Vrije meningsuiting verboden tijdens Wereldfeest in Leuven

Op zaterdag 29 mei ging in Leuven het jaarlijkse Wereldfeest door, een initiatief van de Leuvense Derde Wereldraad, die officieel geldt als de "adviesraad van Stad Leuven over het Noord-Zuidbeleid". Tal van standjes van NGO’s en Derde Wereldorganisaties worden er gecombineerd met optredens waar honderden mensen van in en buiten Leuven naartoe komen. Zo’n progressief feest leek LSP-Leuven een geschikte gelegenheid om onze ideeën en campagnes naar een breder publiek voor te stellen. Jammer genoeg was dat zonder de organisatoren gerekend.

Na 2 uur campagne voeren aan de ingang van het Wereldfeest – op de openbare weg – werden we aangesproken door een van de organisatoren, die stelde dat we het recht niet hadden om daar te staan met ons verkiezingsmateriaal en onze antiracistische sticker. Bovendien wist deze figuur te vertellen dat "onze ideeën niet in overeenstemming waren met die van op het Wereldfeest" en dat dat voldoende reden was om de politie erbij te roepen. En wij die dachten dat het hebben van je eigen mening bij de "democratie" hoorde, zelfs in haar burgerlijke variant. Bovendien wist deze man te vertellen dat het Wereldfeest "apolitiek was". Nochtans hadden we binnen standjes gezien van onder meer Stop USA, die op een zeer politieke manier het beleid van Bush rond Irak aanklaagden.

Met het Wereldfeest probeert het stadsbestuur van Leuven zichzelf een progressief imago te geven. De "progressiviteit" van sommige SP.a- en andere bureaucraten stopt echter blijkbaar wanneer je het antisociale beleid van de regering aanvalt. Wanneer je het waagt om de jacht op werklozen van Vandenbroucke (SP.a) aan te klagen en de privatiseringen van De Post en NMBS waar Vande Lannotte (eveneens SP.a) een stevige vinger in de pap heeft, houdt het "progressieve" toontje op en moet klaarblijkelijk de politierepressie beginnen.

Een lid van LSP werd dan ook, simpelweg voor het politiek campagnevoeren op straat, naar het politiekantoor afgevoerd, waar hij te horen kreeg dat het uitdelen en discussiëren over politieke pamfletten, het verkopen van een partijblad,… een "bedreiging van de openbare orde en veiligheid" vormde. Commissaris mevrouw Janssen vond het bovendien nodig om te dreigen ons 12 uur administratief aan te houden als we zouden doorgaan met iets wat ten slotte ons grondwettelijk recht was: een politieke mening verbaal en via drukwerk op straat verdedigen. Natuurlijk stelden we dat we ons hier niet aan zouden houden.

Commissaris Janssen vond het bovendien nodig om ons materiaal (pamfletten, kranten) achter te houden. Ze weigerde ook om iets op papier te zetten – ondanks onze herhaalde vraag om een proces verbaal op te stellen – zodat we ons desnoods voor een rechter konden verdedigen en ons recht op vrije meningsuiting afdwingen. Toen we klacht wilden neerleggen wegens diefstal van ons materiaal, tegen de commissaris in kwestie, weigerde de Leuvense politie om die aan te nemen. Er werd gesteld dat we dat maar moesten doen bij het Comité P (die de werking van de politiediensten controleert). Wat we dan ook zullen doen.

We stellen ons vragen bij het functioneren van een politiecommissaris die in het verdelen van politieke pamfletten een "bedreiging van de openbare orde en veiligheid ziet". Commissaris Janssen stelde, effectief, dat ze vreesde voor "vechtpartijen" als we onze pamfletten verder zouden verdelen.

Deze potsierlijke nonsens zal ons niet tegenhouden om ook in de toekomst campagne te voeren en onze rechten op straat af te dwingen. Zoals we al meer merkten tijdens deze verkiezingscampagne gelden onze rechten en vrijheden maar in de mate dat ze de traditionele, burgerlijke partijen niet in het gedrang brengen. Blijkbaar voelt de SP.a zich er niet gerust in dat er op haar linkerflank een alternatief ontwikkelt dat haar uitverkoop aan de patroons aanklaagt en bewegingen stimuleert die het antisociale beleid kunnen stoppen. Die ongerustheid is alvast terecht: we zullen ons deze zomer, tijdens tal van zomerfestivals, niet laten muilkorven door de gelegenheids"democraten" die ons besturen en het burgerlijke staatsapparaat gebruiken in hun poging om een socialistische oppositie de pas af te snijden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist