Nederland: stakingsacties tegen afbraak brugpensioen

Nadat woedende havenarbeiders dreigden te gaan staken, indien nodig zelfs zonder de vakbond, heeft de vakbondsfederatie FNV Bondgenoten besloten stakingsacties op 7 en 11 juni te ondersteunen. Deze stakingen zijn gericht tegen de plannen om het brugpensioen af te breken. Dit is een belangrijke doorbraak in de Nederlandse situatie, waar de draconische bezuinigingen tot voor kort niet op verzet stuitten van de arbeidersbeweging.

Barbara Veger, Rotterdam

Er heeft zich een enorme woede opgebouwd. De regering Balkenende heeft de aanval op zo’n beetje alle verworvenheden geopend: werkloosheiduitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zorg, onderwijs, openbaar vervoer, huursubsidie en nu ook op het vroegpensioen. De werkloosheid stijgt met 14.000 mensen per maand. De kosten van het levensonderhoud zijn dramatisch gestegen sinds de invoering van de euro.

De regering en de bazen lijken denken dat ze overal mee weg kunnen komen, omdat de rechtse vakbondsleiding niet bereid is te vechten. Vorige hersft sloten de vakbondsleiders een akkoord met de regering: de lonen werden bevroren, maar ze kregen er bijna niets voor terug. Toen al was een grote minderheid van de vakbondsleden tegen dit akkoord. Nu is de stemming: de maat is vol!

De havenarbeiders hebben een zeer belangrijk initiatief genomen. Zij behoren tot de meest strijdbare delen van de Nederlandse arbeidersklasse, en staakten vorig jaar massaal tegen ‘Port Package’. Nu hebben ze zich georganiseerd in een actiecomité, ‘de Maat is Vol’, dat zowel ervaren vakbondsactivisten lijkt te organiseren als arbeiders die niet actief zijn in een vakbond. Zij richten zich zowel op het organiseren avn arbeiders op de werkvloer als op het vechten binnen de vakbonden tegen de rechtse leiding. Ze hebben al honderden emails ontvangen van arbeiders uit ander sectoren die het comité steunen.

Op 7 juni zal er een gedeeltelijke staking plaatsvinden in Rotterdam, op de 11e in Amsterdam, niet alleen van havenarbeiders maar ook van arbeiders uit andere sectoren. In diezelfde periode wordt een referendum onder de vakbondsleden gehouden over de pensioenplannen.

Het feit dat arbeiders eindelijk terugvechten, zal een inspiratie zijn voor die arbeiders, die erg kwaad zijn maar zich machteloos voelen tegenover de regering. Dit zou wel eens kunnen leiden tot een ‘nee’-meerderheid bij het referendum.

De vakbondsleiding heeft weinig ruimte om te manouevreren; de regering heeft al aangekondigd dat er niet te praten valt over de plannen. Hierdoor, samen met de groeiende druk van onderop die nu een georganiseerde vorm aanneemt, zou de vakbondsleidng wel eens kunnen gaan oproepen voor serieuze stakingsactie in de herfst.

Zelfs als de vakbondsleiding weigert ook maar iets te doen, kan niet uitgesloten worden dat er meer stakingsinitiatieven komen van ‘de maat is Vol’.

Dit comité zou ook uit kunnen groeien tot een georganiseerde oppositie binnen de vakbonden. Hoe dan ook zal het in de komende periode een aantrekkinspool vormen voor strijdbare arbeiders.

Natuurlijk kunnen we niet precies voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar we moeten voorbereid zijn op zeer snelle ontwikkelingen.

De rol van de vakbondsleiding zorgde ervoor dat jarenlang strijd afgeremd werd. Nu zou diezelfde factor wel eens tot een zeer explosieve situatie kunnen leiden. Aan het eind van de 80er jaren weigerde de vakbond van verplegend personeel een hogere looneis te stellen. Eén boze verpleegster zette een advertentie in de krant, en een hele nieuwe vakbond ontstond: NU’91, met tienduizenden leden. In 1991 riep de FNV tegen haar zin een algemene staking van twee uur uit tegen de afbraak van de WAO. De staking explodeerde, 250.000 arbeiders gingen de straat op en de havenarbeiders in Rotterdam staakten 48 uur, ondanks een verbod van de rechter.

De situatie nu zou ook wel eens zeer explosief kunnen zijn. We zullen in de komende dagen onze interventie in deze beweging moeten bediscussieren, om te helpen de strijd op een hoger niveau te brengen en onze eigen krachten op te bouwen.

Delen: Printen: