vraag ik u: wie heeft er schuld aan de jodenvervolging?"

Verder zei Alex Colen, vader van Alexandra, dat hij als SS’er niets afwist van de Jodenvervolging, hij zou het pas 5 jaar na de oorlog gehoord hebben. Nochtans werden al veel vroeger uitgebreide artikels over de holocaust gepubliceerd. Meer zelfs, de SS-Vlaanderen schreef zelf in 1941 dat er nood was aan"een ijzeren vijst, de zweep van het concentratiekamp".

Deze week tenslotte sprak Gerda van Peer, ex-verpleegster bij het Duitse rode kruis. Daarin besprak ze onder andere over samenkomsten bij het Vlaams Blok waar tal van Nazis blijken rond te lopen (zie het artikel van Blokbuster hierover) en waarschuwt ze ons als iemand die het kan weten: "Als het Blok aan de macht komt, maken we hetzelfde mee als toen, dat geef ik je op een briefje. Het eerste wat ze zullen doen is: de media uitschakelen. Televisie, radio, cinema, kranten; alles zullen ze platleggen. En in de plaats komt propaganda. Daarna zullen ze, met honderden kleine maatregelen, de dingen naar hun hand zetten. Sommige mensen zeggen: laat het Blok eens meeregeren, geef hun de kans te zien wat ze kunnen. Ik hoop dat ze dat nooit doen – ik ben bang van het Blok."

Al deze compromiterende uitspraken bewijzen eens te meer dat het Vlaams Blok geen normale partij is en dat er wel degelijk een basis is om die partij racistisch te noemen, zoals zelfs het Hof van Beroep in Gent moest vaststellen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist