Euro-verkiezingen. Schotland: stem SSP

Lancering van de Europese kiescampagne van de Scottish Socialist Party

In Schotland werkt onze zusterorganisatie binnen de Scottish Socialist Party (SSP), een partij met zes verkozenen in het regionale Schotse parlement. De ‘International Socialists’ (onze zusterorganisatie) vormt een kritische tendens binnen de SSP. De campagne van de SSP in deze Europese verkiezingen is sterk gericht tegen de bezetting van Irak. Terwijl Tony Blair groot voorstander was van de oorlog en Britse troepen stuurde, is de bevolking het daar in grote mate niet mee eens.

De SSP wil bij de verkiezingen een sterke linkse oppositie naar voor brengen en kan daarvoor buigen op het succes dat de partij kende bij de vorige verkiezingen voor het Schotse parlement. Daarbij behaalde de SSP 6 verkozenen, terwijl het voordien slechts één zetel had (die van SSP-leider Tommy Sheridan). De zes zetels waren een gevolg van de goede resultaten, vooral in Glasgow waar de SSP zo’n 15% behaalde.

Partij gegroeid uit strijd

De SSP is tot stand gekomen op basis van de campagnes van Scottish Militant Labour (SML), toen onze Schotse zusterpartij. SML speelde een leidinggevende rol in de strijd tegen de gehate Poll Tax, een asociale belasting ingevoerd door Margaret Thatcher. De campagne tegen de Poll Tax leidde tot een massale niet-betalingsactie en grote protesten. Dit leidde zelfs uiteindelijk tot het ontslag van Thatcher. SML bouwde een grote autoriteit op doorheen deze en andere campagnes.

Leiding breekt met het marxisme

Midden jaren ’90 was een meerderheid van SML ervan overtuigd dat een bredere partij moest uitgebouwd worden zonder een marxistische tendens binnen zo’n bredere partij. Het CWI ging akkoord dat er enorme mogelijkheden waren voor een bredere partij, maar stelde dat er nadruk moest blijven gelegd worden op de uitbouw van een sterke marxistische organisatie binnen zo’n SSP.

Jammer genoeg besliste een meerderheid van SML om dit niet te doen en werd de SSP gelanceerd waarbij het werk van de uitbouw van een marxistische tendens werd opgegeven. Het CWI waarschuwde destijds dat dit op langere termijn ook politieke gevolgen zou hebben. Dit werd ook duidelijk bij de discussie over het huidige verkiezingsprogramma van de partij, waarin het soms ver zoeken is naar verwijzingen naar de noodzaak van socialisme als alternatief op het kapitalisme. SSP-leider Tommy Sheridan maakte in een aantal interviews zelfs een paar uitschuivers waarin hij stelde dat de SSP uiteindelijk zou opkomen voor een Scandinavisch model van welvaartstaat. Ook waren de CWI-leden voorstander van een duidelijker programma rond Europa, in plaats van de slogan ‘een ander Europa is mogelijk’ was het beter geweest een slogan als ‘een socialistisch Europa is mogelijk’ te hanteren.

CWI: kritische SSP-leden

Ondanks de kritieken die het CWI heeft op bepaalde reformistische tendensen en de eenzijdig nationalistische houding ten aanzien van de slogan rond de noodzaak van een onafhankelijk Schotland (wij benadrukken steeds dat het een ‘onafhankelijk socialistisch Schotland’ moet zijn omdat onafhankelijkheid op zich geen breuk betekent met het kapitalisme), werken we toch binnen de SSP.

Een aantal CWI-leden nemen leidinggevende posities in binnen de partij en onze bijdrage aan de uitbouw van de SSP wordt algemeen gewaardeerd. Aangezien wij de enige consequente marxistische fractie binnen de SSP zijn, trekken we een laag van activisten aan die een bredere partij willen uitbouwen maar ook een sterke marxistische kracht.

Vakbondssteun

Belangrijk in de uitbouw van de SSP is alvast de steun die de partij meer en meer krijgt vanuit vakbondsmiddens. Een reeks afdelingen van de transportbond RMT beslisten om aan te sluiten bij de SSP en alle banden met Labour te verbreken. Dit leidde tot banbliksems van de Labour-leiding, maar tot enthousiasme onder de vakbondsleden. Ook in andere vakbonden wordt de discussie gevoerd over hun affiliatie met Labour tegenover alternatieven die wel opkomen voor de belangen van de vakbondsleden, zoals het geval is met de SSP.

Een Europarlementair?

De SSP moet zo’n 10% halen om een zetel te winnen in het Europees parlement. Bij de Europese verkiezingen van 1999 haalde de partij 4%, bij de Schotse verkiezingen van vorig jaar was dat reeds 6%. Het zal dus niet evident zijn om effectief een zetel te behalen, maar een sterk resultaat zal een waarschuwing zijn aan het adres van Blair en co.

Meer info over de International Socialists vind je op hun website

Delen: Printen: