Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Wereldvreemde rechters

Woensdag schreef De Standaard online: “Het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds ontloopt definitief een miljardenboete in een rechtszaak met de douane. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep beslist. Omega Diamonds en enkele van zijn (ex)-bestuurders en werknemers stonden in Antwerpen terecht omdat ze volgens de douane tussen 2003 en 2008 voor 2 miljard euro aan diamanten met valse invoerdocumenten ons land binnengebracht zouden hebben. Volgens de douane had het bedrijf zo de waarde van de diamanten kunstmatig verhoogd, door ze te laten passeren langs filialen in Genève en Dubai. De douane had het bedrijf rechtstreeks voor de rechtbank gedaagd. (…) Volgens de rechter baseerde de douane zich op een oude Belgische wet die intussen door Europese regels is vervangen. Theoretisch riskeerde Omega Diamonds een boete tussen 2 en 63 miljard euro maar daar komt dus niets van in huis. Voor Omega Diamonds is dit uiteraard een grote meevaller. Het diamantbedrijf had in mei 2013 met de Antwerpse justitie al de grootste minnelijkste schikking ooit afgesloten door 160 miljoen euro te betalen en zo een gerechtelijke vervolging af te kopen voor dezelfde feiten. (…) Theoretisch had de douane zich kunnen aansluiten bij de schikking van het parket, maar de dienst verkoos dit niet te doen en apart naar de rechter te stappen. Nu heeft ze dus bot gevangen, en eigenlijk was dat ook te verwachten.” Een miljardenboete laten afkopen met 160 miljoen euro: je moet al een erg wereldvreemde rechter zijn om dat zomaar te ondersteunen.

Video: organisator Socialist Alternative over de strijd tegen Trump

Bryan Kouloris van Socialist Alternative was een van de sprekers op ‘Inaugurate the resistance,’ een meeting met ook onder meer Jill Stein, Chris Hedges en Kshama Sawant. Van die laatsten zagen we nog geen videoverslag, maar de toespraak van Bryan kan je wel beluisteren en bekijken:

Onwerkbaar werk

Woensdag schreef De Tijd: “Postbodes moeten alsmaar sneller werken. Dat leidt tot absenteïsme en burn-outs. De bonden trekken aan de alarmbel. (…) ACOD-vakbondstopman Jean-Pierre Nyns: ‘Een op de vier postbodes werkt structureel over. Dat betekent dat hij constant langer dan 7,36 uur per dag werkt om zijn brieven te bezorgen.’ Zo krijgt een postbode exact drie minuten en 17 seconden om zijn postauto te laden, zegt Nyns. De vakbondstopman bevestigt andere voorbeelden van werkdruk uit de Mediahuis-kranten: 21,52 seconden om een pakje aan huis aan te bieden, 5,6 seconden om brieven in de bus te stoppen en 7,4 seconden voor de uitreiking van de krant (met bromfiets). Het op- en afzetten van de helm mag volgens het theoretische Georoute-model dat de postrondes regelt acht seconden duren, wil men de postronde binnen de tijd uitvoeren. Nyns: ‘Veel postbodes haken af en Bpost vindt amper vrijwilligers om in het weekend te werken.’ De werkdruk leidt volgens hem tot een stijgend absenteïsme – met 7,6 procent boven de doelstellingen van Bpost – en steeds meer burn-outs. ‘Mensen die vier keer per jaar ziek zijn, worden door Bpost aan de deur gezet. Bpost vermaalt het menselijk potentieel tot appelmoes’, besluit Nyns die donderdag met de directie overlegt over het ‘moordende werkritme’.”

Misbruik bij deportaties

Dinsdag schreef De Standaard: “Gisteren lekte via VTM Nieuws het rapport van een externe audit uit. Daaruit bleek dat sommige politieagent van een uitwijzing gebruikmaakten om te kunnen logeren in luxehotels. In sommige gevallen werden er ook prostituees ingeschakeld. De dienst vreemdelingenzaken moest opdraaien voor de kosten. Bovendien zouden de leidinggevenden van de betrokken dienst ‘hun ogen sluiten voor onaangepast gedrag door medewerkers in het buitenland’. Het vooronderzoek waar De Bolle nu opdracht voor geeft, moet aantonen om welke misbruiken het precies gaat, en wie ervoor verantwoordelijk is, zo bevestigt de woordvoerder van de federale politie Peter De Waele het bericht van de VRT. (…) Helemaal nieuw zijn de geruchten over de wanpraktijken niet. Zo gaf professor Stephan Parmentier, tweevoudig rapporteur in de commissie over gedwongen terugkeerbeleid, vorige week in De Standaard nog aan dat er een ‘cultureel probleem’ is op de dienst verwijderingen. Het rapport kwam ook al ter sprake in het parlement. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wees er daar op dat de interne werking ‘versterkt moet worden’. De misbruiken werden echter niet expliciet vernoemd. Intussen duiken getuigenissen op de wantoestanden bij de dienst. (…) Het reportagemagazine Pano van VRT Nieuws sprak met ex-leden van de betrokken politiedienst. ‘Je kan het gedrag melden aan oversten, maar dan ben je aan het babbelen. En dan word je sowieso buiten gekegeld of buitengekeken door de collega’s die je moet vertrouwen als je in het buitenland bent. Als je je mond opendoet, dan is het game over.’ Opmerkelijk detail: als het over het aantal uitwijzingen gaat, stelt Theo Francken het bijna voor alsof hij persoonlijk mensen terugbrengt, maar als er misbruik bij uitwijzingen blijkt te zijn, dan zwijgt hij in alle talen. Francken beweerde dat vluchtelingen hier een verklaring zouden moeten ondertekenen, onder meer om vrouwenrechten te erkennen, maar bij uitwijzingen worden prostituees ingeschakeld? De hypocrisie van dit beleid druipt ervan af!

