ALS wint verkiezingen Sociale Raad VUB

De Aktief Linkse Studenten hebben aan de VUB opnieuw een klinkende verkiezingsoverwinning behaald. De twee kandidaten die ALS naar voren schoof, staan op de eerste twee plaatsten, en zijn dus beiden verkozen. In totaal behaalde ALS minstens 45% van de stemmen. We zullen deze schitterende score gebruiken om de komende maanden verder te bouwen aan een strijdbare studentenorganisatie die zich blijft verzetten tegen de prijsstijgingen en besparingen.

Tim Joosen

Aangezien er niet per lijst wordt geteld, weten we niet precies hoeveel procent van de stemmen we met ALS in totaal hebben behaald, aangezien sommige studenten slechts op één van beide kandidaten stemden. De eerste kandidaat op de ALS-lijst, uittredend Sociale Raadslid Simon Van Haeren, behaalde 893 stemmen (45%), de tweede kandidaat, Tim Joosen, werd verkozen met 778 stemmen. In ieder geval is dit een schitterende score.

De voorbije verkiezingen zijn in een bijzonder hectische sfeer verlopen. De Lijst Studenten Democratie (LSD), de lijst van de officiële studentenfederatie BSG, deed niets anders dan een anticampagne voeren tegen ALS. Hun pamflet was een kopie van ons eigen pamflet, met op de voorzijde de eisen Goedkope koten, betaalbare maaltijden en geen verhoging van de inschrijvingsgelden overgenomen, en steeds een vraagteken achter elke eis. In de motivatie aan de binnenkant van hun pamflet verdedigden zij het beleid van minister Vanderpoorten en het rectoraat, door te stellen dat de overheid reeds voldoende inspanningen doet om het hoger onderwijs betaalbaar te houden (sic), en dat de prijsstijgingen in het restaurant nodig zijn "voor de toekomst van de VUB". Verder hebben de meeste LSD-kandidaten nauwelijks campagne gevoerd, en werd er binnen BSG-kringen zelfs gesproken over een boycot van de verkiezingen. Officiële reden voor deze boycot was een artikel in een van de studentenkranten aan de VUB, De Moeial, waarin de LSD-kandidaten incompetente carrièristische bureaucraten werden genoemd. LSD en BSG beschuldigden ALS ervan dit artikel gepubliceerd te hebben, wat overigens niet waar is. Toen het participatiequorum uiteindelijk nipt niet behaald werd (onder meer ook door de timing van de verkiezingen: de meeste studenten zijn niet meer op de campus, maar studeren nu), weigerde de uittredende voorzitster van de Sociale Raad, als enige van de 16 kandidaten, om de verkiezingsuitslag te aanvaarden, zonder hiervoor een reden op te geven. Uiteindelijk gaf ze toch toe, en konden de stemmen worden geteld. Deze hele historie leidde er zelfs toe dat bepaalde kandidaten van de LSD-lijst zelfs opriepen om voor de ALS-kandidaten te stemmen, uit onvrede met het gedrag van hun lijstgenoten.

Deze verkiezingsoverwinning is voor ALS een heel belangrijk gegeven. De kluchtvertoning die de voorbije verkiezingsronde was heeft zeer duidelijk aangetoond dat er aan de VUB heel wat schort op het gebied van de studentendemocratie. De officiële studentenfederatie BSG stelt zichzelf voor als de vertegenwoordiging van alle studenten, zelfs nu zowat de helft van die studenten zeer duidelijk haar politiek afgekeurd heeft tijdens de voorbije verkiezingen. Wij zullen dit gegeven gebruiken om volgend jaar een sterke campagne rond studentendemocratie te voeren. Wij willen een eind brengen aan de bureaucratische manier van werken van de huidige studentenvertegenwoordiging, niet in enkel in de Sociale Raad zélf, maar ook daarbuiten. We willen de studenten massaal mobiliseren tegen de prijsverhogingen in de koten, het restaurant, en de inschrijvingsgelden, en tegen de privatiseringen in het onderwijs. Enkel zo kunnen we de asociale besparingsmachine van de regering en het rectoraat een halt toe roepen. Stilaan wordt immers concreet wat de Bologna-hervormingen eigenlijk betekenen voor de studenten. In onze buurlanden is men reeds begonnen met fikse verhogingen van de inschrijvingsgelden, en de nieuwe Vlaamse regering zal na de verkiezingen haar uiterste best doen om de "achterstand" die zij heeft opgelopen tegenover andere Europese landen, op dit gebied willen inhalen. Wij verwachten dan ook dat de besparingsmolen vanaf volgend academiejaar des te sneller zal gaan draaien. ALS zal zich tegen alle asociale maatregelen blijven verzetten, en ook onze verkozenen zullen datzelfde programma verdedigen, binnen en buiten de Sociale Raad!!!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist