De opkomst van populistisch rechts in de VS en Europa maakt velen ongerust. En terecht! In hun kielzog scheppen ze een ruimte waar racisme, seksisme en homofobie weer aanvaardbaar worden. Tegelijkertijd voeren de populisten zelf een asociaal beleid dat de spanningen in de maatschappij doet toenemen. Extreemrechts voelt zich in zo’n klimaat versterkt en durft agressiever uit de hoek te komen. Daarom organiseert Blokbuster op 16 maart een mars tegen racisme, seksisme, het asociale beleid en de extreemrechtse NSV (Nationalistische Studentenvereniging).

Platformtekst voor de betoging

Als Trump één ding aantoont, is het wel dat dat de opmars van populistisch rechts geen onschuldige ontwikkeling is. Wie had gehoopt dat hij na de verkiezingen zijn toon en beleid zou matigen, is eraan voor de moeite. Een inreisverbod voor personen uit 7 moslimlanden, aanvallen op het recht op abortus, en de voorbereidingen op een massale deportatie van migranten, … Het geeft een voorproefje van wat ons te wachten staat als Trump en zijn regering vrij spel krijgen.

Ook in Europa hebben de jaren van besparingen, groeiende ongelijkheid en toenemende maatschappelijke tegenstellingen geleid tot een gigantische afkeer van het politiek establishment. Bij gebrek aan een politiek alternatief weten rechtse populisten dat ongenoegen te kanaliseren. In Frankrijk maakt Marine Le Pen een reële kans om de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te winnen. De peilingen in Nederland wijzen dan weer op een doorbraak van de PVV van Geert Wilders.

Met de N-VA als grootste partij in de regering hebben we al mogen ervaren wat het “alternatief” van dergelijke rechtse populisten inhoudt. Er wordt een zwaar besparingsbeleid gevoerd op de kap van de werkenden, jongeren en uitkeringsgerechtigden. Om de aandacht af te leiden van hun asociaal beleid deinzen ze niet terug voor een trumpiaanse leugen meer of minder. Van de denkbeeldige dansende moslims van Jan Jambon tot Bart De Wever, die de schuld voor de samenlevingsproblemen in Antwerpen bij de Berbers legt. De nieuwe regels van Theo Trump waardoor mensen kunnen uitgewezen worden op basis van het vermoeden van een misdrijf, maken willekeur en discriminatie zelfs legaal.

Geen duimbreed aan extreemrechts

Met racistische uitspraken probeert N-VA ook haar rechtervleugel van voormalige Vlaams Belangstemmers tevreden te stellen. Toen de N-VA in 2014 het Vlaams Belang electoraal leegzoog, hoopten velen dat het liedje van Dewinter en co uit zou zijn. Sommigen zagen hierin dan toch één verdienste van de N-VA. Het bleek een illusie. Het Vlaams Belang stijgt opnieuw in de peilingen. Bovendien wordt het ranzig discours uit het verleden steeds meer aanvaardbaar. Een soortgelijk proces zagen we al in Frankrijk waar Sarkozy met een rechtse en racistische retoriek de weg plaveide voor een hernieuwde terugkeer van het FN vandaag.

Maar het zijn niet enkel extreemrechtse partijen als Vlaams Belang die zich in dit klimaat versterkt voelen. De overwinning van Trump ontketende in de VS al een golf van haatboodschappen, intimidatie en zelfs geweld tegen mensen met een donkere huidskleur. In Duitsland neemt het aantal aanvallen op asielcentra sinds de opkomst van Alternative für Deutschland explosief toe. Het is in België niet uitgesloten dat de verschillende rechtse groupuscules gewelddadiger uit de hoek zullen komen.

Tegen het asociale beleid, voor een sociaal alternatief

De opkomst van extreem- en populistisch rechts is geen toeval. Het neoliberale kapitalisme heeft de afgelopen decennia tot een ongeziene ongelijkheid geleid. Ondertussen bezitten de 8 rijkste mensen ter wereld evenveel als de 3,6 miljard armsten. Voor de meerderheid van de bevolking betekent dit werkloosheid, toenemende armoede, tekorten op vlak van huisvesting, gezondheidszorg, …

Figuren als Trump, Le Pen, Wilders en De Wever spelen daarop in door de schuld bij verschillende zondebokken te leggen. Dat is de voedingsbodem waarop racisme, seksisme en homofobie kunnen ontstaan. Terwijl ze de echte verantwoordelijken voor de problemen ongemoeid laten, gaan ze door met hun asociaal besparingsbeleid.

Het voorbeeld van de VS toonde echter dat strijd loont. Rechtse regeringen kunnen tegengehouden worden. Een deel van de moslimban is onder massaal protest gestopt. De miljoenen die op de inhuldiging van Trump betoogden, maakten duidelijk dat hij geen vrij spel zou krijgen. Ook in Europa en België moeten we een muur van protest opbouwen tegen onze Trumps van eigen kweek.

We moeten dat doen met een programma dat de verschillende gemeenschappen kan verenigen. Een programma met eisen als gratis en degelijk onderwijs; jobs geen racisme, herverdeel het werk zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen; geen racisme; mijn lichaam, mijn keuze: voor het recht op abortus; ….

Doe mee

De betoging tegen racisme, haat en verdeeldheid van 16 maart is gericht tegen een haatmars van extreemrechts (Nationalistische Studentenvereniging) diezelfde avond. Op die haatmars komen tal van neonazi’s bijeen. Met een vreedzame anti-NSV betoging willen we onze straten niet overlaten aan het geweld van extreemrechts. Doe mee!

  • Geen haatmars door Antwerpen
  • Jobs, geen racisme: voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen
  • Stop seksisme. Mijn lichaam, mijn keuze: baas over eigen lichaam!
  • Stop de repressie tegen vluchtelingen. Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers
  • Stop het asociale besparingsbeleid!