Foto: PPICS

Naar aanleiding van de internationale dag tegen politiegeweld was er op 15 december een gezamenlijke betoging van de campagne ‘Stop Répression’ en de Coördinatie van mensen-zonder-papieren.

Door Rabia (Brussel)

Op deze internationale dag tegen politiegeweld namen leden van LSP en ALS deel aan de betoging van de mensen-zonder-papieren en de JOC (Jeunes Organisés et Combatifs). Dit jaar werd de nadruk gelegd op het geweld tegen mensen-zonder-papieren, een groep in de samenleving die vaak vergeten en bijgevolg genegeerd wordt.

Met de slogan ‘We leven hier, we werken hier en dus blijven we hier’ trokken we door de straten van Brussel. De betogers waren zowel mensen met als mensen zonder papieren. Er werd samen geprotesteerd tegen het repressieve beleid. Mensen-zonder-papieren worden hard uitgebuit door werkgevers, politici houden hen in de illegaliteit om de sociale dumping beter te organiseren.

Daartegenover is het tijd om de beweging terug te mobiliseren in een gezamenlijke strijd voor sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten voor iedereen. Stop het dagelijkse bloedbad van sociale rechten en het groeiende aantal regels tegen migranten en vluchtelingen! Wij zeggen: pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers! En: rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid voor iedereen!

Foto’s van PPICS

Manifestation contre la répression d'Etat - PPICS

Foto’s van Nico

Manifestation contre la répression d'Etat