Home / Internationaal / Europa / Uitwijzing Ali Feruz naar Oezbekistan voorlopig opgeschort

Uitwijzing Ali Feruz naar Oezbekistan voorlopig opgeschort

Solidariteit met Ali Feruz op de Antwerp Pride afgelopen zaterdag

Vorige woensdag (9 augustus) besliste de stadsrechtbank van Moskou om de deportatie van Ali Feruz op te schorten tot na een onderzoek door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ali is een kritische journalist die meewerkt aan onafhankelijke media. Hij wordt bedreigd met uitwijzing naar Oezbekistan, het land waar hij geboren is. Daar riskeert hij arrestatie en gevangenzetting. Ali Feruz ontvluchtte Oezbekistan omdat hij er gemarteld werd en nadat hij er onder druk gezet werd om een agent van het regime te worden.

Op basis van een verslag door onze correspondenten in Moskou

Het opschorten van de uitwijzing is een kleine maar belangrijke overwinning voor de publieke en internationale solidariteitscampagne. Het is ongewoon dat de Russische rechtbanken op deze manier handelen en toegeven aan protest. De erg politieke en vastberaden campagne heeft een effect gehad. Er waren elke dag “individuele piketten” aan de presidentiële administratie in Moskou. Dergelijke acties bestaan uit enkele individuen die protestborden vasthouden. Dit is zowat de enige legale actievorm die nog toegelaten is in Moskou. Terwijl de individuen protesteren staan er enkele tientallen activisten op straat om solidariteit te betuigen. Het protest is dan wel ‘legaal’, toch werden centrale organisatoren ervan opgepakt. Op de eerste dag werden vier activisten opgepakt, waaronder drie leden van Socialistisch Alternatief (de Russische afdeling van het CWI). Eén van hen werd opgepakt omdat hij een protestbord vasthield op een verkeerde plaats, een ander lid omdat hij pamfletten uitdeelde en de twee andere activisten waren volgens de politie lastig omdat ze het aandurfden om een selfie te nemen. Het protest leverde wel heel wat mediabelangstelling op.

De internationale solidariteit was eveneens erg belangrijk. De kwestie werd naar voor gebracht op verschillende Prides in augustus. Ook in België voeren we deze solidariteitscampagne, onder meer vorig weekend nog op de Antwerp Pride. De campagne werd internationaal gesteund door verschillende vakbonden, zeker journalistenbonden, en de online petitie werd al door meer dan 60.000 mensen ondertekend.

-> Teken zelf de petitie 

De beslissing om de uitwijzing van Ali op te schorten, is ongetwijfeld genomen na overleg met de presidentiële administratie. Die wil vermijden dat de kwestie een impact heeft op de relaties met Europa. De rechter oordeelde dat Ali voorlopig in de zogenaamde ‘Suvsig’ kan blijven, een nieuwe gevangenis net buiten Moskou waar buitenlanders worden vastgehouden. De omstandigheden zijn er echter verre van ideaal. Mogelijk zal Ali er maanden moeten blijven, mogelijk zelfs jaren indien er het logge gerechtelijke proces met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op gang wordt getrokken. Dit kan zijn fysieke en mentale gezondheid aantasten. Ali zit vast omwille van een ‘misdrijf’ die hij niet beging. Hij blijft een gijzelaar van de autoriteiten, een voorbeeld van de behandeling van tegenstanders van het huidige regime. Omwille van de solidariteitscampagne weten de autoriteiten niet goed wat ze met hem moeten doen. Ze willen geen problemen met Europa en buitenlandminister Lavrov wil geen lastige vragen op persconferenties.

We moeten op dit eerste succes verderbouwen en de onmiddellijke vrijlating van Ali eisen, naast het opheffen van de dreiging tot deportatie en Ali moet politiek asiel krijgen. Als journalist neemt Ali het op voor migranten, vakbondsmilitanten, LGBT mensen, … Het is onder die lagen dat de solidariteit met Ali nu georganiseerd wordt. Zo is er komend weekend een actiedag in Rusland rond volgende eisen:

  • Laat alle journalisten en politieke gevangenen vrij
  • Voor de onmiddellijke vrijlating van Ali Feruz
  • Stop de dreiging van deportatie en geeft Ali politiek asiel