Succesvolle acties van dokwerkers

Maandag betoogden enkele duizenden dokwerkers in Rotterdam tegen de ‘port package’, de Europese voorstellen om de havens te liberaliseren. Met de zogenaamde zelfafhandeling, waarbij bedrijven eigen, niet-erkende, dokwerkers kunnen inzetten, worden de dokwerkers bedreigd. Er is zowel een bedreiging op sociaal vlak op vlak van loons- en arbeidsvoorwaarden als op veiligheidsvlak.

In Antwerpen verzamelden 2500 dokwerkers om naar de betoging in Rotterdam te trekken. Bij het vertrekpunt waren twee politieke partijen aanwezig: LSP en Vlaams Blok. De aanwezigheid van het Vlaams Blok, waaronder Jan Penris die tevens in het Havenbedrijf zit, leidde tot heel wat negatieve reacties van de dokwerkers. Terwijl de partij de dokwerkers voor zich probeert te winnen door ronkende uitspraken in haar pamfletten – een pamflet dat begon met de aanspreektitel "kameraden" – hebben de dokwerkers ook gemerkt dat de woorden en daden bij het Blok niet overeenkomen. In het Europees parlement heeft de partij niets gedaan tegen de liberalisering van de havenarbeid. In Antwerpen zit de partij via politieke vertegenwoordiging mee in het Havenbedrijf. Het Blok staat niet aan de kant van de dokwerkers, ze beweren dit wel, maar tegenover het havenpatronaat beweren ze dat ze aan hun kant staan.

Terecht werden de afgevaardigden van het Vlaams Blok daarop gewezen door de dokwerkers. Zolang er weinig acties waren kon het Blok zich wegstoppen achter haar retoriek en holle woorden, maar nu de dokwerkers er een aantal acties op zitten hebben, wordt duidelijk wie wel en wie niet aan hun kant staat.

Met de LSP kregen we wel goede reacties op ons pamflet, ook al is onze partij nog erg klein en niet zo bekend. We verdeelden in Antwerpen enkele honderden pamfletten. In Rotterdam waren een aantal leden van onze Nederlandse zusterorganisatie aanwezig met pamfletten.

De betoging in Rotterdam verliep grimmig, de dokwerkers zijn immers razend kwaad op de aanval die tegen hun statuut wordt ingezet. Het is belangrijk dat tegen de Europese aanval op Europees vlak door de dokwerkers wordt gereageerd, door samen in actie te komen zoals vorige maandag. De acties mogen nu niet stopgezet worden, er is nood aan een actieplan dat er ook op gericht is om tot eenheid te komen met andere sectoren waar met liberaliseringen of privatiseringen gedreigd wordt. Samen moeten we vechten voor de bescherming van ons statuut!

Hieronder publiceren we nog enkele foto’s van de betoging in Rotterdam:

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist