Home / Internationaal / Noord-Amerika / VS. Verzet opbouwen naar stakingen op 8 maart en 1 mei!

VS. Verzet opbouwen naar stakingen op 8 maart en 1 mei!

Een socialistische strategie om Trump te verslaan

Artikel door Kshama Sawant, eerder verschenen op CounterPunch.Org

Donald Trump en zijn regering van haatdragende miljardairs hebben gezorgd voor een sociale explosie die nog nooit voortkwam bij de aanstelling van een nieuwe Amerikaanse president.

De reeks reactionaire dictaten van het Witte Huis heeft geleid tot drie weken van energieke en soms erg massale protestacties. De historische vrouwenmarsen, wellicht de grootste actiedag ooit uit de Amerikaanse geschiedenis, werden al gauw gevolgd door acties van tienduizenden mensen die de luchthavens afsloten in een daad van massale burgerlijke ongehoorzaamheid. In de daaropvolgende weken waren er nog verschillende protestgolven door het land.

Sociale bewegingen hebben al enkele overwinningen geboekt, waaronder de tijdelijke intrekking van het racistische inreisverbod. Dit toont in de praktijk aan dat Trump en de klasse van miljardairs niet immuun zijn voor bewegingen van de 99%.

We zagen ook strategisch belangrijke ontwikkelingen zoals de staking van de New York Taxi Drivers Alliance uit solidariteit met het protest. In Philadelphia legden werkenden van Comcast vorige week het werk neer. Het zijn kleine eerste stappen, maar de slapende reus van de Amerikaanse arbeidersklasse begint wakker te worden.

Het ritme van de gebeurtenissen was indrukwekkend. Oproepen om het protest uit te breiden nemen toe. Er wordt op grote schaal gediscussieerd over stakingsacties en massale burgerlijke ongehoorzaamheid. De organisatoren van de vrouwenmarsen in januari roepen nu samen met Angela Davis op tot een ‘vrouwenstaking’ op 8 maart, de internationale vrouwendag. Dat gaat samen met een wereldwijde oproep tot actie door socialisten en anderen. Er zijn ook een reeks voorstellen voor massale acties rond milieu op de Dag van de Aarde en er wordt steeds meer gesproken over stakingen op 1 mei, de internationale Dag van de Arbeid.

Er is tegelijk ook een discussie ter linkerzijde opgestart: welke strategie is nodig om Trump een nederlaag toe te brengen, maar ook de extreemrechtse elementen die door zijn aanvallen aangemoedigd worden en meer algemeen de neoliberale agenda van de klasse van miljardairs? Hoe kunnen we mobiliseren en waar moet de enorme potentiële kracht van sociale bewegingen en de arbeidersklasse op gericht worden?

We moeten duidelijk zijn over het politieke terrein: Trump heeft geen mandaat en staat aan het hoofd van een zwakke regering. Hij trad aan met historisch lage populariteitscijfers die sindsdien nog verder gedaald zijn. Geen enkele president in de moderne Amerikaanse geschiedenis was in het eerste jaar van zijn ambtstermijn zo onpopulair als Trump binnen één week na zijn eedaflegging.

Trump en zijn miljardairsvrienden begrijpen echter maar één ding: macht. Het is duidelijk dat deze regering het ene deel van de 99% na het andere zal aanvallen. De regering zal niet zomaar afstappen van de aanvallen op basis van racisme, vrouwendiscriminatie en een afkeer van gewone werkenden.

Tegen Trump en de miljardairsklasse!

Wij staan voor een historische taak. We moeten de agenda van Trump stoppen of anders hem uit zijn functie verdrijven.

Als socialist denk ik dat we ons moeten baseren op de breedst mogelijke eenheid in actie met alle krachten die bereid zijn om ernstig te strijden tegen deze gevaarlijke regering. Dit omvat vakbonden, migranten, vrouwen, activisten van Black Lives Matter, LGBTQI mensen, milieu-organisaties, groenen, aanhangers van Sanders, socialisten en progressieve Democraten. We moeten ook oproepen doen om delen van de 99% die zich lieten misleiden en op Trump stemden te overtuigen, maar dan wel op een stevige antiracistische en anti-seksistische basis.

We mogen ons niet beperken tot reacties op de rechtse aanvallen van Trump. We moeten ook gedurfde eisen naar voor brengen die een inspiratie kunnen vormen en die aanzetten tot drastische verbeteringen in het leven van mensen. Denk maar aan de eisen die door Bernie Sanders gepopulariseerd werden: gezondheidszorg voor iedereen; het belasten van de rijken om middelen te hebben voor een massaal programma van publieke investeringen die jobs creëren en onze infrastructuur heropbouwen, groene energie ontwikkelen en openbaar vervoer uitbouwen; de eis dat zwarte levens moeten gerespecteerd worden en dat de massale arrestaties en gevangennemingen van zwarten moeten stoppen. Het gedurfde programma van Bernie enthousiasmeerde miljoenen mensen, waaronder veel jongeren. Tegelijk was het duidelijk dat het wel erg voorzichtige en ondernemingsvriendelijke programma van Hillary amper kon mobiliseren.

We kunnen er niet aan voorbij dat er grote politieke meningsverschillen zijn binnen deze beweging en dat er verschillende strategieën en sociale belangen meespelen. Er is nood aan eenheid in actie, maar tegelijk moeten er open en eerlijke discussies zijn over hoe we vooruit kunnen.

