Home / Vrouwen / Actie tegen Belgische goedkeuring Saoedisch lidmaatschap VN-commissie over vrouwenrechten

Actie tegen Belgische goedkeuring Saoedisch lidmaatschap VN-commissie over vrouwenrechten

Afgelopen vrijdag was er een actie van het “Europees Observatorium voor Democratie en Vrede” (EODP). Er waren een 30-tal mensen op het Muntplein, waaronder heel wat militanten van LSP en de campagne ROSA. De actie was gericht tegen de recente Belgische stem voor het opnemen van Saoedi-Arabië in de Vrouwenrechtencommissie van de VN. Dit werd goedgekeurd door het kabinet van Didier Reynders (MR) en ook goedgepraat door tal van liberalen.

Verslag door Brune

Zoals Rachid van EODP opmerkte, getuigde deze beslissing van de enorme hypocrisie van de Belgische regering en vooral van de MR. Terwijl die liberalen steeds op moraliserende wijze uitpakken met de zogenaamde westerse waarden en normen, hebben ze er geen probleem mee om steun te geven aan een regime dat de vrouwenrechten compleet met de voeten treedt. De Belgische vertegenwoordigers bij de VN stemden op 22 april voor Saoedisch lidmaatschap van de VN Vrouwenrechtencommissie. Nochtans hebben vrouwen in dat land niet het recht om een auto te besturen. Ze mogen geen bankrekening openen en mogen niet alleen met een man die geen familielid is in een ruimte verblijven. Saoedi-Arabië staat volgens het Wereldeconomisch Forum op de 141ste van de 144 landen op de lijst van gendergelijkheid. Waarom kwam er van Reynders en co dan steun voor Saoedisch lidmaatschap van die commissie? Uiteraard heeft dat alles te maken met de goede economische en diplomatieke verhoudingen met Saoedi-Arabië. Zo hoopt België in de VN Veiligheidsraad te raken met Saoedische steun.

Tijdens de actie waren er verschillende sprekers. Zo wees Emily van de campagne ROSA op het belang van strijd voor vrouwenrechten, zowel in Saoedi-Arabië als hier. Ze had het onder meer over de recente aanvallen van Trump op het recht op abortus en de centra van familiale planning in de VS. Emily riep op om deel te nemen aan de betoging van 24 mei tegen de komst van Trump naar Brussel. In die betoging zal ROSA een blok vormen om duidelijk te maken dat er nood is aan een strijdbaar en eengemaakt feminisme dat ingaat tegen rechtse populisten als Trump en co. Hier in België is dat overigens ook belangrijk, we zullen de verdediging van vrouwenrechten toch niet overlaten aan politici die vooral uitblinken in verdeeldheid en aanvallen op de armsten en de gewone werkenden?

Afspraak op 24 mei om 17u aan Brussel Noord om te betogen tegen Trump.