Home / Jongeren / Actief Linkse Studenten / Stop racisme & seksisme. Wij laten ons niet verdelen!

Stop racisme & seksisme. Wij laten ons niet verdelen!

De afkeer tegen de gevestigde partijen wordt steeds groter. Dat ligt niet zozeer aan de personen die daar de dienst uitmaken, maar wel aan hun falen om te antwoorden op de economische en sociale crisis, de vluchtelingencrisis of nog de klimaatramp die steeds groter wordt. In plaats van daarop te antwoorden, verdedigen de gevestigde politici de rijksten in het steeds ongelijkere systeem. Op onze sociale zekerheid besparen ze om de fiscale paradijzen van de kapitalisten te spekken.

Artikel door Emily (Namen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Als de politici bij het verdedigen van de superrijken zelf ook langs de kassa kunnen passeren, aarzelen ze niet om dit te doen. Dit kan doorgaans op legale wijze. De uitspraak van Louis Michel dat een maandloon van ‘amper’ 4.800 euro zou leiden tot een “wereldvreemd parlement vol ambtenaren en leerkrachten” bevestigt enkel hoe ver hun wereld van de onze staat. Niet verwonderlijk dat steeds meer mensen elders gaan kijken voor politieke antwoorden.

Het asociale besparingsbeleid van het establishment leidt tot werkloosheid en tekorten. Trump (VS), Wilders (Nederland), Le Pen (Frankrijk) en anderen spelen daarop in. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij zondebokken: migranten, vluchtelingen, werklozen, … De echte verantwoordelijken – de 1% rijksten – worden ongemoeid gelaten. Die superrijken kunnen hun machtspositie behouden door de overgrote meerderheid van gewone werkenden en hun gezinnen tegen elkaar op te zetten: verdelen om te heersen.

Bouw mee aan het verzet!

Op 16 maart is er in Antwerpen een haatmars van extreemrechts, de Nationalistische Studentenvereniging (officieuze studentenclub van het Vlaams Belang). Die betoging trekt elk jaar een bont gezelschap van neonazi’s naast kopstukken van het VB. Volgens de NSV willen ze met dit soort acties een ‘conservatieve revolutie’ voorbereiden. Wij willen de straten niet overlaten aan extreemrechts en houden een tegenbetoging: een mars tegen racisme en haat. We keren ons tegen verdeeldheid en tegen het asociaal beleid.

De mars tegen racisme op 16 maart vindt een dag na de Nederlandse verkiezingen plaats. Daarin dreigt de PVV van Geert Wilders te winnen. Een maand later, op 23 april, kan Marine Le Pen scoren in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Als dit gebeurt, moeten we overgaan tot acties uit solidariteit met het protest tegen racisme in Frankrijk, maar ook tegen extreemrechts bij ons.

De opbouw van strijd tegen Trump in de VS is indrukwekkend. We kunnen er inspiratie uit halen, maar tegelijk is het belangrijk dat we het ondersteunen met onze solidariteit. De acties tijdens het bezoek van Trump aan België op 24 en 25 mei kunnen wel eens erg groot worden. Begin vandaag al mee te bouwen aan het succes van die acties!

In de VS zullen er op de Internationale Vrouwendag (8 maart) grote acties zijn. Eerder namen vrouwen het voortouw in de acties tijdens de eedaflegging van Trump. Ook bij ons groeit het protest tegen seksisme en onderdrukking. Op 12 maart wordt de nieuwe vrouwenrechtencampagne ROSA gelanceerd om het verzet te versterken.

Bouwen aan een alternatief

De slachtoffers van het asociale beleid moeten aan hetzelfde zeel trekken. Met de Actief Linkse Studenten en LSP willen we iedereen organiseren die samen wil strijden tegen besparingen, tegen discriminatie en tegen het systeem dat hiertoe leidt: het kapitalisme.

We betogen, houden meetings en acties en we willen collectief de discussie aangaan over hoe we tot een andere samenleving kunnen komen: een democratisch socialistische samenleving in het belang van de meerderheid van de bevolking in plaats van de 1% rijksten.

Organiseer je, sluit aan!