We moeten ons baseren op de noodzaak van strijd tegen Trump en de klasse van miljardairs. We mogen de beweging niet onderwerpen of beperken door wat de leiding van de Democratische Partij toelaat. Democraten in het parlement zullen verder getest worden op vlak van hun bereidheid om in te gaan tegen Trump.

Het is positief dat de Democraten onder druk van de sociale bewegingen en hun eigen basis deze week unaniem beslisten om tegen Betsy DeVos als minister van onderwijs te stemmen, waardoor er een historisch nipte stemming was in de Senaat. Er waren immers ook nog twee Republikeinen die tegen stemden. Maar er waren wel 14 Democraten, waaronder Clinton’s voormalige kandidaat vice-president Tim Kaine, die voor alle andere ministers van Trump stemden. De partij slaagt er niet in om een consistent verzet tegen Trump op te zetten.

Als socialist respecteer ik de oprechte inspanningen van groepen als ‘Our Revolution’ die de Democraten proberen te hervormen. Ik denk echter niet dat de Democratische Partij de strijdbare arbeidersleiding zal vormen die nodig is om tegen een meedogenloze rechtse figuur als Trump in te gaan. We moeten bouwen aan een alternatief op de rechtse Republikeinen en de Wall Street Democraten: een nieuwe massale partij van de 99% die zich verzet tegen alle giften van bedrijven.

We moeten bouwen aan een sterke, eengemaakte en strijdbare beweging die oog heeft voor de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.

Het verzet uitbouwen!

Om Trump te stoppen zullen we onze strijd moeten uitbreiden en opbouwen.

Symbolisch protest zal niet volstaan. We moeten de normale gang van zaken doorbreken, zoals dit gebeurde op de luchthavens. Massale vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid en de opbouw van stakingsacties door de bredere arbeidersklasse om strategische delen van de economie en de infrastructuur plat te leggen zijn nodig.

De oproep voor een vrouwenstaking op 8 maart biedt heel wat kansen voor onze beweging. We moeten dit aangrijpen om zo breed mogelijk te mobiliseren voor de acties op de internationale vrouwendag. Dit kan een opstap zijn naar stakingen en massale acties door migranten en bredere lagen van de arbeidersklasse op 1 mei.

Dit is het sterkste wapen dat we hebben: als werkenden het werk neerleggen, dan ligt alles plat en worden er ook geen winsten geboekt. Een deel van de miljardairsklasse raakte al bang na de ‘chaos’ van de protestacties tegen het inreisverbod voor moslims op de luchthavens. Ze keerden zich al tegen Trump. Maar dit is slechts het begin. De arbeidersklasse heeft potentieel een enorme kracht om de regeringsagenda te verstoren.

Als honderdduizenden vrouwen (én mannen) zich ziek melden, collectief naar buiten gaan, een dag verlof nemen of zich op hun werkplaats organiseren om vroeger te vertrekken en deel te nemen aan massale betogingen (zoals in Polen in oktober vorig jaar), dan zou dit een enorme ontwikkeling zijn, zelfs indien er geen formele stakingen zijn. Het zou een krachtige boodschap vormen voor de miljardairsklasse: verdere steun aan de agenda van Trump zal leiden tot nog meer onrust en verzet.

Acties op de werkplaats kunnen verschillende vormen aannemen. Een nationale algemene staking is het meest krachtige voorstel, maar het staat nog niet meteen op de agenda. Activisten moeten ook niet zomaar het werk neerleggen als er niet genoeg steun hiervoor is: in dat geval riskeren ze immers om afgedankt te worden. Ze kunnen beter aansluiten bij acties onmiddellijk na de werkuren. Onze kracht bestaat uit ons aantal en onze organisatie. Daarom moeten de arbeidersbeweging en de linkerzijde dringend bouwen aan een zo breed mogelijke deelname.

Gewone vakbondsleden en linkse voortrekkers binnen de vakbonden kunnen in hun afdelingen pleiten voor stakingen op 8 maart en 1 mei. Dergelijke voorstellen kunnen bijdragen aan een dringend noodzakelijk debat binnen de arbeidersbeweging voor beslissende acties van de arbeidersklasse tegen het asociale beleid van Trump, een beleid dat overigens levensbedreigend is voor de Amerikaanse arbeidersbeweging.

In enkele steden kunnen er resoluties verdedigd worden om stedelijke stakingen te organiseren op 1 mei. Tegelijk moeten we in sociale bewegingen de discussie aangaan over wat er nodig is om brede stakingsacties op te zetten. Hiermee kan het klassenbewustzijn aangescherpt worden.

Al wie tegen Trump wil ingaan, moet meebouwen aan een uitbreiding van het verzet. Dat kan door nu al massale acties te organiseren en te plannen, met ook massale burgerlijke ongehoorzaamheid en blokkades van wegen, luchthavens en andere belangrijke knooppunten op 8 maart en 1 mei.

We moeten erkennen dat er geen eenvoudige en rechtlijnige weg naar een overwinning is en dat onze strijd vaak op heel wat tegenkantingen botst waarbij we soms ook stappen terug moeten zetten.

Maar het is mogelijk om Trump te verslaan. We moeten dit doen door uit te gaan van stoutmoedige strijd, eenheid in actie en de enorme sociale kracht van de Amerikaanse arbeidersklasse die het volledige kapitalistische systeem kan platleggen.

Er is geen tijd te verliezen.