LSP-MAS zet socialisme terug op de agenda

DANKZIJ de inzet van onze leden en sympathisanten is LSP-MAS erin geslaagd, zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië en Brussel, lijsten in te dienen voor de Europese verkiezingen. Op ons niveau betekent dat een doorbraak. Het geeft ons de kans om ons programma op een veel bredere schaal te verspreiden. Heel wat arbeiders en jongeren zullen voor het eerst in contact komen met onze ideeën en actie. We zullen hen vragen voor ons te stemmen, maar vooral om onze rangen te versterken.

Eric Byl

Meer dan 13.000 kiezers tekenden onze peterslijsten, vereist voor kleinere partijen om te kunnen kandideren bij de verkiezingen. In een depot van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB tekende een kwart van de arbeiders. Bij het wettigen van die handtekeningen moesten we afrekenen met de sabotage van gemeentelijke administraties en het amateurisme van de federale administratie.

Op 14 dagen bezochten onze leden 300 gemeenten, sommige 2 tot 4 keer toe, om de administratieve rompslomp in orde te brengen. Meermaals moesten we dreigen met gerechtelijke stappen. Onze advocaten hingen voortdurend aan de telefoon.

Waarvoor al die moeite? LSP-MAS plaatst daarmee het socialisme, zij het op een bescheiden manier, opnieuw op de politieke agenda. Niet het neoliberale "socialisme" van Stevaert en Di Rupo, noch de stalinistische karikatuur van de PVDA, maar het democratisch socialisme. Vertaald in concrete eisen die vertrekken vanuit de noden van de arbeiders en hun gezinnen. Wat een prestatie voor een partijtje dat 13 jaar geleden – toen nog onder de naam Militant – nauwelijks 30 leden telde, waarvan niet één Franstalige. Uiteraard willen we dat mensen voor ons stemmen. We maken ons echter geen illusies: we besteden nauwelijks 6.000 euro, een fractie van de 5.000.000 euro die de meeste traditionele partijen aan hun campagnes vergooien. Zelfs andere kleine partijen pompen gemakkelijk 50.000 euro in hun campagne. In tegenstelling tot onze concurrenten en tegenstanders is de doelstelling van LSP-MAS in deze verkiezingen niet in de eerste plaats electoraal. We willen vooral ons alternatief op een bredere schaal verspreiden en de krachten om dat alternatief te realiseren, de leden en sympathisanten van LSP-MAS, opbouwen.

In die zin heeft LSP-MAS niet stil gezeten. Sinds het begin van onze campagne zijn 30 nieuwe leden aangesloten. We tellen nu 20 afdelingen, met de mogelijkheid om er de komende maanden 5 nieuwe op te zetten. Uiteraard blijft dit een zeer bescheiden kracht. We zijn er echter van overtuigd dat we vanaf het najaar een periode van intense sociale strijd tegemoet treden. Om dan op een voldoende energieke manier te kunnen tussenkomen, willen we tegen eind juni nog een 70-tal nieuwe leden winnen. Wie zich aangesproken voelt, kan ons vanaf vandaag contacteren.

Delen: Printen: