Verklaring van de internationale leidingen van het CWI en Izquierda Revolucionaria

In september 2016 publiceerden we een korte verklaring na een eerste bijeenkomst tussen onze organisaties. Dat was een erg vruchtbare vergadering die wees op een algemene overeenkomst, zowel op politiek vlak als wat onze methoden van opbouw van revolutionaire partij betreft. We besloten toen om een proces van politieke dialoog en debat op te starten, en tegelijk ook een praktische samenwerking en uitwisseling van documenten en bezoeken op te starten.

Sindsdien was er een regelmatige, dichte en intense samenwerking tussen onze organisaties. Kameraden van het Internationaal Secretariaat van het CWI en van verschillende CWI-afdelingen bezochten Spanje de voorbije maanden om deel te nemen aan verschillende bijeenkomsten van Izquierdo Revolucionaria, naast deelname aan het congres van de studentenvakbond in november.

Vertegenwoordigers van IR namen deel aan verschillende belangrijke bijeenkomsten van zowel het CWI als de Socialist Party (CWI-afdeling in Engeland en Wales), waaronder het geslaagde Socialisme 2016 weekend in Londen en het Nationaal Comité van de Socialist Party in januari 2017. Vertegenwoordigers van IR namen ook deel aan het Internationaal Uitvoerend Comité van het CWI in november 2016.

Deze uitwisseling en discussie zal de komende maanden verdergezet worden doorheen verschillende belangrijke evenementen en bijeenkomsten, waaronder de Latijns-Amerikaanse school van het CWI, het Centraal Comité en congres van IR in Spanje en het congres van de Mexicaanse afdeling van IR, naast andere activiteiten.

In zowel Venezuela als Spanje, waar zowel het CWI als IR over georganiseerde krachten beschikken, is er een erg bemoedigend proces van praktische samenwerking en politieke toenadering bezig.

Er werden ook artikels, documenten en publicaties uitgewisseld. Enkele belangrijke teksten werden vertaald en gepubliceerd in onze kranten, websites en theoretische magazines maar ook in interne documenten.

Naar eenheid

Deze ervaringen hebben de politieke, programmatorische en methodologische overeenstemming tussen onze organisaties enkel bevestigd, uitgediept en versterkt. Dit wordt niet alleen bevestigd door onze algemene politieke standpunten maar ook door concrete en praktische benaderingen tegenover de ontwikkelende klassenstrijd en inzake de opbouw van een revolutionaire partij en internationale organisatie in de 21ste eeuw.

Het is duidelijk dat de voorwaarden aanwezig zijn om veel verder te gaan in onze samenwerking. We denken dat de principiële overeenkomst tussen onze organisaties betekent dat we concrete stappen kunnen zetten in de richting van een volledige eenmaking.

De Internationale Uitvoerende Comités van zowel het CWI als IR komen daarom overeen om:

  1. Deze verklaring te bespreken en te stemmen in de democratische structuren en leidinggevende organen van het CWI en IR
  2. Een programmatorisch document op te stellen over onze eenmaking en dit te publiceren rond april/mei 2017. Dit document zal besproken en gestemd worden in alle democratische structuren en leidinggevende organen van het CWI en IR.
  3. Een eenheidsconferentie te houden in 2017.

25 jaar geleden was er een pijnlijke scheiding tussen onze organisaties en dit in een periode van enorme uitdagingen en stappen achteruit voor de revolutionaire marxistische linkerzijde doorheen de wereld. We hielden echter vol, slaagden erin onze krachten te behouden en bij te dragen aan de klassenstrijd, ook al gebeurde dit via afzonderlijke wegen. De aanvang van een nieuwe periode in de structurele crisis van het kapitalisme en de enorme mogelijkheden voor revolutionaire marxisten brachten onze wegen terug bijeen.

2017 – het jaar waarin we de 100ste verjaardag van de Russische Revolutie vieren – kan ook beslissend zijn voor onze organisaties. Onze eenmaking op principiële basis zal ons politiek versterken en ook onze mogelijkheden vergroten om te bouwen aan een marxistische internationale die de arbeidersklasse kan bewapenen met de revolutionaire leiding die ze verdient. Het kan ook een inspirerend voorbeeld zijn voor de volledige linkerzijde, de arbeidersbeweging en revolutionairen.

We doen een gezamenlijke oproep aan werkenden, jongeren en revolutionairen doorheen de wereld om het debat aan te gaan om te komen tot een zo verregaand mogelijke samenwerking en eenheid op de principiële basis van het revolutionaire marxisme.