Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Dalende koopkracht

Een studie van het Europees Vakverbond bevestigt dat de koopkracht in ons land vorig jaar afnam. Meer nog: wij zijn het enige Europese land waar de koopkracht daalde. De cijfers werden meteen betwist door de rechtse regering die spreekt over een stijgende koopkracht. Maar de kritiek op de cijfers beperkte zich doorgaans tot de vaststelling dat de studie vanuit vakbondsmiddens kwam. Ondertussen zijn er de cijfers:

  • België: -0,94%
  • Frankrijk: + 0,25%
  • Luxemburg: + 0,42%
  • Duitsland: + 1,61%
  • Nederland: + 2,28%

Misschien moeten we de koopkracht eens koppelen aan die van de buurlanden om te zorgen dat wij niet achterblijven op onze buurlanden? Of geldt dit argument enkel als het gaat om te besparen op onze lonen?

Moeite om energiefacturen te betalen

Woensdag schreef Deredactie.be: “Eén op de vijf gezinnen in België leeft in energiearmoede. Dat betekent dat de factuur een te groot deel van hun netto-inkomen uitmaakt of dat ze moeite hebben om de rekening te betalen en zelfs moeten besparen op verwarming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting en het Platform tegen Energiearmoede. Zij pleiten voor eenvoudiger facturen, om mensen met betalingsproblemen hun energiegebruik beter te laten beheren. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers over 2015. Daarin zijn de meest recente verhogingen van de energiekosten en belastingen nog niet meegenomen. “We houden er daarom ook rekening mee dat er in de toekomst nog meer mensen in de problemen kunnen komen”, zegt Julien Van Geertsom van het Platform tegen Energiearmoede.” Ondertussen blijven de rechtse krachten ontkennen dat er een probleem van dalende koopkracht is…

Haal het geld waar het zit!

Er zijn middelen beschikbaar. 18 van de 20 BEL20-bedrijven maakten hun cijfers voor 2016 bekend. Daaruit blijkt dat ze samen 16,5 miljard euro aan dividenden uitbetaalden of 22% meer dan het jaar ervoor. Bij ABInBev alleen gaat het om 7,3 miljard euro. Van de 18 bedrijven zijn er 11 die het bedrag van de dividenden optrokken, in zeven gevallen blijft het dividend stabiel. Het dividend komt overeen met 140% van de totale nettowinst van deze bedrijven, tegenover 93% in 2015. Dit is vooral toe te schrijven aan AB InBev dat zijn winsten fors zag dalen tot 1,1 miljard euro (-85%) door de overname van SABMiller en boekhoudkundige operaties. De winstuitkeringsratio bij AB InBev bedroeg meer dan 600%. Er is dus meer aan de aandeelhouders gegeven dan er nettowinsten geboekt zijn. Toch wijst dit volgens een krant als De Tijd op “vertrouwen van de bedrijven” omdat ze “dankzij een gezonde balans en de gestegen cashflows minder geneigd zijn winst te hamsteren voor mogelijke tegenvallers of voor de financiering van investeringen.” Winsten niet gebruiken om te investeren, wijst volgens De Tijd op vertrouwen. Het is maar hoe je het bekijkt, zeker?

Bloed, bodem, eer en trouw!

Een jaar of tien geleden kwamen de neonazi’s van Blood&Honour in ons land in opspraak. Zij waren georganiseerd onder de naam ‘Bloed, bodem, eer en trouw.’ Het lijkt erop dat die slogan ondertussen door anderen gekaapt is.  N-VA kwam deze week met het voorstel om burgerschapsexamens op te leggen aan wie geen Belgische ouders heeft. Omdat de dubbele nationaliteit afschaffen juridisch niet kan, denkt Sarah Smeyers (N-VA) aan het verstrengen van de nationaliteitsregels. In De Morgen klonk het als volgt: “Wat we wel kunnen doen, is de nationaliteitswet in België verstrengen. We willen daaraan een burgerschapsexamen koppelen over onze waarden en normen, over de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat we elkaar bijvoorbeeld een hand geven. Wie Belg wil worden kan daar dan een cursus voor volgen, ofwel hier ofwel in het buitenland. Dit geldt voor iedereen die Belg wil worden, ook voor asielzoekers.”