Sneller uitwijzen

Amper een dag nadat bekend werd dat er misbruik is bij uitwijzingen, werd in het parlement een wetsvoorstel van Theo Francken gestemd waardoor van criminele feiten verdachte vreemdelingen sneller én zonder veroordeling kunnen uitgewezen worden. Opmerkelijk is dat Francken van asielzoekers eist dat ze de rechtsstaat erkennen, maar dat een verdenking voor eenzelfde asielzoeker volstaat om het land uitgezet te worden. De toelichting bij het voorstel stelt: “In principe kan elke vreemdeling die een bedreiging is voor de openbare orde of nationale veiligheid worden verwijderd, zelfs al is hij geen enkele keer veroordeeld.” Mensenrechten als het vermoeden van onschuld gelden blijkbaar niet voor asielzoekers. Ook wil Francken het mogelijk maken om mensen die in ons land geboren zijn uit te wijzen. Naar waar? Lubbeek?

SP.a-politici op boekvoorstelling voormalige FN-ondervoorzitter

Vreemd toch… Op 7 juni 2015 aarzelen Fauzaya Talhaoui en Fouad Ahidar, beiden van SP.a, niet om deel te nemen aan een debat met ook een boekvoorstelling door Jean-Claude Martinez, de vroegere vicevoorzitter (1985-2008) van het Franse Front National. Het debat werd ingeleid door de ambassadeur en vond plaats in het Cultureel Centrum dat door Ahidar georganiseerd werd. In zijn boek over Marokko pleit Martinez er voor om niet teveel over mensenrechten in Marokko te klagen, maar om met de koning samen te werken. Om de ambassade te plezieren, gaven deze sociaaldemocraten present. Talhaoui was één van de sprekers naast Martinez. Is dit hoe de SP.a de strijd tegen extreemrechts wil voeren? Zie beelden op: https://www.youtube.com/watch?v=tFzGPehxDhk&t=405s

Armoede is relatief

Niet alleen racisme en mensenrechten zijn relatief, ook armoede is dat volgens de N-VA. Danny Pieters, vicerector van de KUL en N-VA’er (wat een team daar aan de KUL: rector Torfs en vicerector Pieters!), stelde in Knack: “Vandaag kunnen mensen die alles krijgen waar ze recht op hebben, op een min of meer treffelijke manier arm zijn.” Al die politici en toplui spreken wel over armoede, maar weten duidelijk niet wat het concreet betekent. Misschien moeten die liberalen van N-VA, VLD en co eens een paar maanden op het bedrag van een ‘basisinkomen’ van 750 euro gezet worden. Eens kijken hoe zij dat “op een treffelijke manier” zouden aanpakken… De eerlijkheid gebiedt ons wel om ook een positieve passage uit het interview van Pieters te halen. Hij stelt als vermogenstaks voor om grote erfenissen sterker te belasten. “Politici noemen erfbelasting de meest onrechtvaardige belasting, omdat die bedragen eerder al belast zijn. Maar hoeveel mensen zijn rijk omdat ze hard gewerkt hebben, en hoeveel alleen omdat ze geërfd hebben van hun ouders? Als we vinden dat iedereen die dat kan moet werken voor de kost, is een belasting op grote erfenissen geen slecht idee.”

Over armoede gesproken…

 

Partijslogans

Gezien op sociale media:

De N-VA-logica kan best samengevat worden in drie partijslogans die me vagelijk bekend voorkomen.
BESPAREN IS INVESTEREN
ARMOEDE IS RIJKDOM
CONSERVATIEF IS PROGRESSIEF

Plafond Muyters

Op het kabinet van Muyters kwam deze week het plafond naar beneden. Gelukkig was de man zelf niet ter plaatse. Zodat we achteraf gerust konden zeggen dat er wellicht rekenfouten waren bij de aanleg van het plafond. En dat Muyters die rekenfouten ontkent. Dat hij persoonlijk de plannen van zijn bouwheren had nagerekend. Enfin, stof genoeg om ermee te lachen dus.