21-22 oktober: Socialisme 2017

Ons jaarlijks Socialisme-weekend verhuist dit jaar naar oktober. Zo valt het samen met de 100ste verjaardag van de Oktoberrevolutie in Rusland: de eerste bewuste poging om een arbeidersstaat uit te bouwen. De maatschappij waar LSP voor opkomt, is niet de bloedigere dictatuur die het stalinisme was, maar de klasseloze maatschappij die de bolsjewieken en de massa’s in Rusland in 1917 voor ogen hadden.

Als Karl Marx uit verschillende peilingen, bevragingen en studies als de meest invloedrijke denker aller tijden kwam en komt, heeft dit zonder enige twijfel te maken met de directe impact die zijn ideeën op de maatschappelijke verhoudingen in de 20e eeuw hadden. De filosoof wiens ideeën zich niet beperkten tot de interpretatie van de wereld, maar die ook opriep om de wereld te veranderen doorheen de emancipatie van de arbeidersklasse, heeft de miljoenen arbeiders, jongeren, vouwen en onderdrukten wereldwijd de ideologische instrumenten aangereikt om te strijden voor een beter leven en een toekomst voor volgende generaties.

Het is echter doorheen de Russische Revolutie, die de machtsverhoudingen in de hele wereld heeft herschikt voor meerdere decennia, dat het marxisme zijn tot nog toe meest concrete en verregaande uitwerking heeft gekend. Als Marx de meest invloedrijke denker is, dan is de Russische Revolutie de meest invloedrijke eenmalige gebeurtenis uit de menselijke geschiedenis.

Die historische gebeurtenis heeft, voor het eerst in de geschiedenis, de voorwaarden geschapen voor een maatschappij die de rijkdommen van onze planeet, de rijkdommen geschapen door de arbeid en de kennis van de mens ten dienste zou stellen van iedereen en niet van een heersende klasse of elite. Het was de eerste maatschappelijke omwenteling die de klasseloze maatschappij binnen handbereik bracht.

Een rijk gevuld programma met internationale sprekers

We bespreken wat een geplande economie is en wat niet. We leggen uit waarom we niet akkoord zijn dat de Russische Revolutie een staatsgreep was of een revolutie die “logischerwijs tot het stalinisme zou leiden.” We hebben het over het reusachtig aantal sociale verworvenheden (vrouwenrechten, LGBT, … ) die tot dan toe onbestaande waren in het kapitalistische Westen, en hoe die teruggeschroefd werden onder Stalin. Maar hoe kon het stalinisme dan overwinnen? Wat de rol was van de trotskistische oppositie en waarom het ook vandaag nog noodzakelijk is om een internationale strijdorganisatie uit te bouwen.

Daarvoor hebben we een reeks internationale gasten uitgenodigd. Socialistische militanten en activisten uit het voormalige Oostblok zullen komen vertellen over het leven, maar vooral over politieke activiteit achter het ijzeren gordijn.

Verder verwelkomen we Peter Taaffe, algemeen secretaris van de Socialist Party (England & Wales), Ruth Coppinger, Iers parlementslid voor Solidarity en de Socialist Party, en Ana Garçia (voorzitster Sindicato de Estudiantes Spanje) die bijzondere aandacht zullen hebben voor de rol van jongeren en vrouwen in de strijd voor het socialisme, zowel in Rusland 1917 als vandaag.

Voorverkoop :
Weekend : 15€ ; 8€ (sociaal tarief)
1 dag : 10€ ; 5€ (sociaal tarief)

Aan de deur :
Weekend : 20€ ; 12€ (sociaal tarief)
1 dag : 15€ ; 8€ (sociaal tarief)

 

=> Facebook evenement