Het voorstel vertrok van een wel erg enge bloed- en bodemvisie. De Standaard schreef: “De N-VA wil alleen nog automatisch en definitief de Belgische nationaliteit toekennen aan kinderen van wie beide ouders Belg zijn. In de andere gevallen zullen de ouders wel nog een verklaring kunnen afleggen waarin ze de Belgische nationaliteit voor hun kind vragen, maar die zal slechts voorwaardelijk toegekend worden. Eenmaal achttien zal het kind een burgerschapsexamen moeten afleggen. Deze namiddag zwakte Smeyers haar voorstel al af. ‘Kinderen die in België opgegroeid zijn en hier hebben schoolgelopen, zullen een vrijstelling krijgen voor dat examen. Het gaat vooral om kinderen die, eenmaal Belg, met hun ouders naar het buitenland trekken. We willen vermijden dat er papieren Belgen ontstaan.’” Als Vlaamsnationalisten mogen bepalen wie een goede Belg is, dan dreigen er veel mensen af te vallen…

Flexverslaving

De Nederlandse verkiezingen vormden de aanleiding voor een aantal achtergrondartikels over de situatie in dat land. Zo leerden we een nieuw woord: flexverslaving. De Tijd schreef eind vorige week over flexi-jobs in Nederland. Een vakbondsman verklaarde in het artikel: “Je hoort altijd dat Schiphol de banenmotor van Nederland is. Maar 80 procent van die motor draait op flexcontracten.” De Tijd voegde eraan toe: “FNV lanceerde de term flexverslaving, wat tot een grote politieke discussie in Nederland leidde. Volgens de vakbond heeft meer dan de helft van de Nederlandse jongeren een flexcontract. Samen met het grote aantal zelfstandigen dreigt dat de sociale zekerheid uit te hollen. ‘Werknemers, flexkrachten en zelfstandigen worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat zijn Amerikaanse taferelen. Het is ieder voor zich’, luidt het.”

‘Uberworked and underpaid’

Op 10 maart werd eveneens in De Tijd ingegaan op de flexverslaving in de VS. De krant liet de Amerikaan Trebor Scholz aan het woord, de auteur van het boek ‘Uberworked and Underpaid.’ De krant schreef: “De professor aan The New School in New York is er rotsvast van overtuigd dat de interneteconomie de relatie werkgever-werknemer zoals we die kennen, zal doen verdwijnen. ‘In de VS is een op de drie arbeidskrachten een freelancer. Dat zijn 55 miljoen mensen zonder vaste werkgever en elk jaar komen er ruim een miljoen bij’, zegt Scholz. (…) In de VS bedraagt de omzet van de deeleconomie momenteel nog geen 0,1 procent van de totale economie, maar er komen wel steeds meer mensen in dat model terecht. 24 procent van de Amerikanen verdient iets bij via deelplatformen. Het is de blauwdruk van hoe arbeid steeds verder gereorganiseerd zal worden. Scholz benadrukt dat zelfstandigen die via deelplatformen hun geld verdienen niet de zelfde sociale bescherming genieten als contractuele werknemers. ‘Dat heeft vergaande gevolgen’, zegt hij. ‘Op Amazon Mechanical Turk, een online marktplaats waarop mensen hun arbeid aanbieden voor ad hoc taken, verdienen sommige mensen slechts 2 à 3 dollar per uur. Ik maak me vooral zorgen over het armere segment freelancers waarvan de sociale bescherming systematisch afbrokkelt. Vakbonden zien nog veel te weinig dat dat het nieuwe strijdfront zou moeten zijn.’”

Gelukkige verjaardag, Albert

Was deze week jarig: Albert Einstein is geboren op 14 maart 1879. Hieronder een wijze uitspraak van een wijs man.