Zweden: Europese lijst van Rättvisepartiet Socialisterna

Ingrid Eriksson, lijsttrekker voor RS bij de Europese verkiezingen

Onze Zweedse zusterorganisatie Rättvisepartiet Socialisterna heeft een eigen lijst ingediend voor de Europese verkiezingen. De campagne tegen racisme en tegen de besparingen in de gezondheidssector zijn de belangrijkste thema’s. De lijst wordt getrokken door Ingrid Eriksson, gemeenteraadslid voor RS in Umeå (waar onze partij drie gemeenteraadsleden verkozen heeft). Tweede op de lijst is Jonas Brännberg, gemeenteraadslid voor RS in Luleå.

Zweden staat gekend omwille van haar Euro-kritische houding, volgens peilingen van de EU zelf is Zweden samen met Groot-Brittannië het land met het hoogste percentage mensen dat sceptisch staat tegenover de EU. Dat komt voornamelijk omwille van de rol van de EU in het opleggen van besparingen in de openbare diensten. Vorig jaar in september stemde nog een meerderheid van de Zweden, 56%, tegen de invoering van de euro in het land. Ook in de campagne voor de Europese verkiezingen komt die kritische houding tot uiting. Wellicht zal de opkomst nog lager liggen dan in 1999, toen slechts 39% van de Zweden ging stemmen.

Rättvisepartiet Socialisterna besliste om toch op te komen met de verkiezingen en dit als enige partij links van de partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn. We zijn de enigen die de noodzaak van arbeidersstrijd in Europa naar voor brengen en dit bovendien koppelen aan lokale strijd in Zweden. We organiseren campagnes tegen racisme, zowel het racisme van neo-nazi’s (in de Europese verkiezingen is er deelname van een neo-fascistische partij en een racistische partij), als het racisme van de overheid tegenover vluchtelingen.

Jonge leden organiseerden recent een scholierenstaking en betoging in een klein stadje in het westen van Zweden als protest tegen de neo-nazi’s. Aan de actie namen zo’n 400 jongeren deel. We nemen ook deel aan een campagne ter verdediging van 600 Somalis die met uitwijzing bedreigd worden.

Een ander belangrijk thema is de gezondheidszorg. We organiseerden dit jaar in Göteborg een aantal acties, waaronder een bezettingsactie tegen de sluiting van een gezondheidscentrum. In Umeå voeren we campagne tegen de sluiting van een regionaal ziekenhuis. Op 19 mei namen 200 mensen in een wijk van Göteborg deel aan een actie die we organiseerden tegen de besparingen.

De besparingen in de gezondheidszorg zijn een belangrijk thema in Zweden dat lange tijd een goed uitgebouwde verzorgingsstaat kende. De strijd van het personeel en de vakbonden in deze sector zal dan ook erg belangrijk zijn.

Met onze verkiezingscampagne willen we de partij bekender maken en opbouwen. Gedurende 4 weken campagne willen we 40 nieuwe leden recruteren. Er zijn verkiezingsactiviteiten gepland in heel het land. We zullen bvb in Kiruna in het uiterste noorden en 3-4 steden in de buurt waar nog geen afdelingen bestaan met een grote groep campagne gaan voeren. In Umeå namen we het initiatief voor een anti-racistische betoging op 5 juni.

Een opvallend element van het verkiezingssysteem in Zweden is dat het erg ondemocratisch is. Alle partijen die verkozenen hebben in het parlement krijgen stembrieven die ze aan de stembureau’s kunnen uitdelen of aan de postkantoren (vanaf 26 mei kan er met de post gekozen worden). Wij moeten echter betalen voor de stembrieven en deze zelf verspreiden. Dit mag niet op voorhand gebeuren waardoor op de verkiezingsdag een aanwezigheid vereist is aan 6.500 kiesbureau’s… Daartoe moeten we uiteraard een bredere laag van sympathisanten aanspreken. Totnutoe lijkt dit goed te lukken. Voor het stemmen met de post hebben we medewerkers in 77 steden en gemeenten (op een totaal van 280), waaronder de 25 grootste steden en alle regionale centra. Veel van de medewerkers bij de verkiezingen zijn abonnees op ons weekblad waarmee we nu 2.100 abonnees hebben.

Delen: Printen: