5 juni: Betoog tegen het Europa van de bazen! 13 juni: STEM TEGEN SOCIALE AFBRAAK!

5 juni: Betoog tegen het Europa van de bazen!

OP 5 JUNI betoogt het Europees Vakverbond (waarin in België ABVV en ACV deelnemen) tegen het voorstel tot richtlijn van Bolkestein. Die richtlijn zou, indien ze aangenomen wordt, de slechtste lonen en lijn arbeidsvoorwaarden in Europa exporteren naar alle deelstaten. Onder de noemer “Ons Europa – Europa dat zijn wij” wil het EVV een boodschap sturen naar het nieuwe Europees parlement dat op 13 juni wordt verkozen. ABVV en ACV roepen de Belgische regering op om in de Europese Raad het voorstel af te wijzen.

Anja Deschoemacker, lijsttrekker Europese LSP-lijst

Stop de richtlijn- Bolkestein

LSP roept iedereen op om aan deze betoging deel te nemen. Indien de richtlijn-Bolkestein erdoor komt, zal een Poolse poetsvrouw of bouwvakker legaal aan slechtere voorwaarden kunnen werken dan hun Belgische collega’s. Dienstenbedrijven zullen in België buitenlandse arbeiders kunnen tewerkstellen aan de lonen en arbeidsvoorwaarden van het land van oorsprong – iets wat nu enkel gebeurt bij zwartwerk.

Alle openbare diensten, ook in de gezondheidszorg, komen dan nog verder op de helling te staan. Iedere vorm van subsidiëring door de staat wordt volgens de richtlijn dan gezien als “concurrentievervalsing”. Deze richtlijn moet tegengehouden worden. De enige kans daarop is door zo massaal mogelijk druk te zetten en duidelijk te maken dat wij dit niet zullen aanvaarden. Ook de voorstellen omtrent de liberalisering van de havendiensten werden slechts tegengehouden na duidelijk en internationaal verzet van de havenarbeiders. De richtlijn-Bolkestein zou die overwinning overigens tenietdoen.

Regering in zelfde bed ziek

Bolkestein gaat uit van dezelfde grondidee als premier-Verhofstadt (VLD): zolang de markt maar “vrij” is, zal alles goed gaan. En ook Frank Vandenbroucke (SP.A) gaat ervan uit dat het probleem van de werkloosheid ligt aan de beperkingen op de uitbuitingsdrang van de bazen in de huidige arbeidswetgeving. De SP.A vreet, samen met de vroegere CVP (CD&V) en de VLD, al decennia die verworvenheden aan. De resultaten zijn navenant: een stijgende armoede en stijgende werkloosheid, ondanks het ondermijnen van de arbeidersrechten. De kloof tussen rijk en arm is ook in ons land nog nooit zo groot geweest.

Alle traditionele partijen: asociale maatregelen na de verkiezingen

Veel arbeiders zullen op 13 juni stemmen op SP.A/Spirit, op Groen of op ACV-kandidaten van de CD&V. Ze zullen dat met hun neus dicht doen, in het idee dat ze zo een rechtse regering kunnen vermijden. Een begrijpelijk standpunt, maar in realiteit zijn alle grote partijen erover akkoord dat na de verkiezingen een algemene aanval moet worden ingezet op de openbare diensten (privatisering NMBS en de Post), op de sociale zekerheid (in werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en gezondheidszorgen) en op de arbeidsregelgeving. Op dat laatste vlak moet het akkoord in de bouwsector (dat de 10- urendag herinvoert) als precedent dienen.

Het is dus zeker nodig om samen met het EVV te betogen op 5 juni, het is nodig om samen met de non-profit te betogen op 3 juni, het is nodig om de spontane stakingen in de Post tegen georoute te steunen,… Het is echter evenzeer nodig om een nieuw politiek instrument uit te bouwen om ervoor te zorgen dat die strijd niet op niets uitloopt. Of zoals met de havenarbeiders op een overwinning die steeds opnieuw in vraag wordt gesteld.

Een nieuwe arbeiderspartij zal niet uit de lucht komen vallen en wachten tot ze er is, zal ons zeer duur komen te staan. Betoog, organiseer en engageer je in de vakbonden, maar steek ook je energie in de uitbouw van een instrument dat vandaag de strijd al aangaat en een programma van strijd, solidariteit en socialisme verdedigt. Stem op LSP, maar neem vooral contact op en word actief.

Delen: Printen: