Home / Vrouwen / Vrouwen in de vuurlinie, maar ook in verzet!

Vrouwen in de vuurlinie, maar ook in verzet!

Foto: Liesbeth

 

Nog voor hij president werd, protesteerden heel wat vrouwen én mannen op straat tegen de vrouwonvriendelijke retoriek van Donald Trump. Dat gaat gepaard met verzet tegen het asociale sociaaleconomische beleid met besparingen op verschillende sociale diensten. Vrouwenrechten liggen onder vuur. Tegelijk stonden vrouwen meteen vooraan in het verzet tegen Trump. Bij de Women’s Marches op 21 januari, bij de eedaflegging van Trump, waren er maar liefst 3,5 miljoen betogers. Het verzet gaat sindsdien onverminderd door.

door Emily (Namen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Trump houdt het niet bij seksistische maatregelen, hij doet ook uitdrukkelijk vrouwonvriendelijke uitspraken. Zo verklaarde hij dat je met vrouwen kan doen wat je wil: “Grab’em by the pussy” stelde Trump. De betogers spraken zich uit tegen deze uitspraak: “Pussy grabs back.” Tal van betogers maakten eigen mutsen met roze poezenoortjes als symbool van protest tegen seksisme.

Verdedig het recht om zelf te beslissen

Trump vroeg de vrouwen in zijn kabinet om zich “als vrouw te kleden” met inbegrip van een rok en hoge hakjes. Het opleggen van strikte kledingregels, zeker voor vrouwen, gebeurt wel vaker. Het gemeentebestuur van Dadeville in Alabama wil bijvoorbeeld een verbod op het dragen van korte rokjes en jurken.

Tegen de achtergrond van een verkrachtingscultuur worden vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld op deze manier verantwoordelijk gesteld voor het geweld: als vrouwen hadden ze beter moeten weten en zich niet op een bepaalde plaats moeten begeven of niet in ‘uitdagende’ kledij moeten buitenkomen.

Het probleem beperkt zich niet tot de andere zijde van de Atlantische Oceaan. In ons land geeft de FOREM (Waalse tegenhanger van de VDAB) cursussen over hoe vrouwen zich moeten kleden en schminken voor een sollicitatie… Midden maart besliste het Europese Hof van Justitie dat ontslag wegens het dragen van een hoofddoek gerechtvaardigd is. Het Hof stelt dat de eis van neutraliteit aan iedereen zonder onderscheid kan opgelegd worden. Nochtans is het duidelijk dat de maatregel vooral gericht is tegen moslimvrouwen die hierdoor nog moeilijker werk vinden. Wij verdedigen het recht van vrouwen om zich te kleden zoals ze dit willen: baas over eigen lichaam en kledij! Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen of ze een broek of een rok dragen en hoe lang die rok is. Ze moeten zelf beslissen of ze wel dan niet een hoofddoek dragen. Niemand anders moet deze beslissing nemen: niet de familie, werkgever of schooldirectie.

Vrouwen moeten ook het recht hebben om zelf te beslissen over hun seksualiteit en hun reproductieve rechten. Trump is daar fel tegen gekant en probeert het feit dat hij niet de bevoegdheid heeft om abortus te verbieden (dat is een bevoegdheid van de deelstaten) te omzeilen door alle subsidies te schrappen voor ondersteunende organisaties die de toepassing van abortus begeleiden of er informatie over verstrekken. Hij wijst op het voorbeeld van Texas waar het dokters toegelaten is om over de gezondheidssituatie van een embryo te liegen om te vermijden dat een vrouw een einde maakt aan de zwangerschap, overigens in een context van praktisch geen sociale ondersteuning voor mensen met een beperking. Trump benoemde een felle tegenstander van het recht op abortus als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. Die rechter vindt ook dat bedrijven het recht hebben om op religieuze basis geen gezondheidsverzekering aan personeelsleden toe te kennen om zo te vermijden dat contraceptie terugbetaald wordt.

Sinds de verkiezingen was er al heel wat protest tegen Trump. Het is mogelijk om overwinningen te boeken. De Poolse vrouwen toonden dit aan: hun strijd met zelfs een vrouwenstaking dwong de regering ertoe om een voorstel tot drastische inperking van het recht op abortus in te trekken.

Voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Trump is er uiteindelijk in geslaagd om zijn Affordable Health Care Act (AHCA) door het parlement te krijgen. Hierdoor zullen tegen 2060 naar schatting 24 miljoen Amerikanen zonder enige gezondheidsverzekering vallen. De deelstaten zijn bovendien niet langer verplicht om de kosten voor ‘essentiële zorg’ te vergoeden, zoals verloskunde of psychologische ondersteuning van onder meer slachtoffers van geweld.

De nieuwe gezondheidswet laat bedrijven toe om mensen niet te verzekeren als ze een “vooraf bestaande ziekte” hebben, een ziekte die al aangegeven was voor de inschrijving bij een ziekteverzekeraar. Zo zou iemand die een post-traumatische behandeling of een test op SOA’s ondergaat na een verkrachting, moeite hebben om nog een nieuwe verzekering af te sluiten. In het  systeem van Trump en zijn bevriende verzekeringsbedrijven is een slachtoffer van een verkrachting immers een risicopersoon.

De hervorming van de gezondheidszorg komt neer op een besparing van 880 miljard dollar en dit terwijl de zorgsector in de VS al bekend stond als erg duur voor de gebruikers en beperkt voor wie het zich niet kan veroorloven. Trump had deze besparing nodig om nieuwe fiscale cadeaus toe te kennen aan de rijksten. Voor gewone gezinnen is dit rampzalig.

In België is de gezondheidszorg een pak toegankelijker, maar de besparing van 902 miljoen euro doet wel pijn voor zowel personeel als gebruikers. Wie het niet breed heeft, wordt gedwongen tot keuzes tussen gezondheidszorg aan de ene kant en eten en onderdak aan de andere kant. De gezondheid van vrouwen wordt direct geraakt door de beperking van de middelen voor centra van gezinsplanning, verlaging van de terugbetaling voor gynaecologische onderzoeken of nog de vermindering van het aantal dagen dat pas bevallen moeders in de kraamkliniek kunnen blijven.

De arbeidsvoorwaarden in de zorgsector, een sterk vrouwelijke sector, staan onder druk door de besparingen en het gebrek aan investeringen. De afgelopen maanden waren er verschillende acties van de zorgsector tegen de besparingen en de hoge werkdruk. Deze strijd is belangrijk en het is vandaag eigenlijk de grootste vrouwenbeweging, in de zin van een beweging van vrouwen (én mannen) voor onder meer vrouwenrechten. Het versterken van de vakbonden en de organisatie van vrouwen op de werkvloer is nodig om de beweging verder uit te bouwen en samen te strijden voor degelijke arbeidsvoorwaarden.

In de strijd tegen Trump en zijn asociale beleid gericht op de belangen van de superrijken spelen vrouwen een sleutelrol. Solidariteit met de strijd in de VS is belangrijk, laten we het meteen koppelen aan strijd tegen het asociale beleid bij ons.