Home / Belgische politiek / Lokaal - Antwerpen / Beweging tegen vermarkting sociaal werk dringend uitbreiden!

Beweging tegen vermarkting sociaal werk dringend uitbreiden!

Foto: MediActivista

De beweging tegen de vermarkting van het sociaal werk in Antwerpen was de afgelopen maanden één van de belangrijkste sociale bewegingen in de stad. Antwerps schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) wil de sociale sector langzaamaan overhevelen naar de privé door middel van het zogenaamde ‘tendering’-systeem: verschillende sociale projecten worden op de markt geveild en de ‘beste’ (lees: goedkoopste) bieder mag het project de komende 3 jaar beheren. Het centrum voor daklozenopvang De Vaart stond daarbij in het oog van de storm: het zou het eerste project worden dat uitgeleverd wordt aan de privé, met name aan het securitybedrijf G4S.

Artikel door Jarmo (Antwerpen)

Sociaal werk is in een kapitalistische samenleving een erg belangrijke sector. In veel gevallen vormen de sociaal assistenten de enige barrière tegen een leven in diepe, absolute ellende voor de slachtoffers van het neoliberale stadsbestuur. Het is dan ook tekenend dat deze sector zo hard wordt aangevallen. Het stadsbestuur van Bart De Wever wil de slachtoffers van haar beleid laten vallen, gesterkt door het neoliberale dogma dat armoede je eigen schuld is, ook als ze veroorzaakt wordt door een jarenlang desinvesterings- en besparingsbeleid in allerlei sociale en openbare diensten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de woede onder de sociaal werkers tegen dit beleid enorm was. 2016 werd gekenmerkt door een opvallende reeks acties en mobilisaties tegen deze maatregelen. Daarbij viel het op dat de beweging een groeiend karakter kende: steeds meer mensen namen deel. Er ontstond solidariteit vanuit alle hoeken van de samenleving. Studenten en metaalarbeiders vervoegden het protest en maakten het sterker. De beweging had de verdienste dat ze het debat over hoe sociaal werk georganiseerd moet worden en welke rol het in de samenleving speelt op de agenda en in de media plaatste. Ze was bovendien de eerste beweging die het neoliberale stadsbestuur van Bart De Wever het vuur aan de schenen kon leggen.

Dat heeft zo zijn effect gehad. De overdracht van De Vaart aan G4S verloopt niet zo vlot als Duchateau verwacht had. Op vraag van de gouverneur wordt de procedure uitgesteld naar de zomer van 2017. Dat is een belangrijk gegeven: zonder te vechten zou de strijd nu al verloren geweest zijn. Maar uitstel is niet noodzakelijk afstel en gewonnen is de strijd dus ook nog niet.

Dit uitstel is wel een positief gegeven in die zin dat het de beweging tijd geeft om op adem te komen en de krachten opnieuw bij elkaar te brengen. De solidariteit die vanuit andere gelederen van de arbeidersbeweging naar voor gebracht werd, moet aangegrepen worden om de beweging verder uit te bouwen. Het heeft weinig zin ons te concentreren op discussies en debatten met vertegenwoordigers van het stadsbestuur: zij voeren immers een ideologische strijd tegen de hele sociale sector. Het is enkel door de strijd uit te bouwen en te versterken dat we hen op de knieën zullen krijgen. Dat zal enkel lukken door van onze strijd een offensieve strijd te maken die niet enkel de besparings- en privatiseringsplannen een halt toeroept, maar tegelijk opkomt voor een echt en degelijk sociaal werk waarin massaal geïnvesteerd wordt, zodat niemand uit de boot valt.