Veurne: LSP op verkiezingsdebat

Vorige vrijdag vond, mee op initiatief van enkele LSP-leden in de school, een debat plaats in het college van Veurne. Bedoeling was om een debat te voeren rond jongerenthema’s. Ons voorstel was om de jongerenverantwoordelijken van 5 partijen uit te nodigen: SPA, VLD, Groen, CD&V en LSP. Het Vlaams Blok werd uitgenodigd wegens de druk van een zeer kleine minderheid waar de directeur gehoor aan gaf.

een correspondent ter plaatse

Alle partijen werden gevraagd een jongerenverantwoordelijke te sturen. De enigen die zich daaraan hielden waren LSP (Nikei De Pooter), Groen (Wouter Devriendt) en VLD (Charlotte Castelein). De andere partijen stuurden lokale kandidaten voor de verkiezingen. Zo stuurde het Blok de 53-jarige Christian Veroughstraete, wellicht een kersverse jongerenverantwoordelijke bij de racistische partij? SPA en CD&V stuurden respectievelijk Peter Roose en burgemeester Jan Verfaille.

Tijdens het debat viel op dat de moderator het niet bepaald voor LSP had. Nikei werd een aantal keren overgeslaan. Hij vroeg meermaals het woord, maar kreeg dit zelden. Ook vanuit de zaal protesteerden we daar tegen.

In het publiek was er een vrij conservatieve tendens. Dat is niet verwonderlijk aangezien het college eerder gekend staat als katholieke elite-school. In een peiling onder de scholieren op de school kwam CD&V naar voor als grootste partij. Met LSP haalden we in die peiling 7,1%.

Er was op het debat een sterk afkeuren van extreem-rechts. Vanuit het publiek kwamen er verschillende terechte opmerkingen over het racisme van het Blok en de onverdraagzaamheid tegenover bepaalde bevolkingsgroepen.

De subjectieve houding van de moderator werd helemaal duidelijk toen die LSP het woord gewoon ontnam. Nikei mocht dan toch eindelijk eens het woord nemen en sprak over de lasten. Hij stelde dat het geld moet gehaald worden waar het zit, bij de banken en de multinationals. Hierop greep Jan Verfaille (CD&V) in, dergelijke radicale taal hoorde hij blijkbaar liever niet in zijn stad. Hij kwam op boertige wijze tussen om op te merken dat met zo’n maatregelen alle bedrijven uit Vlaanderen zouden weggaan en dat LSP niets van economie zou kennen. Hij had blijkbaar door dat wij ons niet zomaar neerleggen bij de logica van het kapitalisme en integendeel vertrekken vanuit de behoeften van de bevolking. Nadat hij op boertige wijze werd onderbroken door de burgemeester, mocht Nikei echter niet opnieuw antwoorden om zijn analyse verder duidelijk te maken.

Ondanks alle beperkingen was onze evaluatie van het debat toch positief. Op basis van discussies in de marge van het debat gaven twee jongeren aan dat ze voortaan ook naar onze vergaderingen willen komen. Op die basis kunnen we de LSP-werking in Veurne verder uitbouwen.

Delen: Printen: